Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging
Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Wat houdt de afbouw hypotheekrenteaftrek in?

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek betekent dat je je hypotheekrente tegen een lager bedrag mag aftrekken dan eerder het geval was. Als je hypotheekrente betaalt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op hypotheekrenteaftrek. Daardoor mag je een deel van de betaalde hypotheekrente aftrekken van je belastbaar inkomen. Dat betekent dat je in totaal minder belasting betaalt.

Het percentage hypotheekrente dat je mag aftrekken, is de afgelopen jaren gedaald. Dat wordt de afbouw van de hypotheekrenteaftrek genoemd. In 2023 is de hypotheekrenteaftrek voor de laatste keer verlaagd naar 36,93%. 

Afbouw geldt ook voor eenmalig aftrekbare kosten

Overigens mag je ook diverse eenmalige kosten voor het afsluiten, oversluiten of verhogen van een hypotheek aftrekken van je belastbaar inkomen. Tenminste, onder bepaalde voorwaarden (zoals dat het om een woning gaat die jouw hoofdverblijf is). Dit geldt bijvoorbeeld voor de notariskosten voor de hypotheekakte en de kosten voor hypotheekadvies.

Ook die kosten mag je door de afbouw hypotheekrenteaftrek tegen een lager percentage aftrekken van je belastbaar inkomen. Hiervoor gelden dezelfde afbouwpercentages als voor de standaard hypotheekrenteaftrek.

Waarom is er sprake van afbouw?

De hypotheekrenteaftrek is al jaren een omstreden onderwerp in de politiek. Tegenstanders vinden het oneerlijk dat huiseigenaren er wel van profiteren en huurders niet. Bovendien is Nederland met dit systeem veel coulanter dan andere landen. Daarom is besloten om de hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 af te bouwen.

Het afbouwproces ging de overheid niet snel genoeg, dus is de afbouw vanaf 2020 versneld. Hierbij speelde ook mee dat de hypotheekrente de afgelopen jaren historisch laag lag. Daardoor zouden huiseigenaren de afbouw minder sterk merken in hun portemonnee.

Hypotheekrenteaftrek is maar één van de aspecten om op te letten als je een hypotheek afsluit. Daarnaast kies je natuurlijk bij voorkeur voor een voordelige rente en aantrekkelijke voorwaarden. Benieuwd wat een passende hypotheek is voor jou? Onze hypotheekadviseurs denken graag mee.

Plan een gratis oriëntatiegesprek

Afbouw hypotheekrenteaftrek schema 2014 tot 2023

Sinds 1 januari 2014 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens ieder jaar met 0,5% afgebouwd. Vanaf 2020 heeft de Belastingdienst daar een schepje bovenop gedaan door de afbouw te versnellen met 3% per jaar. In 2023 zal de hypotheekrenteaftrek 36,93% zijn. Vanaf 2023 blijft de aftrek voorlopig op dit percentage staan.

De hypotheekrenteaftrek blijft dus bestaan. Wel valt de aftrek een stuk lager uit dan een aantal jaar geleden. Het schema hieronder laat zien hoe de afbouw van de hypotheekrenteaftrek er concreet uitziet voor de hogere inkomens:

Jaar

Afbouw

Hypotheekrenteaftrek

2014

0,5%

51,5%

2015

0,5%

51,0%

2016

0,5%

50,5%

2017

0,5%

50,0%

2018

0,5%

49,5%

2019

0,5%

49,0%

2020

3,0%

46,0%

2021

3,0%

43,0%

2022

3,0%

40,0%

2023

3,07%

36,93%

Wat is de actuele hypotheekrenteaftrek?

Op onze pagina over de hypotheekrenteaftrek vind je de huidige aftrekpercentages.

Let op: naast de hypotheekrenteaftrek (een aftrekpost), heb je ook te maken met een bijtelpost. Dat is het eigenwoningforfait. Dit is een belasting die elke huiseigenaar betaalt.

Hoe zit het met de afbouw hypotheekrenteaftrek na 2023?

De afgelopen jaren is de maximale hypotheekrenteaftrek dus elk jaar iets verlaagd. In 2023 heeft de laatste verlagingsstap plaatsgevonden. Vanaf 2023 geldt dat je de hypotheekrente tegen maximaal het tarief van de tweede belastingschijf mag aftrekken. In 2024 is dat 36,97%.

Het rekenvoorbeeld hieronder toont aan hoe dat er in de praktijk uitziet:

Je hebt in 2021 een woning gekocht, waarvoor je een hypotheek van € 500.000,- hebt genomen. Over die hypotheek betaal je 1,3% rente. Dankzij de hypotheekrenteaftrek ontvang je in 2022 € 2.600,- aan rente terug. In 2023 komt dat neer op een bedrag van € 2.400,- (zonder rekening te houden met het eigenwoningforfait). Daarmee stijgen je netto rentelasten in 2023 per maand met ongeveer € 17,-.

Heb je pas kort geleden een woning gekocht tegen een hoger rentepercentage, bijvoorbeeld 3,7%? En was je hypotheeksom ook € 500.000,-? Dan heeft de afbouw van de hypotheekrenteaftrek meer gevolgen voor je. Je netto maandlasten gaan dan met ongeveer € 47,- per maand omhoog in 2023.

 

Ook voor de lagere en middeninkomens valt de hypotheekrenteaftrek iets lager uit. Dit komt doordat de eerste belastingschijf iets omlaag gaat. Deze daalt van 37,07% naar 36,93%. Maar dat verschil is zo klein dat deze groep huishoudens er nauwelijks iets van zal merken.

Advies over jouw hypotheekrente?

Hypotheekrenteaftrek is complexe materie. Wil je precies weten hoeveel hypotheekrente jij betaalt, waar je een voordelige hypotheek afsluit en of je kunt besparen op je lopende hypotheek? Schakel dan een van onze financieel adviseurs in. Zij kijken graag mee waar jij goed aan doet.

Schakel hypotheekadvies in

Veelgestelde vragen over afbouw hypotheekrenteaftrek

Je hebt alleen recht op hypotheekrenteaftrek als je de hypotheek gebruikt voor de aanschaf, verbetering of verbouwing van een woning die geldt als jouw hoofdverblijf. Ook moet je een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek hebben óf voor 2013 een andere hypotheekvorm hebben afgesloten waarbij je door het overgangsrecht nog steeds aanspraak maakt op hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2013 geldt dat je voor nieuw afgesloten hypotheek alleen nog de rente mag aftrekken als je hypotheek annuïtair of lineair is. Verder geldt dat je sinds 2001 maximaal 30 jaar recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Lees op onze pagina over de hypotheekrenteaftrek meer over de voorwaarden.

Nee, de hypotheekrenteaftrek wordt niet afgeschaft. Er is alleen wel sprake van afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Je mag de betaalde hypotheekrente dus tegen een lager percentage aftrekken. Dat betekent voor mensen met hogere inkomens iets hogere netto maandlasten voor de hypotheek.

De actuele percentages hypotheekrenteaftrek vind je op onze pagina over de hypotheekrenteaftrek. Ook kun je de website van de Belastingdienst in de gaten houden voor actuele ontwikkelingen.

De afbouw houdt in dat je de betaalde hypotheekrente tegen een lager tarief mag aftrekken. Sinds 2014 is de maximale hypotheekaftrek voor hogere inkomens langzaam afgebouwd. Vanaf 2023 is de maximale aftrek gelijk aan de tweede belastingschijf. In 2024 bedraagt die 36,97%.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak