Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Uitleg bijzonder partnerpensioen

Bijzonder partnerpensioen is dus het pensioen waarop iemand recht heeft als diens ex-partner overlijdt. Het gaat hierbij alleen om dát deel van het partnerpensioen dat de overledene heeft opgebouwd vanaf het moment dat jullie officieel partners waren tot aan de datum dat jullie officieel zijn gescheiden. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen hangt af van het totale pensioen dat de overledene heeft opgebouwd terwijl jullie een (officieel vastgelegde) relatie hadden.

Iemand geldt als ex-partner en heeft dus mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen als…

  • …jullie getrouwd waren;
  • …jullie een geregistreerd partnerschap hadden;
  • …jullie een samenlevingsovereenkomst hadden die bij de notaris is opgesteld.

Oscar NoorlagLet op: Woonden jullie samen zonder notariële overeenkomst? Dan kun je als ex-partner geen aanspraak maken op bijzonder partnerpensioen.

Pensioen is nogal ingewikkelde materie. Wil je er zeker van zijn dat je dit voor jezelf, voor je partner en eventueel voor je kinderen en ex-partner goed geregeld hebt? Schakel onze financieel adviseurs in voor deskundig pensioenadvies.

Vraag pensioenadvies aan

Heeft een ex-partner altijd recht op bijzonder partnerpensioen?

Nee, niet altijd heeft de ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Soms hebben jullie hier in het echtscheidingsconvenant andere afspraken over gemaakt. Zo kan het zijn dat jullie een afstandsverklaring hebben gedaan. Dit moet officieel zijn vastgelegd en ingediend bij het pensioenfonds. Ook moet dit altijd zijn gebeurd voordat een van jullie overlijdt.

Je kunt met zo’n afstandsverklaring bijvoorbeeld afspreken dat het bijzonder partnerpensioen een partnerpensioen moet worden voor je nieuwe partner. Een andere mogelijkheid is om een deel van het partnerpensioen te laten omzetten in extra ouderdomspensioen. De afstandsverklaring moet altijd door zowel jou als je ex-partner zijn ondertekend.

Ook kun je in de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in de samenlevingsovereenkomst al bij het aangaan van jullie partnerschap, huwelijk of samenlevingsvorm andere afspraken hebben gemaakt. Je kunt op dat moment laten vastleggen dat er geen bijzonder partnerschapspensioen geldt.

Oscar NoorlagGoed om te weten: Na het overlijden van je ex-partner kun je ervoor kiezen om het bijzonder partnerpensioen alsnog te geven aan de huidige partner van je ex. Dit moet je officieel bij de notaris laten regelen.

Hoe zit het met de opbouw van bijzonder partnerpensioen?

Je kunt als onderdeel van je pensioen een bepaald bedrag aan partnerpensioen opbouwen. Het bijzonder partnerpensioen gaat van het standaard partnerpensioen af. Zodra je uit elkaar gaat met een ex-partner, ga je nieuw partnerpensioen opbouwen voor een eventuele nieuwe partner. Het is dus mogelijk dat je voor je ex-partner meer partnerpensioen hebt opgebouwd dan voor je huidige partner. Hetzelfde kan gelden voor je ex.

Bijzonder partnerpensioen afkopen

Is het opgebouwde bijzonder partnerpensioen lager dan de afkoopgrens? Dan ontvang je een voorstel om het bijzonder partnerpensioen af te kopen. Dit houdt in dat je het bedrag in één keer uitgekeerd krijgt van het pensioenfonds.

Afkoopgrens pensioen 2024

De afkoopgrens voor pensioen ligt in 2024 op € 592,51 bruto per jaar. Valt het bijzonder partnerpensioen onder die afkoopgrens? Dan kun je het pensioen afkopen en daarmee het bedrag in één keer uitgekeerd krijgen.

Hoe zit het met bijzonder nabestaandenpensioen?

Misschien ben je ook weleens de term ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ tegengekomen. In feite is dit hetzelfde als partnerpensioen. Met als kanttekening dat het bij een nabestaandenpensioen ook kan gaan om pensioen dat aan andere nabestaanden dan de ex-partner wordt uitgekeerd, zoals de kinderen. Het heet een bijzonder nabestaandenpensioen zodra het pensioen wordt uitgekeerd aan een ex-partner.

Vaak bedraagt het bijzonder nabestaandenpensioen 70% van het opgebouwde pensioen tijdens jullie huwelijk of partnerschap. Of een ex-partner bijzonder nabestaandenpensioen krijgt bij overlijden, hangt af van hoe het nabestaandenpensioen is opgebouwd:

  • Is dit pensioen op opbouwbasis? Dan heb je als ex-partner altijd recht op het bijzonder nabestaandenpensioen, ook na een scheiding of ontbinding van het samenlevingscontract of het partnerschap.
  • Is dit pensioen op risicobasis? Dan heb je als ex-partner geen recht meer op dit pensioen zodra jullie relatie voorbij is. Het recht hierop eindigt zodra jullie uit elkaar gaan.

Meer weten over jouw pensioenopbouw?

Pensioen – ook (bijzonder) partnerpensioen – is nogal complexe materie. Wil je zeker weten dat jij alles goed geregeld hebt voor jezelf én voor mensen om je heen? Of heb je vragen over het partnerpensioen dat je mogelijk ontvangt? Onze financieel adviseurs werpen graag een deskundige blik op jouw pensioensituatie en geven je passend advies.

Plan een gratis eerste gesprek om met een adviseur jouw pensioen te bekijken. Dan weet je snel waar jij aan toe bent en wat voor jou belangrijk is om te regelen.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak