Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat is kapitaalmarktrente?

De kapitaalmarktrente (ook wel ‘marktrente’ of ‘ kapitaalrente’) is de rente die geldt voor langlopende leningen op de financiële markten. Dus leningen met een langere looptijd dan twee jaar. Het gaat daarbij om rentes van bedrijven, banken, pensioenfondsen, overheden en beleggers die opereren op de kapitaalmarkt.

Geldverstrekkers kopen vaak geld op de kapitaalmarkt en betalen daar de kapitaalmarktrente voor. Vervolgens zetten zij dat geld uit in de vorm van hypotheken aan particulieren. Geldverstrekkers vragen daar een hypotheekrente voor en die is uiteraard hoger dan de kapitaalmarktrente. De geldverstrekkers willen immers winst behalen en moeten ook nog allerlei kosten betalen voor bijvoorbeeld personeel, administratie en hypotheekverliezen.

Kapitaalmarktrente vs. hypotheekrente

De kapitaalmarktrente is bepalend voor de hypotheekrente die je betaalt, aangezien veel mensen voor een rentevaste periode van meer dan twee jaar kiezen. Op basis van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente bepalen we dan ook de hypotheekrente-verwachtingen

Dat zit als volgt. Op de kapitaalmarkt wordt gehandeld in leningen met een looptijd van meer dan twee jaar. Door vraag en aanbod wordt het percentage van de kapitaalmarktrente bepaald. Inflatie speelt daarbij ook een belangrijke rol. Als de inflatie hoog is, dan is een euro volgend jaar minder waard dan een euro nu. Een belegger wil bij hogere inflatie een hogere rente als vergoeding ontvangen. Stijgt de inflatie, dan stijgt de rente dus meestal ook.

Bij inflatie gaat het niet alleen om de inflatie die op dit moment geldt. Beleggers kijken vooral naar de inflatieverwachtingen in de toekomst. Dat doet de Europese Centrale Bank ook. Die streeft naar een inflatie rond de 2%. Beleggers kijken dan ook goed naar onder meer internationale ontwikkelingen en de keuzes van de Europese Centrale Bank.

Oscar NoorlagLet op: Er is niet zoiets als één kapitaalmarktrente. Er zijn namelijk verschillende type leningen en ook verschillende looptijden.


Een belangrijke graadmeter waar we zelf bijvoorbeeld naar kijken is de ontwikkeling van Nederlandse staatsobligaties (leningen van de staat) van 10 jaar. Die zien we als voorspeller voor de hypotheekrenteontwikkeling voor rentevaste periodes van 10 jaar.

Verband kapitaalmarktrente en hypotheekrente

De hypotheekrente voor hypotheken met een langere rentevaste periode hangt sterk samen met de kapitaalmarktrente. De ontwikkelingen van de kapitaalmarktrente voorspellen hoe de rente voor die hypotheken zich gaat ontwikkelen.

Let op: de kapitaalmarktrente is een graadmeter voor het basis-rentetarief voor hypotheken. Daar wordt in veel gevallen een kostenopslag, risico-opslag en winstopslag bij opgeteld.

  • De kostenopslag is onder meer bedoeld om de personeels- en administratiekosten van de geldverstrekker te betalen.
  • De risico-opslag is een extra percentage bovenop de basisrente om te compenseren voor het risico dat de lener zijn betaalverplichtingen niet kan nakomen. Hoeveel die opslag bedraagt, is afhankelijk van de mate van risico. Als je hypotheek bijna net zo hoog is als je woningwaarde, betaal je meer risico-opslag dan als je een relatief lage hypotheek afsluit.
  • De winstopslag wordt berekend omdat een geldverstrekker uiteindelijk gewoon een commercieel bedrijf is dat geld wil verdienen.

Naast hypotheken met langere rentevaste periodes, kun je ook kiezen voor een hypotheek met variabele rente. De hypotheekrente hangt in dat geval vooral samen met de rente op de geldmarkt, in plaats van de kapitaalmarkt. Over het algemeen is de rente op langlopende leningen hoger dan de rente bij korte rentevaste periodes of dan een variabele rente.

Wat is de actuele marktrente?

Om zicht te krijgen op de actuele marktrente, kun je het beste kijken naar de actuele rentetarieven van obligaties met een looptijd van ongeveer 10 jaar. De actuele marktrente wisselt uiteraard per dag. Kijk specifiek naar de 10-jaars kapitaalmarktrente om een goed beeld te krijgen. Die is het meest bepalend voor de ontwikkelingen van de hypotheekrente.

Wil je de actuele marktrente weten om zicht te krijgen op de hypotheekrente? Kijk dan bij onze actuele rentes. Die geven je een goed beeld bij de rente die je op dit moment voor een nieuwe hypotheek betaalt. Zowel bij korte als bij  lange rentevaste periodes.

Ook kunnen onze financieel adviseurs je meer vertellen over de toekomstige maandlasten voor een hypotheek.

Vind een adviseur bij jou in de buurt

Historische marktrente-ontwikkeling

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft als doelstelling dat de inflatie rond de 2% ligt. Er is dan sprake van een gezond bestedingspatroon van consumenten en gezonde investeringen door bedrijven. Omdat die doelstelling de afgelopen jaren niet is gehaald, heeft de ECB veel, soms zelfs extreme, maatregelen getroffen om de economie te stimuleren. De ECB verlaagde haar beleidsrente tot onder de 0% en kocht (staats-)obligaties op.

Door de stimulering van de ECB en de voorzichtigheid van beleggers was er een groot aanbod op de kapitaalmarkt. Daardoor lag de kapitaalmarktrente de afgelopen jaren extreem laag. Daar is echter verandering in gekomen. In 2022 is de kapitaalmarktrente fors gestegen en die stijging zette in minder mate het grootste deel van 2023 door. Achterliggende oorzaak van de stijgende rentes: snel oplopende inflatie door stijgende energieprijzen, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne.   Centrale banken reageerden op de hoge inflatie met renteverhogingen. De laatste twee maanden van 2023 daalt de kapitaalmarktrente, doordat de inflatie fors aan het dalen is en beleggers verwachten dat de centrale banken in 2024 hun rentes gaan verlagen.

Voorspelling: wat doet de marktrente in 2024?

Wat zijn precies de verwachtingen voor de kapitaalmarktrente op korte termijn? Het is lastig om de kapitaalmarktrente te voorspellen. De kapitaalrente is van veel factoren afhankelijk. Plotselinge internationale ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld voor een snelle daling of stijging van de rente zorgen.

De hypotheekrente lag jarenlang erg laag. In 2022 is deze rente sterk gestegen. Dit komt doordat ook de kapitaalmarktrente fors is toegenomen. Banken kunnen namelijk minder makkelijk aan geld komen op de kapitaalmarkt om uit te lenen. Dat verklaart de hogere hypotheekrentes.

Het is moeilijk te voorspellen hoe de rente zich precies verder gaat ontwikkelen. Hierbij spelen meerdere belangrijke factoren een rol:

  1. Hoe ontwikkelt de economie en de inflatie zich?
  2. Welke stappen onderneemt de ECB?
  3. Hoe groot is de concurrentie tussen hypotheekaanbieders?

Op onze pagina met renteverwachtingen lees je hoe wij denken dat de rente zich verder gaat ontwikkelen. Ook updaten we je op de pagina met actuele hypotheekrentes over de rentetarieven op dit moment, voor verschillende rentevaste periodes.

Wat betekent de marktrente voor mijn maximale hypotheek?

De marktrente is in zekere zin bepalend voor je maximale hypotheek. Hoe hoger de kapitaalrente ligt, hoe hoger de hypotheekrente is en hoe hoger dus ook je maandlasten zijn. Immers: als jij € 350.000,- leent en de rente bedraagt 4%, dan betaal je elke maand een hoger bedrag aan rente dan als de rente 2% bedraagt.

Omdat je maandlasten worden getoetst aan je maandelijkse inkomen, kun je minder lenen als de rente hoger ligt. Je maximale hypotheek ligt dus iets lager bij een hogere rente en iets hoger als de rente juist relatief laag ligt. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen als je een hypotheek afsluit, als je je hypotheek wilt oversluiten of als je je hypotheek verhoogt.

Maar wees gerust: een hogere kapitaalmarktrente betekent niet meteen dat een hypotheek afsluiten niet meer mogelijk is. Ga vooral in gesprek met een hypotheekadviseur. Die geeft je passend advies.

Vraag hypotheekadvies aan voor een passende hypotheek

De marktrente is complexe materie. Wil je zeker weten dat jij een passende hypotheek afsluit? Kijk dan verder dan enkel de rentetarieven. Onze hypotheekadviseurs kunnen je persoonlijk hypotheekadvies geven. Daarin nemen ze zowel de hypotheekrente als de voorwaarden mee. Zo weet je zeker dat je een hypotheek afsluit die voor jou gunstig is.

Vraag een gratis oriëntatiegesprek aan en ontdek daarin wat jouw hypotheekopties zijn en hoeveel je maandlasten ongeveer bedragen. Zo ben jij kosteloos een stuk wijzer over jouw mogelijkheden.

Gratis eerste gesprek

Veelgestelde vragen over kapitaalmarktrente

De kapitaalmarktrente is richtingbepalend voor de hoogte van de hypotheekrente bij hypotheken met een langere rentevaste periode (langer dan 2 jaar). Dit rentepercentage wordt bepaald door onder andere inflatie, ontwikkelingen in de wereld en het beleid van de Europese Centrale Bank. Op onze pagina met actuele rentestanden kun je precies lezen wat de actuele hypotheekrentes zijn.

In 2022 is de kapitaalmarktrente fors gestegen en die stijging zette in minder mate het grootste deel van 2023 door. Achterliggende oorzaak van de stijgende rentes: snel oplopende inflatie door stijgende energieprijzen, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne.   Centrale banken reageerden op de hoge inflatie met renteverhogingen. De laatste twee maanden van 2023 daalt de kapitaalmarktrente, doordat de inflatie fors aan het dalen is en beleggers verwachten dat de centrale banken in 2024 hun rentes gaan verlagen.

De kapitaalmarktrente wordt bepaald door wat het aanbod van en de vraag naar (staats)obligaties is op een bepaalde dag. Bij overheidstekorten wil de overheid staatsobligaties afsluiten. Die komen erbij op de markt. Dat alles is bepalend voor wat de kapitaalmarktrente doet.

Hoe de hypotheekrente zich de komende jaren ontwikkelt, hangt onder meer af van de kapitaalmarktrente. Het is lastig om lange-termijn-voorspellingen te doen. Wel kunnen we enige verwachtingen voor de korte termijn schetsen. Op onze pagina met renteverwachtingen doen we elke week een voorspelling van de rentes voor korte en langlopende hypotheken.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak