Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij er tijdens de looptijd maandelijks gespaard wordt in een kapitaalverzekering voor de aflossing van de hypotheek. Een kapitaalverzekering is een levensverzekering die een bedrag uitkeert als de verzekerde op een bepaalde datum, de einddatum van de hypotheek, in leven is. Op de einddatum wordt de opgebouwde waarde van de kapitaalverzekering gebruikt om de hypotheek af te lossen. Bij een spaarhypotheek is de rentevergoeding over het spaarsaldo gelijk aan de te betalen hypotheekrente.

Aftrekbare rente

De rente op een hypotheek is fiscaal aftrekbaar als de lening in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost. Sinds 2013 kan dit, voor starters, alleen via een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Een spaarhypotheek valt hier niet onder. Andere hypotheekvormen zijn ook mogelijk voor starters, maar dan wel zonder het recht op hypotheekrenteaftrek. Met de huidige lage rente hoeft dat niet altijd een probleem te zijn. De rente op een spaarhypotheek is alleen aftrekbaar als deze al bestond voor 1 januari 2013. Het grootste voordeel is dat de hypotheek op de einddatum gegarandeerd afgelost kan worden.

spaarhypotheek

Is een spaarhypotheek voordelig voor mij?

Om maar met de deur in huis te vallen: deze hypotheekvorm was vooral interessant voor de geldverstrekkers en verzekeraars. Het grootste nadeel voor de consument was namelijk dat hij gedurende de hele looptijd aan dezelfde geldverstrekker en verzekeraar vastgebonden was. Overstappen naar een partij met betere voorwaarden en tarieven was zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Los van dit nadeel, kon er wel optimaal gebruik gemaakt worden van de hypotheekrenteaftrek. Ook had de consument de zekerheid dat de lening op de einddatum afgelost werd. Het was een goede hypotheekvorm voor zekerheidszoekers. Maar, door de enorme inflexibiliteit bleek het product ongeschikt voor mensen met veranderende wensen en eisen.

Wat zijn de voordelen van een spaarhypotheek?

  • Meer belastingvoordeel dan bij de lineaire en annuïteitenhypotheek omdat er niet afgelost wordt.
  • Geen risico dat de lening niet afgelost kan worden. Er wordt een gegarandeerd bedrag opgebouwd op de einddatum.
  • Bij een hogere hypotheekrente krijgt de huiseigenaar een hogere spaarrente waardoor er minder spaarpremie betaald moet worden. Dit heeft een dempende werking op de stijging van de maandelijkse lasten.

Wat zijn de nadelen van een spaarhypotheek?

  • Als de hypotheekrente daalt, stijgt de premie van de kapitaalverzekering.
  • Het gegarandeerde eindkapitaal kan niet hoger worden dan de hoogte van het hypotheekbedrag. Bij een beleggingsverzekering bestaat er de kans dat de beleggingen meer waard worden dan de uitstaande schuld.
  • De hoogte van de overlijdensdekking is tijdens de looptijd moeilijk aan te passen.
  • De hypotheek laat zich moeilijk aanpassen aan nieuwe, gewijzigde persoonlijke omstandigheden.

Hoe werkt het aflossen op een spaarhypotheek?

Een spaarhypotheek is een complex en ingewikkeld product. Door de koppeling tussen de te betalen rente op de lening en de te ontvangen rente op de spaarpot is een spaarhypotheek minder geschikt voor extra aflossen dan andere hypotheekvormen. U kunt bij een spaarhypotheek wel extra storten in de polis of op de bankrekening, maar het eindkapitaal mag niet hoger worden en de looptijd van de polis mag niet worden verlengd. U verliest anders uw fiscale voordelen. Het is wel toegestaan om onder voorwaarden uw polis of bankspaarrekening vervroegd belastingvrij te laten uitkeren om uw eigenwoningschuld mee af te lossen.

Nogmaals, het is een ingewikkeld product met veel haken en ogen. Bekijk daarom goed of het aflossen, vroegtijdig afkopen of wijzigen van een spaarpolis of bankspaarrekening wel verstandig is. Dit is onder meer afhankelijk van de resterende looptijd (van de polis of spaarrekening) en het rendement dat u (daarop) ontvangt. De beoordeling hiervan is echt maatwerk en kan alleen door specialisten gedaan worden. Vraag uw adviseur of aflossen op uw spaarhypotheek of bankspaarhypotheek verstandig is.

Het oversluiten van een (bank)spaarhypotheek

Heeft u een (bank)spaarhypotheek die u overweegt om over te sluiten? Laat u dan goed adviseren. Bij een (bank)spaarhypotheek betaalt u naast de hypotheekrente namelijk ook een premie voor een spaarverzekering. Met deze spaarverzekering wordt de hypotheek op de einddatum afgelost. Het rendement van de spaarverzekering staat vast. Dit is gelijk aan de hypotheekrente die er betaald wordt. Dit betekent dat als u de hypotheek oversluit naar een lagere rente, dat ook de premie van de spaarverzekering opnieuw berekend wordt. U krijgt vanaf dat moment ook een lagere rentevergoeding op de spaarverzekering. U gaat minder rente betalen, maar door de lagere rente stijgt de premie op de spaarverzekering.

Hypotheek berekenen

Maximale hypotheek325.312,-

Maak een afspraak