voorlopig koopcontract

De koop is wel degelijk definitief, echter onder voorbehoud van eventuele ontbindende voorwaarden. 

Terug naar begrippenlijst