Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Vlogs

Nieuws, Blogs, Vlogs

Toon

Groei NHG voor woningaankoop zet waarschijnlijk niet door in 2024

15 februari 2024

In 2023 steeg het aantal woningaankopen dat met een NHG-hypotheek werd gefinancierd. Dit aantal lag in 2022 op 57.000 en steeg naar 83.500 woningen in 2023. Dat is een forse stijging van maar liefst 46,5%. Het aantal NHG-hypotheken voor woningaankopen zit daarmee weer bijna op het niveau van 2020. NHG heeft uitgerekend dat in 2023 bijna 73% van de woningen die binnen de NHG-grens vallen met een NHG-hypotheek gefinancierd zijn.

Gemiddelde transactieprijs versus NHG grens

In de periode 2019-2022 steeg de gemiddelde verkoopprijs (zoals gepubliceerd door het CBS) harder dan de NHG-grens. Vooral in de jaren 2021 en 2022 stegen de verkoopprijzen veel harder en daalde daarmee het aantal woningaankopen dat met een hypotheek met NHG werd gefinancierd.

Het kantelpunt was in de zomer van 2022, toen de verkoopprijzen daalden. Vervolgens kwam er een enorme boost in 2023 door de verhoging van de NHG-grens. Overigens zien we de stijging aan het einde van het vierde kwartaal alweer afvlakken als gevolg van de stijging van de huizenprijzen in de tweede helft van 2023.

Verwachting: lichte daling aandeel NHG

Wij verwachten dat de stijgende lijn van het aantal woningaankopen met NHG in 2024 niet doorzet als de prijzen van woningen, en zeker die van woningen binnen de NHG-grens, blijven stijgen. De groei in 2023 was mogelijk doordat de huizenprijzen aan het begin van het jaar nog licht daalden, terwijl de NHG-grens wel fors was verhoogd van € 355.000,- naar € 405.000,-. Daardoor vielen opeens veel meer woningen binnen de NHG-grens.

Het goede nieuws is dat de NHG-grens in 2024 verder is verhoogd. Je komt in 2024 in aanmerking voor NHG als de waarde van de woning maximaal € 435.000,- is. In oktober viel 33% van de op Funda beschikbare woningen onder de toen geldende NHG-grens van € 405.000,-. Op dit moment valt ruim 37% van de op Funda beschikbare woningen onder de NHG-grens. Het gaat om ongeveer 14.500 van de bijna 39.000 beschikbare woningen.

Toch verslechtert de situatie. We zien dat er weer steeds vaker wordt overboden. Bovendien verwachten we dat de huizenprijzen de komende maanden verder stijgen, doordat de maximale hypotheek voor veel consumenten hoger ligt dankzij hogere salarissen, de dalende hypotheekrente en de gunstigere hypotheeknormen voor sommige huishoudens en woningen.

Forse daling woningverbetering NHG

Het aantal woningeigenaren dat een hypotheek met NHG voor woningverbetering afsloot, daalde van ruim 33.000 in 2022 naar 16.600 in 2023. Dat is een daling van bijna 50%. Door de fors gestegen rente sinds begin 2022 besluiten minder huishoudens hun woning te verbouwen.

Overigens zien we voor de gehele markt dat het aantal hypotheekaanvragen voor tweede hypotheken minder gedaald is. De daling in 2023 betrof bijna 25%. Maar kijken we naar het absolute aantal hypotheekaanvragen voor een tweede hypotheek, dan ligt dat nog steeds veel hoger dan in 2017 tot en met 2020. Doordat een andere woning vinden in de huidige woningmarkt best moeilijk is, kiezen nog altijd veel mensen voor een verbouwing of verduurzaming van hun woning. De groep woningeigenaren die verbouwt of verduurzaamt, was in het vierde kwartaal van 2023 bijna net zo groot als de groep doorstromers. In de eerste weken van 2024 is het aantal aanvragen voor een tweede hypotheek zelfs al hoger dan het aantal aanvragen voor doorstromers. Dat is geen goed nieuws voor de doorstroming op de woningmarkt.

We zien dit ook terug in het beschikbare aanbod op Funda. Dat daalde van ongeveer 45.000 te koop staande woningen in oktober 2023 naar 39.000 te koop staande woningen op dit moment.

Hypotheekrente-verhogingen en -verlagingen in evenwicht

15 februari 2024

Al vier à vijf weken is het heel rustig qua hypotheekrentewijzigingen. Afgelopen week hielden de hypotheekrente-verhogingen en -verlagingen elkaar in evenwicht. Geldverstrekkers zijn heel voorzichtig met een verhoging van hun hypotheekrentes. Het lastige is dat de rentes op de financiële markten blijven stijgen. De oorzaak daarvan is dat de kans op een renteverlaging door de centrale bank van de Verenigde Staten in maart steeds kleiner wordt geacht. Het gaat te goed met de Amerikaanse economie. Daarom verschuift de verwachte renteverlaging naar later dit jaar. In ondertaande afbeelding tonen we een grafiek met de ontwikkeling van de kapitaalmarkt- en hypotheekrente.

Gemiddelde renteontwikkeling

 

Regie over je inkomsten en uitgaven

06 februari 2024

Januari is achter de rug en dat is een maand waarin vaker vaste inkomsten en uitgaven veranderen dan in andere maanden. Het goede nieuws: voor de meeste mensen is er netto in de maand januari meer salaris binnengekomen dan in december. Daar staat tegenover dat bepaalde uitgaven omhoog gaan. Voor de meeste mensen is de premie voor de ziektekostenverzekering en de gemeentelijke belastingen hoger. Sommige bedrijven hebben per 1 januari de prijzen voor hun producten en diensten verhoogd.

Het is goed om aan het begin van een nieuw jaar de balans op te maken. Wat zijn mijn vaste inkomsten en uitgaven. Hoeveel houd ik over om te sparen? Ben ik aan het sparen voor een bepaald doel? We zetten hieronder op een rij hoe je zelf meer regie kunt krijgen over je financiën.

1. Maak een maandbegroting

Zorg dat je inzicht hebt in je maandelijkse inkomsten en uitgaven door een begroting te maken. Een begroting klinkt zwaar, maar in feite kun je eenvoudig op een A4tje, in een Excel spreadsheet of via een app je inkomsten en uitgaven op een rij zetten.

Aan de ene kant zet je de vaste inkomsten, zoals je netto salaris en de toeslagen die je krijgt van de Belastingdienst en eventuele andere inkomsten.

Aan de andere kant zet je de vaste uitgaven zoals hypotheek of huur, energiekosten, zorgverzekeringen, schade verzekeringen, gemeentelijke belastingen, tv-internet abonnement, kinderopvang, vervoer, contributies, reservering voor nieuwe auto, telefoon abonnement enzovoort.

Daarnaast is het goed om op een rij te zetten wat je gemiddeld per maand kwijt bent aan variabele uitgaven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan boodschappen, uitgaanskosten, maar ook de kleine uitgaven voor een kop koffie bij de Starbucks en andere kleine uitgaven. Als je toch al bijna alles via je bankrekening laat lopen, dan kun je op je digitale afschriften heel makkelijk uitgaven terugvinden en op een rij zetten. Houd er rekening mee dat de totale variabele kosten per maand kunnen verschillen. Zorg dat je daarom een redelijk gemiddeld hebt.

Als je alles op een rij hebt gezet, dan kun je de vaste en variabele uitgaven aftrekken van je inkomsten. Hopelijk houd je dan een bedrag over. Is dat niet het geval, dan heb je een probleem en moet je gaan bezuinigen op je vaste of variabele uitgaven. Of je moet je inkomsten verhogen door bijvoorbeeld meer te gaan werken als dat mogelijk is.

Houd je geld per maand over dan kun je sparen of beleggen.

2. Maak een jaarbegroting

Met alleen een maandbegroting ben je er nog niet. Het is ook aan te raden om een jaarbegroting te maken. Want naast de maandelijkse vaste inkomsten en uitgaven, zijn er mogelijk ook nog andere grote incidentele inkomsten en uitgaven gedurende een jaar. Voorbeelden van eenmalige inkomsten zijn bijvoorbeeld vakantiegeld, belastingteruggave of een bonus. Voorbeelden van een eenmalige uitgaven zijn bijvoorbeeld een vakantie(s) of onderhoud aan de auto of een verbouwing of onderhoud aan de woning. Sommige van deze incidentele uitgaven vinden misschien niet eens plaats in 2024 maar in toekomstige jaren. Denk bijvoorbeeld de aanschaf van een andere auto. Het is goed om hiervoor te reserveren en het geld dat je hiervoor spaart al in je maandelijkse begroting mee te nemen.

Met een jaarbegroting weet je hoeveel extra inkomsten en uitgaven je hebt. Je kunt dan bepalen of het bedrag dat je maandelijks kunt sparen, zoals vastgesteld bij de maandbegroting, voldoende is. Of dat je het aan moeten vullen met een nog lopende spaarpot.

Houd je voldoende geld over, dan is het verstandig om een goede spaarbuffer op te bouwen. Is die er al, dan kun je bedenken voor welk langer termijn doel je wilt sparen, of als je iets risicovoller bent ingesteld, waarvoor je wilt beleggen.

Hypotheekrentes in rustig vaarwater

06 februari 2024

Afgelopen week was best een spannende week voor de ontwikkeling van de rentes op de financiële markten en daarmee ook voor de beleidsmakers bij geldverstrekkers, om te bepalen wat zij met hun hypotheekrentes zouden doen.

Want in januari waren de ontwikkeling van de rentes op de financiële markten en die van de hypotheekrentes uit elkaar gelopen. De hypotheekrentes gingen in 2024 omlaag, mede omdat geldverstrekkers weer nieuwe hypotheekomzet doel-stellingen hadden gekregen. De rentes op de financiële markten gingen de eerste weken omhoog, omdat het idee bij beleggers was ontstaan dat hun optimisme over de verwachte renteverlagingen van de centrale banken in 2024 iets was doorgeslagen.

Ontwikkeling kapitaalmarkt en hypotheekrente

Die onzekerheid is er nog steeds. Soms komt er negatief nieuws, dan weer positief nieuws. Afgelopen week was daar een mooi voorbeeld van. Op woensdag besloot de Fed, de centrale bank van de Verenigde Staten, om haar rente ongewijzigd te laten. Dat was door beleggers verwacht. Maar beleggers hoopten dat er in maart wel een renteverlaging zou komen. Uit de toelichting van de Fed bleek echter dat de Fed de inflatie nog steeds te hoog vindt en dat ze voorzichtigheid wil betrachten bij het verlagen van de rente. De kans dat de Fed haar rente al in maart gaat verlagen is daardoor iets kleiner geworden.

Het positieve nieuws kwam uit Europa. De voorlopig vastgesteld inflatie over januari in de eurozone daalde naar 2,8% ten opzichte van 2,9% in december. In december was nog de verwachting dat de inflatie in januari wel eens toe zou kunnen nemen, als gevolg van loonstijgingen en prijsverhogingen van producten en diensten per 1 januari. Daarom werd de daling van de inflatie enthousiast ontvangen door beleggers en gingen de rentes op de financiële markten omlaag.

Op vrijdag gingen de rentes op de financiële markten juist weer omhoog, doordat in de Verenigde Staten goede banencijfers gepresenteerd werden. In januari waren er 353.000 banen bij gekomen en dat was bijna het dubbele van wat er verwacht werd. Goed nieuws qua banen, betekent dat de economie van de Verenigde Staten nog steeds heel sterk is en dat verkleind weer de kans dat de Fed haar rente al in maart gaat verlagen.

Weinig verlagingen hypotheekrentes

Bij de hypotheekrentes zagen we afgelopen week heel weinig hypotheekwijzigingen. Een paar geldverstrekkers verlaagden de hypotheekrente voor veelal een paar specifieke rentevaste periodes. De gemiddelde hypotheekrentes bewogen amper.

Ook voor de komende week verwachten wij geen spectaculaire hypotheekrentewijzigingen en zijn we redelijk positief dat de dalende trend in ieder geval voorlopig aanhoudt. Maar het aantal verlagingen blijft waarschijnlijk wel op een laag pitje, tenzij de rentes op de financiële markten ook serieus verder dalen.

We herhalen nog maar weer eens onze middellange termijn verwachting dat de hypotheekrentes in 2024 licht zullen dalen. Wij verwachten dat op een bepaald moment in 2024 de centrale banken hun rentes gaan verlagen als de inflatie voldoende is gedaald. Dat is dan ook meteen het grootste risico, namelijk dat de inflatie zich gaat stabiliseren op een niveau van rond de drie procent, maar wij achten die kans relatief klein.

Gemiddelde renteontwikeling feb 2023 tot en met feb 2024

Huizenprijzen stijgen voor 7e maand op rij

01 februari 2024

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vorige week: “Bestaande koopwoningen bijna 3% goedkoper in 2023”. Die titel kan een verkeerd beeld van de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen geven. Kijk je naar de gemiddelde daling en stijging per maand, dan klopt het dat de huizenprijzen in 2023 gemiddeld met 2,8% omlaag gingen. Toch is het beeld genuanceerder. In de eerste vijf maanden was sprake van een daling, maar in de daarop volgende zeven maanden stegen de prijzen. Vergelijken we de prijzen van bestaande woningen in december 2023 met die in december 2022, dan zijn de prijzen in die periode gestegen met 1,6%.

Kortom: de daling van de huizenprijzen is beperkt gebleven tot de periode augustus 2022 tot en met mei 2023. Vanaf juni is het herstel begonnen. Ook is de verwachting dat de huizenprijzen in 2024 doorstijgen. ABN AMRO Bank meldde vorige week dat ze haar verwachting voor de huizenprijzen voor 2024 bijstelt. Eerder ging de bank nog uit van een stijging van 2,5%; nu verwachten zij een stijging van 4%. Bij Van Bruggen Adviesgroep verwachten we dat de stijging nog forser zal zijn, tussen de 7% en 10%. De redenen van de verdere verwachte stijging van de woningprijzen? Dat zijn de nieuwe leennormen 2024, de stijgende inkomens, de verwachte daling van de hypotheekrente, de grote vraag naar koopwoningen bij een beperkt woningaanbod en de verder stagnerende nieuwbouw.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen

In onderstaande grafiek laten we de prijsontwikkeling zien van bestaande koopwoningen. De transactieprijs geeft de gemiddelde prijs aan van de verkochte woningen die bij de notaris gepasseerd zijn. De prijsindex (de rechter-as) meet de prijsverandering van bestaande woningen. Na een daling van de huizenprijzen in de periode 2008 tot en met 2013, brak een periode aan van een enorme stijging van de huizenprijzen. In de onderstaande grafiek is te zien dat in 2022 een korte correctie is ingezet. Maar inmiddels is de weg omhoog weer ingeslagen. De kans is groot dat we dit jaar een nieuw record gaan bereiken.

prijsindex bestaande woningen en gemiddelde verkoopprijs

Voorspellende waarde NVM-cijfers voor Kadaster-cijfers

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huizenprijzen van woningen die bij de notaris passeren. Het passeren gebeurt altijd een aantal weken en vaak maanden nadat de koop tussen verkoper en koper is gesloten en de koopovereenkomst is getekend. De transactieprijzen van de NVM zijn dan ook een voorspeller voor de transactieprijzen van het Kadaster.

gemiddelde transactieprijzen kadaster en nvm

De transactieprijzen van het Kadaster liggen in de maand december bijna altijd iets lager dan de rest van het jaar. Maar afgelopen december was de maand-op-maand-daling een stuk kleiner dan in eerdere jaren.

De transactieprijzen van de NVM over het vierde kwartaal 2023 voor-spellen dat de stijging van de transactieprijzen bij het Kadaster in het eerste kwartaal van 2024 verder zal gaan.

Inflatie gecorrigeerde prijzen

De huizenprijzen maken dus een behoorlijk herstel door. Waarschijnlijk gaan we in 2024 een nieuw record bereiken qua huizenprijzen.

ontwikkeling prijsindex nominaal en reeel

Wel moeten we er rekening mee houden dat één euro nu minder waard is dan een jaar of een paar jaar geleden. Door inflatie is de reële waarde van woningen (de waarde gecorrigeerd voor inflatie) wel fors gedaald in 2022. De reële waarde is nu iets aan het herstellen, maar het is de vraag of de reële waarde in 2024 een nieuw record weet te bereiken.

Positieve reacties op rentebesluit Europese Centrale Bank

01 februari 2024

Zoals verwacht heeft de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week besloten om haar rentetarief ongewijzigd te laten. In haar toelichting liet de ECB er niets over los wanneer zij haar rentetarieven wel gaat verlagen. Toch zagen beleggers lichtpuntjes in de toelichting van ECB-president Christine Lagarde. Dat was vooral omdat zij de afgelopen weken juist probeerde de verwachtingen van beleggers te temperen dat er snel renteverlagingen aankomen. Dat deed ze dit keer niet.

Inflatie stijgt minder dan verwacht

De ECB constateerde dat de economie in het laatste kwartaal van 2023 waarschijnlijk gestagneerd is. Bovendien stelde de ECB in haar toelichting dat de gestegen inflatie in december in de eurozone minder hoog was dan verwacht.

Een belangrijke graadmeter, namelijk de inflatie exclusief de prijzen voor energie en voedingsmiddelen, daalde in december. De ECB verwacht dan ook dat de inflatie in de loop van 2024 verder afneemt. Een punt van aandacht blijven de stijgende lonen, maar de ECB ziet ook daar een afname van de stijging. Zoals van de ECB verwacht mag worden, houden ze wel een slag om de arm, onder meer door de verhoogde geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.

Beleggers positief

De toelichting van de ECB leidde tot een hele lichte daling van de marktrentes en ook de aandelenbeurs profiteerde hiervan. Beleggers zien in de toelichting een mogelijkheid dat de ECB misschien al voor de zomer een eerste renteverlaging doorvoert. Sommige beleggers denken zelfs al aan meerdere renteverlagingen, tot 1,5% in totaal.

Renteverlaging van de marktrentes zou vooral goed nieuws zijn voor mensen met een variabele hypotheekrente. De variabele hypotheekrente volgt namelijk redelijk nauwgezet de renteontwikkeling van de ECB. Ook voor de lange vaste hypotheekrentes kan dit een goede zaak zijn, maar we moeten er wel rekening mee houden dat een deel van de renteverlagingen al verwerkt is in deze vaste rentes. In 2023 verhoogde de ECB bijvoorbeeld haar rente met 2,5%, terwijl de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met ongeveer 0,5% steeg. Dat kwam doordat beleggers en geldverstrekkers de renteverhogingen van de ECB al verwacht hadden en deze dus al verwerkt hadden in de rentetarieven.

Het blijft lastig te voorspellen wat de rente precies gaat doen, maar voorlopig is onze verwachting dat de lange vaste hypotheekrentes in 2024 licht dalen. Hieronder tonen we de ontwikkeling van de ECB-depositorente samen met de gemiddelde variabele en 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG.

ecb depositorente en ontwikkeling verschillende rentes

Goed nieuws voor hypotheekrente

De eerste reactie van beleggers op de toelichting van de ECB is dus positief en zorgt ervoor dat de stijging van de rentes op de financiële markten tot stilstand is gekomen en dat deze rentes zelfs licht gedaald zijn. De oplopende rentes op de financiële markten van de afgelopen weken stelden geldverstrekkers voor een belangrijk dilemma. Gaan we onze hypotheekrentes verhogen of nemen we tijdelijk genoegen met minder marge?

Afgelopen week zagen we dan ook dat sommige geldverstrekkers hun hypotheekrentes licht verhoogden, terwijl andere geldverstrekkers de rentes juist iets verlaagden. Maar de onzekerheid bleek vooral uit het beperkte aantal hypotheekrentewijzigingen. De meeste geldverstrekkers keken de kat uit de boom. Op korte termijn verwachten wij dat de voorzichtigheid bij geldverstrekkers aanhoudt.

Veel hangt af van de ontwikkeling van de rentes op de financiële markten de komende tijd. Ook deze week is er een belangrijke vergadering, namelijk van de Fed (de centrale bank van de Verenigde Staten). Beleggers zijn ook benieuwd welke signalen de Fed gaat afgeven en wanneer zij haar rente gaat verlagen. Ook zullen we volgende week de eerste voorlopige cijfers over de inflatieontwikkeling in januari in de eurozone zien.

gemiddelde renteontwikkeling jan 2023 tot jan 2024

We herhalen nog maar eens: over geheel 2024 verwachten wij dat de vaste hypotheekrentes licht gaan dalen.

renteverschil diverse geldverstrekkers

Hypotheekrenteverlagingen drogen op

01 februari 2024

Afgelopen week verlaagde nog ongeveer 3 op de 5 geldverstrekkers hun hypotheekrentes. Het ging in de meeste gevallen om een kleine verlaging van maximaal vijf honderdsten voor een beperkt aantal rentevaste perioden. Een enkele geldverstrekker verhoogde de hypotheekrentes zelfs licht.

Nu de rentes op de financiële markten voor de vierde week op rij aan het stijgen zijn, is de kans groot dat we komende week nog minder hypotheekrente-verlagingen gaan zien.

Mogelijk zijn er zelfs enkele geldverstrekkers die het aandurven om hun rentes te verhogen. Geldverstrekkers zullen daar enigszins huiverig voor zijn, omdat ze bang zijn dat ze zich dan uit de markt prijzen.

Hypotheekrenteontwikkeling

De gemiddelde hypotheekrentes gingen afgelopen week tussen de één en drie honderdste naar beneden.

Waarom stijgen de rentes op de financiële markten?

We gaven vorige week al aan dat beleggers in november en december een beetje overoptimistisch waren geworden over de inflatieontwikkeling en de verwachting dat centrale banken steeds vroeger in 2024 hun rente zouden verlagen.

Nu er toch weer iets stijgende inflatiecijfers te zien zijn in de eurozone en beter dan verwachte economische cijfers in de Verenigde Staten is er meer onzekerheid over het moment waarop de centrale banken hun renteverlagingen gaan doorvoeren.

Afgelopen week kwam daar ook nog eens de groeiende onrust in het Midden-Oosten bij door de raketaanvallen van Iran op Syrië, Irak en Pakistan en de daarop volgende reactie van Pakistan. Samen met de heersende onrust rond Gaza en Jemen verhoogt dit de kans op stijgende olieprijzen, wat de inflatie verder kan opdrijven.

Voor de verdere ontwikkeling van de rente kunnen we de komende week dan ook het beste kijken naar de geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De week daarop wordt het dan weer interessant om te zien hoe de inflatie zich in januari heeft ontwikkeld in de eurozone.

Huurders zouden vaker moeten nadenken over een overlijdensrisicoverzekering

Woningplatform Pararius meldde vorige week dat de huren in de vrije sector in 2023 met gemiddeld 8,5% zijn gestegen. Per vierkante meter betaalde je in het laatste kwartaal van 2023 ruim € 18,- huur per maand. Een woning met een oppervlakte van 60 vierkante meter kostte in het vierde kwartaal van 2023 gemiddeld ruim € 1.330,- per maand. Een huurwoning van 80 vierkante meter kostte ongeveer € 1.475,- per maand en 110 vierkante meter kostte gemiddeld ruim € 1.650,- per maand. Dat zijn gemiddelden, dus er zijn ook genoeg huurders in de vrije sector die nog hogere bedragen betalen.

Stellen kunnen die huurlasten vaak alleen opbrengen dankzij hun gezamenlijke inkomen. Valt één van beide inkomens weg, bijvoorbeeld doordat de relatie eindigt of doordat een partner komt te overlijden, dan zijn de huurlasten van de woning niet meer te betalen. Daarom geloven wij dat huurders vaker zouden moeten nadenken over een overlijdensrisico­verzekering. Deze verzekering kun je afsluiten voor het risico van overlijden van de partner. Daardoor kan de achterblijvende partner de huur voor de woning blijven betalen en hier blijven wonen. Voor een paar euro per maand kan een huurder dit risico al afdekken.

Hoeveel verzekeren en hoe lang?

Sluit je een overlijdensrisicoverzekering af, dan moet je nadenken welk bedrag je wilt verzekeren. Dit zijn factoren die je daarbij kunt meenemen:

 • Welk deel van de huur moet maandelijks aangevuld worden als één van beide komt te overlijden?
 • Over welke periode wil je dat er een dekking is voor overlijden? Is dat bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar? Hoe langer de periode, hoe duurder de verzekering is.

Goed verzekerd op wintersport vakantie

30 januari 2024

Regelmatig hoor je in het nieuws of tijdens een borrel hoe het behoorlijk verkeerd kan gaan tijdens de wintersport. Een ongeluk op de piste zit in een klein hoekje en soms kun je er zelf helemaal niks aan doen. Bijvoorbeeld als een ongecontroleerde snowboarder of skiër die tegen jou aanbotst. Of je komt terug van een gezellig bezoekje aan een restaurantje op de piste en je ski’s of snowboard zijn verdwenen. Ben je dan wel goed verzekerd?

Check je verzekeringen!

Het is verstandig om voor je op wintersport vakantie gaat te checken of je goed verzekerd bent. Hoe uitgebreid is jouw reisverzekering? Stel dat je zorg nodig hebt in het buitenland, dan zal dit deels of volledig gedekt zijn op je ziektekostenverzekering. Maar dat geldt niet altijd als de kosten van het ziekenhuis of de kliniek hoger zijn dan in Nederland. Of wat dacht je van de kosten om je met een banaan, of erger nog, met een helikopter van de piste te halen als je iets gebroken hebt? Misschien moet je wel gerepatrieerd worden naar Nederland.

Je kunt je reisverzekering vaak uitbreiden met een wintersportdekking inclusief medische kosten. De dekking kan verschillen per verzekeraar. Controleer bijvoorbeeld of ook diefstal, verlies of beschadiging van dure skispullen is verzekerd en onder welke voorwaarden. Ga je skiën buiten Europa, dan moet je er ook op letten dat je een werelddekking hebt.

Twee tips

Tot slot een paar praktische tips:

 • In Italië geldt dat je verplicht een aansprakelijkheidsverzekering moet hebben als je gaat skiën. Voor het geval jij diegene bent die een ongeluk veroorzaakt.
 • Neem je zorgpas mee, zodat je makkelijk contact op kunt nemen met je zorgverzekeraar als je onverhoopt toch medische hulp nodig hebt. Dat voorkomt ook dat je zelf kosten moet voorschieten.

Gemiddeld kleine stijging WOZ-waarden

30 januari 2024

Binnenkort valt de WOZ-beschikking van de gemeente weer op de mat. De WOZ-waarde is de maatstaf voor verschillende belastingen. Dat zijn onder andere de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting, maar ook het eigenwoningforfait. Dit jaar is de WOZ-waarde voor de meeste huishoudens licht gestegen. Wat betekent dit?

Gemiddelde stijging WOZ-waarde 2,8%

De WOZ-waarde geeft de waarde van de woning weer op 1 januari 2023. Gemiddeld stijgt de WOZ-waarde met 2,8%. Maar dat is slechts een gemiddelde. Hoe jouw WOZ-waarde zich ontwikkelt, is erg afhankelijk van onder andere factoren als je woonplaats, het type woning, de locatie van je woning en of je zonnepanelen hebt.  

Je vraagt je misschien af hoe het kan dat de gemiddelde WOZ-waarde stijgt. Vanaf de zomer van 2022 zette toch een daling van de woningprijzen in? Dat klopt, maar over heel 2022 genomen stegen de prijzen toch gemiddeld met maar liefst 13,6%. 

woz waarde stijging

Waarom is de stijging van de WOZ-waarde dan slechts 2,8%? Dat komt doordat de WOZ-waarde bepaald wordt op 1 januari van een jaar.

Dat betekent dat je voor de indicatie van de huidige WOZ-waarde veel beter kunt kijken naar de waardestijging van een woning tussen december 2021 en december 2022. Die was 2,7%.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte bekend dat de huizenprijzen gedurende 2023 gemiddeld met 2,8% zijn gedaald.

De kans is echter groot dat de WOZ-waarde ook volgend jaar gemiddeld genomen gestegen is, met een percentage rond de 1,6%. Dat is namelijk de gemiddelde huizenprijzenstijging tussen december 2022 en december 2023.

Gemeentelijke belastingen stijgen met gemiddeld ongeveer 6%

De WOZ-waarde mag dan gemiddeld met “slechts” 2,8% stijgen, de gemiddelde gemeentelijke belastingen gaan met ongeveer 6% omhoog. Dat komt doordat veel gemeenten hun tarieven verhogen voor de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Wat jouw verhoging precies is, hangt af van twee factoren: de gemeente waarin je woont en de waardeverandering van de WOZ-waarde.

Uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 110 gemeenten blijkt dat een gemiddeld huishouden in 2024 € 938,- kwijt is aan gemeentelijke belastingen.

Hoe zit het met het eigenwoningforfait?

De nieuwe WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2023 geldt voor de inkomstenbelasting van het belastingjaar 2024. Het bijtellingspercentage voor het eigenwoningforfait is in 2024 gelijk aan 2023, namelijk 0,35%. Iemand met een middeninkomen en een woning met een WOZ-waarde van € 400.000,- op peildatum 1 januari 2022 komt na een gemiddelde stijging van 2,8% uit op een WOZ-waarde van € 411.200,- per peildatum 1 januari 2023 en moet dan op jaarbasis ongeveer € 15,- meer inkomstenbelasting betalen.

Explosie aan WOZ-bezwaren in 2023

Vorig jaar maakten ruim dubbel zoveel mensen bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde in vergelijking met 2022. Het aantal bezwaren lag rond de 600.000 en veel gemeenten hadden moeite om de bezwaren binnen een redelijke termijn te behandelen.

Er zijn twee belangrijke oorzaken voor het grote aantal bezwaren in 2023. Dat was in de eerste plaats de forse stijging van de WOZ-waarde. De stijging was gemiddeld 17%. Veel mensen hadden het gevoel dat die stijging van de WOZ-waarde niet in overeenstemming was met de werkelijke stijging van hun woningwaarde. Dat kwam mede doordat het woonsentiment was omgeslagen op het moment dat zij de envelop van de gemeente ontvingen. Die omslag was dus alleen pas gekomen ná de peildatum van de WOZ-waarde.

Een tweede belangrijke factor zijn de commerciële bureaus die op no cure no pay-basis kunnen uitzoeken of je WOZ-waarde omlaag kan. Het nadeel van dit soort bureaus is dat gemeenten er een extra kostenpost aan hebben, die vaak weer doorberekend wordt in een hoger tarief voor de onroerendzaakbelasting. Uiteindelijk lijden alle inwoners van een gemeente daaronder. Wel zijn die bureaus een uitkomst voor mensen die het moeilijk vinden om zelf een bezwaar op te stellen. Overigens biedt onder meer Vereniging Eigen Huis op haar site een voorbeeld-bezwaarschrift en kun je zelf ook op zoek gaan naar vergelijkbare woningen om te bepalen of je WOZ-waarde terecht is. Uit onderzoek van de Waarderingskamer blijkt dat in 2022 gemiddeld 45% van de bezwaren werd gehonoreerd van mensen die zelf een bezwaar opstelden, tegenover 27% van de bezwaren die opgesteld waren door een bureau.

Nog een tip: veel gemeenten zien liever dat je eerst rechtstreeks met hen contact opneemt als je het niet eens bent met de WOZ-waarde dan dat je meteen een bezwaar indient. Houd wel de termijn van zes weken in de gaten. Alleen binnen die tijd mag je een bezwaar indienen.

Waarde woning gestegen? Controleer of je een lagere rente-opslag kunt krijgen

Heb je een hypotheek zonder NHG? Dan kom je misschien in aanmerking voor een lagere rente. Hoe zit dat? Als je een hypotheek zonder NHG hebt, dan betaal je een renteopslag. Die renteopslag is afhankelijk van hoe hoog je hypotheek is ten opzichte van de waarde van de woning. Heb je bijvoorbeeld (deels) een annuïteiten- of lineaire hypotheek, dan daalt je hypotheekschuld elk jaar. Maar nog veel belangrijker: de afgelopen jaren zijn de meeste woningen fors in waarde gestegen. Dat is in eerste instantie gunstig voor de geldverstrekker, want de hypotheekschuld is veel kleiner geworden ten opzichte van de woningwaarde. De geldverstrekker ontvangt daardoor in feite een hogere rentevergoeding dan passend is bij het risico dat de geldverstrekker op dit moment loopt om het geld niet volledig terugbetaald te zien.

Bij veel geldverstrekkers heb je de mogelijkheid om een verlaging van de renteopslag aan te vragen als je kunt aantonen dat de waarde van je woning is gestegen. Bij sommige geldverstrekkers moet dat met een taxatierapport, maar andere geldverstrekkers gaan akkoord met de WOZ-waardebepaling. Dat kan je wellicht één tiende tot enkele tienden rente schelen. Daarbij geldt dat hoe langer geleden je de rente voor het laatst hebt vastgezet, hoe hoger waarschijnlijk de opslag is die voor jou gerekend wordt. De rente-opslagen voor hypotheken zonder NHG zijn de afgelopen jaren namelijk steeds kleiner geworden. Maar om te bepalen of je naar een lagere rente-opslag kunt, wordt gekeken naar de oorspronkelijke rente-opslagen aan het begin van de rentevaste periode.

Een rekenvoorbeeld

Stel: je hebt een paar jaar geleden een woning gekocht van € 400.000,-. Je hebt een volledige annuïteitenhypotheek afgesloten zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van € 400.000,- tegen een rente van 2,7%. De renteopslag ten opzichte van een NHG-hypotheek was 0,5%. Stel: deze woning is nu in waarde gestegen naar € 650.000,-. Bovendien is je hypotheek door aflossingen gedaald naar € 355.000,-. De verhouding van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde is dan gedaald van 100% naar 55%.

Hoogstwaarschijnlijk kan de renteopslag omlaag, misschien wel met 0,3% à 0,4%. Dat scheelt je enkele tientjes per maand.

AD: “Huisje, boompje, hypotheek”

24 januari 2024

Voor het Algemeen Dagblad (AD) zette van Bruggen Adviesgroep de belangrijkste zes veranderingen in 2024 op een rij, die spelen als je in woning wilt kopen:

 1. Per 1 januari gelden er nieuwe leennormen en nieuw is dat je bij een gunstiger energielabel meer kunt lenen. Koop je bijvoorbeeld een woning met een energielabel A of B dan kun je € 10.000,- meer lenen dan als die woning een energielabel E, F of G heeft. De prijskloof tussen energiezuinige en niet-energiezuinige woningen wordt daardoor in 2024 waarschijnlijk groter.
 2. Door stijgende inkomens kunnen veel huishoudens meer lenen in 2024. Bovendien kunnen alleenstaanden vanaf een jaarinkomen van € 28.000,- in 2024 € 16.000,- meer lenen.
 3. Een studieschuld telt in 2024 anders mee. Heb je extra afgelost op je studieschuld, dan kun je meer lenen dan volgens de rekensystematiek van 2023. Maar ga niet klakkeloos extra aflossen op je studieschuld. Je adviseur kan berekenen of je beter kunt aflossen op je studieschuld of dat je het geld beter achter de hand kunt houden om het benodigde hypotheekbedrag te verlagen.
 4. De verwachting is dat in 2024 de hypotheekrente gaat dalen, wat ook gunstig is voor hoeveel je kunt lenen. De eerste weken van 2024 zette de hypotheekrente de daling van de laatste maanden van 2023 voort. Het lijkt er nu op dat de hypotheekrentes tijdelijk even een pas op de plaats maken. We zien al de eerste lichte verhogingen. Aar over geheel 2024 blijven we positief gestemd.
 5. De grens om in aanmerking te komen voor de vrijstelling overdrachtsbelasting is verhoogd van € 440.000,- naar € 510.000,-. Je komt in aanmerking voor deze vrijstelling als je tussen de 18 en 35 jaar bent en niet eerder deze vrijstelling hebt gehad.
 6. In 2024 is de grote belasting schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning volledig afgeschaft. Maar ouders kunnen nog steeds eenmalig aan hun kind belastingvrij € 31.813,- schenken. Het kind mag zelf bepalen waaraan die het geld besteedt, dus ook aan de koop van een woning. Er gelden wel een paar voorwaarden.

Opslag aflossingsvrije hypotheken gedaald

22 januari 2024

Voor aflossingsvrije hypotheken betaal je bij de meeste geldverstrekkers een renteopslag. Bij veel geldverstrekkers ligt die opslag tussen de 0,1% en 0,15%. Het goede nieuws is dat die opslag een stuk lager is dan 5 jaar geleden. Toen lag de renteopslag vaak nog tussen de 0,15% en de 0,3%. De gemiddelde opslag die geldverstrekkers (die met een opslag werken) rekenen voor aflossingsvrije hypotheken is dus bijna gehalveerd.

Het slechte nieuws is dat vijf jaar geleden nog 45% van de geldverstrekkers geen renteopslag hanteerde voor aflossingsvrije hypotheken, terwijl er nu nog maar een paar geldverstrekkers van zo’n opslag afzien.

Waarom een renteopslag voor aflossingsvrije hypotheken?

Geldverstrekkers vinden dat ze een renteopslag voor aflossingsvrije hypotheken mogen rekenen. Ze lopen meer risico dan bij een annuïteiten- of lineaire hypotheek dat ze een deel van hun geld niet terugkrijgen als de klant in de betalingsproblemen komt en de woning gedwongen moet verkopen. Dat extra risico komt doordat de hypotheekschuld bij een aflossingsvrije hypotheek gelijk blijft, terwijl die bij een annuïteiten- of lineaire hypotheek gedurende de rentevaste periode daalt. Moet de woning met verlies gedwongen verkocht worden, dan is het verlies voor de geldverstrekker bij een aflossingsvrije hypotheek groter dan bij een annuïteitenhypotheek.

Theoretisch klopt dit, maar de vraag is hoe groot dit risico in de praktijk is. Helaas zijn de verliescijfers van geldverstrekkers niet openbaar. Kijken we naar de verliescijfers van Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan valt op dat die extreem laag zijn. Tot en met het derde kwartaal van 2023 zijn 15 verliesdeclaraties gehonoreerd op ongeveer 1,3 miljoen uitstaande NHG-garanties. Ook als we rekening houden met minder positieve omstandigheden op de woningmarkt, lijkt een rente-opslag van hoogstens één of twee honderdsten veel reëler. Het is namelijk ook nog zo dat een aflossingsvrije hypotheek tegenwoordig hoogstens 50% van de waarde van de woning mag zijn. Een aflossingsvrije hypotheek is dan ook vaak een onderdeel van een combinatiehypotheek. Daarbij is het aflossingsvrije deel vaak maar een klein onderdeel van de totale hypotheek.

Voor geldverstrekkers is de opslag een makkelijke manier om meer rendement te maken op vooral bestaande klanten die een aflossingsvrije hypotheek hebben. Een tiende meer rente kost voor de meeste consumenten hoogstens een paar tientjes extra per maand. Voor geldverstrekkers met een hypotheekportefeuille waarvan een substantieel deel aflossingsvrij is, gaat het wel om forse bedragen. Dat geldt zeker als zij 0,2% extra rente rekenen, zoals sommige geldverstrekkers doen.

Hoe houd je je huis warm, maar dan zónder hoge gasrekening?

19 januari 2024

De koudste tijd van het jaar is aangebroken. Buiten vriest en sneeuwt het. En binnen? Daar houd je het het liefst aangenaam warm. Maar hoe doe je dat zonder dat je gasrekening opeens door het dak schiet? Wij delen 10 praktische tips.

1. Dicht kieren en gaten

In met name oudere woningen gaat vaak veel warmte verloren door kiertjes en gaten. Denk aan gaten in muren, gaatjes tussen het kozijn en het raam of deuren die net niet helemaal goed sluiten. Het is zonde als je daardoor deels stookt voor de mussen.

Kijk daarom of je met een simpele oplossing de kieren en gaten kunt dichten. Vul ze bijvoorbeeld met kit of gebruik tochtstrips om tocht tegen te gaan. Je kunt ook een klusjesman inschakelen om dit alles voor je te doen.

2. Sluit de deuren

Ben je een groot deel van de dag in één kamer? Overweeg dan om alleen die kamer te verwarmen. Als je de deur van de kamer sluit, blijft de warmte beter in die kamer hangen. Je hoeft dan de gang of overloop niet ook nog te verwarmen.

Heb je een open trap? Dan kan daar veel warmte door naar boven of beneden ontsnappen. Een tijdelijke oplossing is om een gordijn of laken voor de trap te hangen. Daardoor kan er minder warmte verloren gaan.

3. Gebruik warmtedekens en -kussens

Met een verwarming verwarm je de hele ruimte. Met een warmtedeken of -kussen houd je alleen jezelf warm. Zeker als je in je eentje in een ruimte bent, bijvoorbeeld wanneer je thuiswerkt, is dat een slimme manier om jezelf te verwarmen.

Naast gewone plaids en kussens, bestaan er ook speciale warmtedekens en -kussens. Die zijn er al vanaf een paar tientjes. Je laadt ze op aan het stopcontact, waarna ze een paar uur warm blijven. Zo kun je jezelf met elektrische warmte verwarmen, zonder dat de verwarming aan hoeft.

4. Overweeg een warmtepomp (met zonnepanelen)

Vanaf 2026 ben je verplicht om, als je je cv-ketel vervangt, deze voor een minimaal hybride warmtepomp in te ruilen. Dat is niet zonder reden: warmtepompen zijn een duurzamere manier om je huis te verwarmen dan cv-ketels. Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, het grondwater of de bodem. De pomp gebruikt die warmte vervolgens om je huis op te warmen.

Houd er wel rekening mee dat een warmtepomp veel elektriciteit kost. Daarom kiezen mensen er steeds vaker voor om bij een warmtepomp ook zonnepanelen te kopen. Zo kun je de elektriciteit voor de warmtepomp duurzaam opwekken.

5. Vervang radiatoren door vloerverwarming

Nog een slimme zet is vloerverwarming nemen. Traditionele radiatoren moeten opwarmen tot temperaturen van wel 65 tot 75 graden om een ruimte goed te verwarmen. Vloerverwarming hoeft maar tot ongeveer 29 graden op te warmen om je ruimte aangenaam warm te maken. Dat maakt het een meer energiezuinige manier van verwarming.

Dit komt doordat vloerverwarming de vloer direct verwarmt, waardoor de warmte niet eerst de hele kamer door hoeft te gaan. Dit zorgt voor een meer gelijkmatige warmteverdeling. Dat voelt aangenamer én verlaagt de gasrekening.

6. Slechte verwarming? Kies voor een draagbare kachel

Moet jij wel heel flink stoken voordat het aangenaam warm is in je woning? Een relatief betaalbare tussenoplossing is om een draagbare elektrische kachel of een infraroodpaneel te nemen. Daarmee kun je specifieke hoekjes van een ruimte verwarmen. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor een thuiswerkplek waar de radiator niet optimaal werkt.

7. Zorg voor goede isolatie

Isolatiemateriaal is één van de belangrijkste manieren om je huis energiezuiniger te maken. Veel warmte ontsnapt uit het huis doordat de muren, het dak of de vloer de warmte niet goed binnen houden. Is dat bij jou ook het geval?

Schakel dan eens een isolatiebedrijf in om te kijken naar de mogelijkheden. Vloer-, dak-, spouwmuur- of gevelisolatie kan al een groot verschil maken.

8. Gebruik je verwarming slim

De verwarming hoeft niet altijd aan te staan. Je zet hem waarschijnlijk ’s avonds al uit of lager dan overdag. Maar er zijn nog een paar slimme tips om je verwarming minder te hoeven gebruiken:

 • Zet de verwarming al een half uur voor bedtijd uit of lager. Het duurt namelijk even voordat de temperatuur volledig gedaald is.
 • Schakel de verwarming ook een half uur voor vertrek uit, zeker als je langer van huis bent.
 • Kijk of je de verwarming 1 graad lager kunt zetten.
 • Zet de verwarming uit zodra je uit een kamer weggaat.

9. Sluit de gordijnen én neem dikke gordijnen

Gordijnen zijn een ideale manier om te voorkomen dat de warmte door de ramen vervliegt. Neem bij voorkeur dikke gordijnen. Die houden de warmte nog beter binnen. Sluit de gordijnen ’s avonds om de warmte beter in huis te houden.

10. Haal een luchtbevochtiger in huis

Met een luchtbevochtiger kun je warmte beter in je woning houden. Zo’n apparaat maakt de lucht in huis vochtiger. Dat is handig, want vochtige lucht voelt vaak warmer aan dan droge lucht. Zeker het overwegen waard dus, zo’n apparaat. Dat geldt met name voor kamers waar je vaak en veel bent.

De belangrijkste tip: verduurzaam je huis

En onze belangrijkste tip om je huis beter warm te houden: verduurzaam je woning. Daarmee ga je voor een blijvende oplossing om je woning aangenaam warm te houden én de gas- en energierekening te verlagen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een warmtepomp, nieuw isolatiemateriaal, betere beglazing of zonnepanelen op het dak.

Hoe je verduurzaming financiert? Daar praten onze financieel adviseurs je graag vrijblijvend over bij. Wist je dat je meer kunt lenen als je een deel van je hypotheek voor verduurzaming gebruikt? Wellicht zijn er ook voor jou interessante mogelijkheden.

Plan een gratis en vrijblijvend gesprek. Dan kijken onze adviseurs graag mee wat voor jou mogelijk is.

Plan een gratis gesprek