Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Juni

 • Laat pensioen je niet overkomen, maar neem zelf de regie

  21 juni 2021

  In Nederland hebben we een geweldig pensioenstelsel, bestaande uit drie pijlers. De eerste pijler is de AOW, die we ontvangen van de overheid. De tweede pijler bestaat uit pensioen dat we opgebouwd hebben via de werkgever. Tot slot kunnen we ook nog zelf iets regelen voor ons pensioen, de zogenaamde derde pijler via een lijfrente.

  Inzicht in pensioen

  Inwoners van andere landen kijken jaloers naar ons pensioenstelsel. En omdat er regelmatig geroepen wordt dat we een goed stelsel hebben, denken we dat we er niet naar hoeven kijken en is het vaak niet heel goed gesteld met ons inzicht in onze pensioensituatie. Veel mensen weten niet hoeveel ze aan pensioen krijgen en ook niet wanneer precies.

  De AOW krijgen we op de pensioengerechtigde leeftijd, dat is nu 66 jaar en 4 maanden en stijgt voor de meeste mensen naar 67 jaar. Bovendien weten de meeste mensen wel dat dit in de toekomst nog kan stijgen. Maar hoe zit het precies met het werkgeverspensioen; wanneer krijg je dat? Grote kans dat er verschillende data gelden voor de start van dit pensioen. Bijvoorbeeld voor een deel op je 65e, een deel op je 67e en een deel op je 68e. Als het belangrijkste deel pas op je 68e start, kan dit betekenen dat je een jaar lang een hiaat hebt. Wel fijn als je daar op tijd rekening mee kan houden en dat je daar niet pas achter komt als je al met pensioen bent gegaan. Kijk daarom eens naar je pensioenoverzicht dat je kunt opvragen bij mijnpensioenoverzicht.nl. Bekijk daarnaast eens goed het overzicht van eventuele eigen pensioenvoorzieningen in de derde pijler. Hoe hoog zijn die naar verwachting en wanneer gaan die in?

  Nieuw pensioenstelsel

  Met het nieuwe pensioenstelsel dat de komende jaren ingevoerd moet gaan worden, wordt de hoogte van het pensioen iets onzekerder, omdat het mee gaat bewegen met de marktontwikkelingen. Maar het positieve is dat het pensioen niet alleen naar beneden kan mee bewegen, maar dat de kans ook groter wordt dat het pensioen omhoog gaat als de markt zich gunstig ontwikkelt.

  Bereid je voor

  Als we een huis kopen, dan winnen we financieel advies in, want we hebben tenslotte een hypotheek nodig om die woning te kunnen financieren. Voor de AOW en pensioen hoeven we in beginsel niks te doen, die komen er sowieso wel, ook als je geen financieel advies aanvraagt. Maar of dat dan voldoende is om van te leven of die dingen te doen die je voor ogen hebt, is maar de vraag. Zeker als vijftiger en zestiger zou je regelmatig eens moeten kijken hoe je ervoor staat en toch ook voorzichtig eens nadenken over je toekomstige wensen en plannen. Hoe wil je in de toekomst wonen? Hoe wil je je tijd besteden als je gestopt bent met werken en welke kosten brengen je wensen met zich mee? Wil ik voor mijn pensioen al iets minder gaan werken of valt mijn inkomen zo tegen dat ik na mijn pensioen nog moet werken? Of veel leuker: ik vind mijn werk zo leuk dat ik na mijn pensioen ook nog wel (deels) wil blijven werken; wat betekent dat financieel?

  Hypotheek en pensioen

  Een financieel adviseur kan je helpen om niet alleen je pensioeninkomsten maar ook je uitgaven voor in je in kaart te brengen. De hypotheek speelt bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in het financiële plaatje en verschilt per huishouden. Vaak geldt dat een belangrijk deel of de volledige hypotheek is afgelost als men met pensioen gaat. Fijn, omdat je dan weinig of geen hypotheeklasten hebt. Anderen moeten er juist rekening mee houden dat de hypotheekrenteaftrek een stuk lager is of misschien zelfs wel geëindigd is, waardoor de netto hypotheeklast rond pensionering stijgt. En misschien kun je de overwaarde in je woning deels gebruiken als een pensioenaanvulling.

  Belangrijk is dus om regelmatig financieel inzicht te hebben in je toekomstige financiële inkomsten en uitgaven, zodat je eventueel de komende jaren kunt bijsturen. Bijvoorbeeld door extra af te lossen op je hypotheek of je hypotheek aan te passen, extra te sparen of beleggen, een lijfrente af te sluiten, maar ook om eventueel je woonwensen uit te voeren of aan te passen. Kortom: laat pensioen je niet overkomen, maar neem zelf de regie.

  Maak een afspraak voor pensioenadvies

   

  Lees meer

 • Deel 3: Financiële risico’s van onverwachtse gebeurtenissen

  14 juni 2021

  Bij hypotheekadvies denken consumenten in eerste instantie vooral aan het rondkrijgen en vormgeven van de hypotheek. Een belangrijk onderdeel van hypotheekadvies is ook het inzicht krijgen in mogelijke risico’s die bepaalde gebeurtenissen in je leven kunnen hebben op je financiële situatie. Het betekent niet altijd dat je er ook voor moet of kunt verzekeren, maar je moet wel de gevolgen kennen. De belangrijkste vier zijn:

  1. Overlijden 
  2. Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  3. Werkloosheid / geen werk of minder werk als ondernemer
  4. Einde relatie

  Eerder besteedden we aandacht aan het risico van overlijden en ziekte/ arbeidsongeschiktheid (link naar dat blog maken). Deze keer is de beurt aan het risico van werk.

  Onderscheid werknemer en zzp’er/ondernemer

  Er is een belangrijk verschil tussen werknemers en zzp’ers/ondernemers. Werknemers kunnen bij ontslag gebruikmaken van een uitkering op basis van de Werkloosheidswet. Ze hebben drie maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoe langer je arbeidsverleden, hoe langer de WW-uitkering, met een maximum van 24 maanden. De eerste twee maanden bedraagt de uitkering 75% van het WW maandloon en daarna 70%. Hogere inkomens moeten er rekening mee houden dat er een maximum geldt, waardoor ze lager uit komen dan die 75% en 70% van het huidige inkomen.

  Een zzp’er/ondernemer die tijdelijk geen of minder werk heeft kan niet op een dergelijk vangnet terugvallen.

  Gevolgen corona werknemer

  De werkloosheid is door corona maar zeer beperkt gestegen en is al maanden weer aan het dalen. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de overheidsmaatregelen, zoals de NOW-regeling. De NOW-regeling had als doel om bedrijven steun te geven die als gevolg van corona een omzetachteruitgang van ten minste 20% hadden, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst konden blijven.

  Het aantal werklozen steeg in 2020 van 273.000 in maart naar 426.000 in augustus en sindsdien daalt het aantal werklozen. Het laatst bekende cijfer dateert van april 2021 en toen waren er 316.000 werklozen. Van degene die tussen maart en oktober 2020 hun baan verloren, had 61% binnen een half jaar weer werk gevonden. Een van de meest getroffen sectoren, de horeca, heeft nu ook grote problemen om voldoende arbeidskrachten te vinden, omdat een belangrijk deel van de ontslagen medewerkers nu in andere sectoren een baan heeft gevonden.

  Gevolgen corona zzp’er/ondernemer

  Afhankelijk van de sector waarin je werkzaam bent als zzp’er/ondernemer, had corona een meer of minder groot effect op het werk. Voor sommigen vielen opdrachten volledig weg, vaak doordat de overheid coronamaatregelen afkondigde waardoor het werk uitvoeren helemaal niet mogelijk was voor een bepaalde periode.

  Ook voor zzp’ers tuigde de overheid ondersteunende maatregelen op, zoals de TOZO, TVL, maatregelen voor tijdelijke belastingverlichting en verruiming kredietregelingen. Maar veel zelfstandigen vonden dat ze er bekaaid vanaf kwamen, doordat er vaak strenge voorwaarden golden, waardoor veel regelingen in de praktijk voor hen niet toepasbaar waren.

  Corona en betalingsproblemen hypotheek

  Afgelopen jaar kwamen sommige mensen in financiële problemen, omdat ze werkloos werden of doordat ze hun inkomsten als zzp’er fors zagen afnemen. Geldverstrekkers waren over het algemeen soepel en boden een betalingsregeling aan waarbij er tijdelijk minder of geen rente en aflossing betaald hoefden te worden. Een grote groep mensen kon ook na een aantal maanden de betalingen weer oppakken.

  Spaarbuffer

  De coronacrisis heeft weer eens laten zien hoe belangrijk het is om een goede financiële buffer op te bouwen. En hoe hoger die buffer, hoe beter je een tijdelijke inkomensachteruitgang op kunt vangen. Wat ook bleek, is dat zzp’ers en flexwerkers de grootste klappen van de teruggang van de economie op moesten vangen. Voor hen is een grotere spaarbuffer nodig in vergelijking met werknemers.

  De vraag die nog wel eens voorbij komt: ‘Kun je je tegen werkloosheid verzekeren?’ Om te beginnen speelt dit sowieso niet voor zzp’ers. Werknemers hebben eigenlijk al een soort van collectieve verzekering, namelijk de WW.

  Daarnaast kun je bij sommige arbeidsongeschiktheidsverzekeraars je verzekeren voor een uitkering bij werkloosheid. Bedenk je daarbij dat dit net als de WW altijd een tijdelijke oplossing is, die afhankelijk van je arbeidsverleden al naar een paar maanden eindigt. Het belangrijkste blijft om snel nieuw werk vinden.

  Lange termijn effecten als gevolg van corona

  Voor wie tijdens de coronacrisis zijn baan is kwijt geraakt of minder of geen werk heeft gehad als flexwerker of zzp’er kunnen de gevolgen soms nog wel enkele jaren doorwerken.

  Dat geldt met name voor degene die een andere woning wil kopen of voor het eerst een koopwoning wil kopen. Ben jij je baan kwijtgeraakt en nu gelukkig weer aan het werk, dan is het maar de vraag of dat meteen met een vast contract is of dat de werkgever de intentie wil afgeven dat je in aanmerking komt voor een vast contract.

  Bij flexwerkers en zzp’ers wordt standaard in eerste instantie gekeken naar het gemiddelde inkomen in de laatste drie jaar. Bovendien, als je inkomen in het laatste inkomensjaar lager ligt dan het gemiddelde, dan wordt van dit lagere laagste inkomensjaar uitgegaan bij het bepalen hoeveel je kunt lenen. Dat is dus heel vervelend als je dit jaar of volgend jaar een woning wilt kopen en je inkomen is inmiddels weer hersteld.

  Sowieso kan de berekeningssystematiek nog jarenlang gevolgen hebben, omdat het inkomensjaar 2020 en/of 2021 nog tot en met 2023 respectievelijk 2024 meetelt in het bepalen van het gemiddelde inkomen. Wat dus nog jarenlang je hypotheekmogelijkheden fors kan drukken. Als je geluk hebt, is een geldverstrekker bereid van deze standaardberekening af te wijken. Wij pleiten ervoor dat geldverstrekkers ook meer rekening houden met het incidentele karakter van de inkomensachteruitgang en bijvoorbeeld ook meer rekening houden met het feit dat mensen door middel van een goede buffer een tijdelijke inkomensachteruitgang op kunnen vangen.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

  Lees meer