Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Februari

Nieuws, Blogs, Vlogs

Toon

Hypotheekrenteaftrek en pensioen; redenen om er nú iets mee te doen

25 februari 2021

Stopt jouw hypotheekrenteaftrek in 2030? Of heb jij een aflossingsvrije hypotheek die binnenkort afloopt? Of misschien ga jij binnenkort met pensioen? Allemaal financiële vraagstukken die van grote invloed kunnen zijn op jouw inkomsten. Wat voor impact hebben deze vraagstukken op jouw financiële situatie? Daarom verstandig om hier tijdig over na te denken en je hier op voor te bereiden. Lees alles over de risico’s en welke maatregelen je kunt nemen.

Hieronder hebben we de vijf belangrijkste situaties op een rij gezet waarmee je eventueel risico loopt, waarbij sommige situaties ook tegelijk of vlak naar elkaar kunnen optreden:

  • • Je verwachte pensioeninkomen is fors lager dan je inkomen uit werk.
  • • De looptijd van de aflossingsvrije hypotheek loopt af.
  • • Je hypotheekrenteaftrek eindigt over een aantal jaar.
  • • Je hebt weinig spaargeld en je spaart te weinig om de aflossingsvrije hypotheek in één keer of deels af te kunnen aflossen. Ook heb je geen zicht op een erfenis of andere financiële meevaller om de hypotheek af te lossen.
  • • Bij een stijging van de hypotheekrente stijgen de maandlasten van de hypotheek fors.
  • • De aflossingsvrije hypotheek is relatief hoog vergeleken met de waarde van je woning.

Ga jij binnen 15 jaar met pensioen?

Pensioen is voor veel mensen redelijk abstract maar wel goed om hier tijdig over na te denken. Ga jij binnen 15 jaar met pensioen? Zorg er in de eerste plaats voor dat je een inschatting hebt van je inkomen als je de gepensioneerde leeftijd bereikt. Dat kan gemakkelijk via mijnpensioenoverzicht.nl. Je krijgt heel eenvoudig een overzicht van je pensioeninkomen inclusief AOW. Ook kun je prima zien welke bedragen je op welke leeftijd krijgt. Sommige pensioenen beginnen bijvoorbeeld eerder, bijvoorbeeld al op 65 jaar, of starten juist later dan de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld bij 68 jaar in plaats van 67 jaar.

Vervolgens is het zaak om je pensioen in het grotere financiële plaatje te bekijken. Want hoe zit het bijvoorbeeld met je uitgaven als je met pensioen gaat? Is dan bijvoorbeeld (een deel van) je hypotheek afgelost? Of heb je juist hogere uitgaven, omdat je dan geen auto van de zaak meer hebt. Sowieso zal je uitgavenpatroon waarschijnlijk behoorlijk veranderen als je met pensioen gaat, omdat je geld aan andere zaken uitgeeft.

Heb jij een aflossingsvrije hypotheek?

Ongeveer 78.000 huishoudens in Nederland lopen het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren op het moment dat deze afloopt. Veel van deze aflossingsvrije hypotheken lopen rond 2035 af. Huizenbezitters moeten dan hun lening aflossen of opnieuw afsluiten.

De meeste mensen hebben onvoldoende spaargeld om een lening in één keer af te lossen. Wellicht heb je zicht op een erfenis of andere financiële meevaller om de hypotheek dan af te lossen, maar vaak is dat geen 100% zekerheid. In een groot aantal gevallen kun je gewoon weer een nieuwe hypotheek afsluiten. Maar het einde van de looptijd van de hypotheek kan samenvallen met een lager inkomen of pensioen. Een deel van hen zal daarom niet zomaar in aanmerking komen voor een nieuwe hypotheek. Voor hen dreigt dan een gedwongen verhuizing. De huishoudens in kwestie moeten waarschijnlijk hun huis verkopen. En een klein deel blijft mogelijk zelfs achter met een restschuld, omdat de waarde van de woning lager is dan de hypotheek. Denk daarom alvast na over hoe jij je aflossingsvrije hypotheek af wil gaan lossen.

Stopt jouw hypotheekrenteaftrek in 2031?

30 jaar na het afsluiten van jouw eerste hypotheek loop je misschien een groot financieel risico. Na een periode van 30 jaar heb je namelijk geen recht meer op renteaftrek voor jouw hypotheek. Deze periode is ingegaan vanaf 1 januari 2001. Had je op 31 december 2000 al een hypotheek? Dan tellen de jaren daarvoor niet mee en start de 30-jaarsperiode vanaf 1 januari 2001, maar ook dan is de hypotheekrenteaftrek dus eindig. In 2031 vervalt voor veel 50-plussers (deels) het recht op hypotheekrenteaftrek. Mogelijk geldt dit dus ook voor jou. Heb je tijdens de looptijd niet afgelost, dan worden jouw netto woonlasten aanzienlijk hoger.

Als het einde van de hypotheekrenteaftrek ook nog eens samenvalt met een lager pensioeninkomen dan kan dit impact hebben op de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. Zorg er daarom voor dat je nu al inzicht krijgt in de ontwikkeling van je netto hypotheekmaandlasten als gevolg van het bereiken van de pensioenleeftijd en het aflopen van de hypotheekrenteaftrek. Dan kun je indien nodig nu nog maatregelen nemen.

In gesprek met een financieel adviseur

Je financieel adviseur kan je helpen door de verwachte inkomsten en uitgaven goed op een rij te zetten. Pas dan kun je goed bepalen of je nog extra maatregelen moet nemen. Waarbij je uit een groot arsenaal aan maatregelen kunt kiezen, die bijvoorbeeld erg afhankelijk zijn hoeveel risico je bereid bent te nemen en waarbij de fiscaliteit (aftrekbaarheid) ook een rol kan spelen. Denk aan aanpassingen van de hypotheek, zoals een andere hypotheekvorm, extra aflossen, verlengen van de looptijd of langer vastzetten van de rente. Maar ook aan een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening, extra sparen of juist beleggen of anders gaan wonen.

Maak direct een afspraak

Besparen met hogere WOZ-waarde; voor 50-plussers soms meer dan € 1000,-per jaar

08 februari 2021

Als je een hypotheek hebt zonder NHG, dan betaal je een renteopslag. Hoe hoger je hypotheek is ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger die renteopslag. Bij sommige geldverstrekkers kun je bij voldoende waardestijging van je huis een lagere renteopslag krijgen. Dit kan als je een nieuwe rentevaste periode krijgt, maar bij sommige geldverstrekkers ook tussentijds. Er zijn geldverstrekkers die dan een taxatierapport verlangen, maar er zijn ook geldverstrekkers die genoegen nemen met de WOZ-waarde van de gemeente, zodat je geen extra kosten hoeft te maken. Overigens kan het dan soms toch interessant zijn om alsnog een taxatierapport aan te vragen, omdat de huizenprijzen ook in 2020 weer fors stegen. De WOZ-waarde geeft de waarde per peildatum 1 januari 2020, maar een taxatierapport geeft de waarde van nu. 

Een rekenvoorbeeld

Stel je hebt een aantal jaar geleden een woning gekocht voor € 300.000,- en je hebt een annuïteitenhypotheek afgesloten 10 jaar vast tegen een rente van bijvoorbeeld 3% (inclusief een rente-opslag). Je had een volledige hypotheek nodig en dus bedroeg je hypotheek 100% in verhouding tot de waarde van je woning.

Stel dat je nieuwe WOZ-waarde is vastgesteld op € 390.000,- en dat je hypotheek dankzij aflossingen inmiddels is gedaald naar € 270.000,-. De hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning bedraagt nu minder dan 70%. De kans is groot dat je renteopslag met een paar tienden omlaag kan. Bij een verlaging van bijvoorbeeld 0,2% hebben we het toch over een besparing van meer dan € 500,- per jaar (dat is een combinatie van lagere maandlast en snellere aflossing).

Je financieel adviseur kan voor je kijken wat de mogelijkheden zijn bij jouw geldverstrekker en beoordelen of het misschien interessanter is om een taxatierapport op te vragen.

Maak direct een afspraak

Oversluiten soms interessanter dan lagere renteopslag

Een paar tienden lagere rente, levert al snel enkele honderden euro’s per jaar aan besparing op. Soms kan die besparing nog groter uitpakken door de hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker. De renteopslagen zijn namelijk de afgelopen jaren gedaald, met gemiddeld 0,2%. Van die daling profiteer je pas als je overstapt naar een andere geldverstrekker. En heb je nog een (deels) aflossingsvrije hypotheek, dan betaal je bij een groot aantal geldverstrekkers een hogere renteopslag. Door over te stappen naar een geldverstrekker die geen of een lagere renteopslag kent voor een aflossingsvrije hypotheek, kun je extra besparen.

Trouwe 50-plussers vaak niet beloond 

De meeste geldverstrekkers passen niet automatisch de renteopslag aan als je aan het einde van je rentevaste periode bent gekomen en je een nieuwe rente afsluit voor een nieuwe rentevaste periode. Vooral de 50-plussers, die over het algemeen minder vaak verhuizen dan anderen, en al jaren trouw zijn aan hun geldverstrekker, profiteren meestal niet automatisch van de gestegen huizenprijzen. Doordat in het verleden de renteopslagen ook een stuk hoger lagen dan nu, kunnen zij regelmatig meer besparen dan één of twee tienden. Soms kunnen ze wel zes tot achttiende besparen, waardoor de besparing snel op meer dan duizend euro per jaar uitkomt.

Oscar Noorlag is Compliance Officer bij Van Bruggen Adviesgroep. Vanuit deze functie signaleert hij alle trends, veranderingen en bijzonderheden die er plaatsvinden in de financiële branche én vertaalt hij deze richting collega’s en journalistiek.


Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Van eerste loonstrookje van 2021 naar koopkracht

02 februari 2021

De meeste werknemers zagen op het netto loonstrookje enkele tientallen euro’s meer staan dan op het gemiddelde loonstrookje van 2020. Dat komt onder meer door de verlaging van de eerste schijf van de inkomstenbelasting, die omlaag ging van 37,35% naar 37,1%.

Meer netto loon is natuurlijk fijn, maar bedenk je dat sommige kostenposten ook omhoog gaan, waardoor de toename in koopkracht lager kan uitvallen.

  • • Zo gaan voor werknemers in bepaalde bedrijfstakken de pensioenpremies omhoog.
  • • De zorgpremie voor het basispakket is gemiddeld met bijna € 5,- omhoog gegaan.
  • • De gemeentelijke heffingen stijgen gemiddeld met 4,4%. Gemiddeld gaat de onroerendzaakbelasting met bijna 6% omhoog en de afvalstoffenheffingen reinigingsrechten zelfs met 10%.
  • • De hypotheekrenteaftrek ligt iets lager; voor de lagere en middeninkomens 37,1% in plaats van 37,35% en de hogere inkomens zien de hypotheekrenteaftrek dalen van 46% naar 43%. Het eigenwoningforfait gaat in percentage wel omlaag van 0,6% naar 0,5%, maar dat valt deels weer weg door de stijging van de WOZ-waarde.

Budgettering

Met het eerste loonstrookje van dit jaar in je bezit, is het een goed moment om een budgettering te maken. Wat komt er binnen en wat zijn de vaste uitgaven? Hoeveel per maand houd je over of kom je tekort?

Het is ook een goed moment om te overwegen wat je met het geld doet dat je overhoudt. Heb je een consumptieve lening, dan is het wellicht een mooi moment om extra af te lossen. Extra aflossen op de hypotheek is ook een optie, maar zorg wel dat je een goede spaarbuffer overhoudt. Daarbij scheelt het dat de vrijstelling voor de vermogensbelasting per belastingplichtige is gestegen van bijna € 31.000,- naar
€ 50.000,-.

Coronacrisis

Waar de koopkracht van werknemers per saldo met rond de 1% omhoog gaat, zijn het de flexwerkers en ondernemers die door corona geraakt zijn of worden, die een veel grotere en negatieve invloed zien op hun koopkracht.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.