Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat is zonder voorbehoud van financiering?

Wanneer je een bod op een huis uitbrengt, kun je bij je bod één of meerdere ontbindende voorwaarden opnemen. Dit betekent dat je nog zonder betaling van een boete de koop kunt ontbinden als niet aan één van die voorwaarden wordt voldaan.

Voorbehoud van financiering is één van die mogelijke voorwaarden. Het houdt in dat de koop alleen doorgaat als jij binnen een bepaalde periode (vaak zes weken) de financiering voor je woning rond krijgt. Lukt dat niet? Dan hoef je geen boete van 10% van de koopsom te betalen om van de koop af te zien.

Als je gaat bieden zonder voorbehoud van financiering, dan heb je enkel de drie dagen bedenktijd na ondertekening van het koopcontract waarin je nog onder de koop uit kunt als je vermoedt dat het financieren niet lukt. Na die drie dagen geldt dat je een boete moet betalen als je hypotheekaanvraag niet wordt goedgekeurd. Ook als je er zelf niets aan kunt doen.

Je kunt voor die optie kiezen als je veel spaargeld kunt inbrengen of als je beduidend minder dan je maximale hypotheek leent en er daardoor vrij zeker van bent dat het financieren wel moet lukken. Wij adviseren om altijd van tevoren met een financieel adviseur te spreken. Die kan een betere inschatting maken van je mogelijkheden en vooral ook van de onmogelijkheden en de risico’s.

Maak een afspraak met een adviseur

 

Andere ontbindende voorwaarden

Naast bieden onder voorbehoud van financiering, zijn er nog meer ontbindende voorwaarden die je bij je bod kunt vermelden. Dat zijn onder meer:

  • Voorbehoud van bouwkundige keuring: je laat een bouwkundig expert een bouwkundig rapport opmaken waarin de kosten voor noodzakelijk onderhoud worden opgesomd. Als de onderhoudskosten boven een bepaald bedrag uitkomen, kun je nog kosteloos van de koop afzien.
  • Voorbehoud van verkoop eigen huis: je spreekt af dat de koop alleen doorgaat als je je huidige woning binnen afzienbare tijd weet te verkopen. Dat kan nuttig zijn als je de overwaarde op je huidige woning nodig hebt om de nieuwe woning te kunnen financieren en twijfelt hoe snel je woning verkocht zal worden.
  • Voorbehoud van NHG: dit voorbehoud kun je kiezen als je per se een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie Wordt je aanvraag voor een NHG-hypotheek afgekeurd? Dan kun je de koop nog binnen de daarvoor afgesproken termijn ontbinden.

Waarom bieden zonder voorbehoud van financiering?

Voor de verkoper is het natuurlijk prettig om zeker te weten dat de koop kan doorgaan. Dus vanuit zijn perspectief geldt: hoe minder voorwaarden er voor je bod gelden, hoe aantrekkelijker. Hij loopt dan relatief weinig risico dat je toch terugkrabbelt na het tekenen van het koopcontract.

Op de huidige krappe huizenmarkt is het nog knap lastig om op te vallen tussen de vele bieders. Overbieden is de norm, en zelfs als je flink boven de vraagprijs gaat zitten heb je kans dat iemand anders er nog een schepje bovenop doet. Bieden zonder voorbehoud kan dan een manier zijn om in positieve zin op te vallen tussen de andere bieders. Al zien we dat ook steeds meer bieders dit doen.

Oscar NoorlagGoed om te weten: soms laat de verkoper zelfs een iets lager bod zonder financieringsvoorbehoud voorgaan op een wat hoger bod van iemand die financieringsvoorbehoud wel als ontbindende voorwaarde heeft opgenomen.

Wat zijn de risico’s van bieden zonder voorbehoud?

Het voorbehoud van financiering loslaten kan een aantrekkelijke zet zijn om je kansen op een huis te vergroten, maar is niet geheel zonder risico’s. Het grootste risico is vanzelfsprekend dat je toch minder middelen kunt krijgen dan gedacht en dat je daardoor de woning niet kunt financieren.

Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als je je maximale hypotheek te rooskleurig had ingeschat, als je bij de berekening geen rekening had gehouden met eventuele lopende leningen of een studieschuld, of als je tijdens de aanvraag plotseling je baan verliest of arbeidsongeschikt raakt. Ook kan het zijn dat je huidige woning in de verkoop minder overwaarde opbrengt dan gehoopt. Het verschil moet je in zo’n geval met eigen geld kunnen overbruggen.

Heb je het geld niet om zelf het verschil op te vangen? Dan zit er bij een bod zonder voorbehoud maar één ding op: je verlies nemen en de boete betalen. Die boete is alleen helaas niet mis. Een bedrag van 10% van de koopsom is al snel een paar tienduizenden euro’s. Dat geld zal je uit eigen zak moeten betalen. Lukt dat niet? Dan moet je er een lening voor afsluiten, inclusief de rentelasten die daarbij komen kijken.

Kan ik bieden zonder voorbehoud van financiering?

Bieden zonder voorbehoud van financiering is niet per definitie een slecht idee. In verschillende situaties is het een prima mogelijkheid. Het is alleen wel belangrijk dat je precies weet hoeveel jij te besteden hebt, wat je aan eigen geld kunt inbrengen en hoeveel je overwaarde ongeveer bedraagt.

Via onze tool kun je alvast een beeld krijgen van je maximale hypotheek.

Bedenk wel dat een maximale hypotheekberekening op een website, bij ons maar ook bij collega’s, een snelle berekening is en niet altijd alle gegevens bevat die de daadwerkelijke hoogte van je maximale hypotheek bepalen. Zo kan het zijn dat een bestaande hypotheek een drukkend effect heeft op de hoogte van je nieuwe hypotheek. Wil je daarom zeker weten hoeveel je budget bedraagt? Vraag dan een gratis gesprek aan met een van onze hypotheekadviseurs.

De adviseur kan je ook laten weten of kopen zonder voorbehoud van financiering voor jou mogelijk is of dat dat te veel risico’s met zich meebrengt in jouw situatie.

Bespreek vrijblijvend jouw situatie

Waar moet je op letten?

Als je een huis wilt kopen zonder voorbehoud van financiering, zijn een aantal dingen goed om in je achterhoofd te houden. Let op het volgende voordat je zomaar besluit om het financieringsvoorbehoud weg te laten.

Risico’s van bieden zonder voorbehoud van financiering

Realiseer je welke risico’s er komen kijken bij bieden zonder voorbehoud van financiering. Bedenk ook wat je gaat doen als je de aangevraagde hypotheek toch niet goedgekeurd krijgt. Heb je dan voldoende middelen om dit op te vangen?

Om de verkoper zekerheid te bieden dat jij een eventuele boete kunt betalen, word je vaak gevraagd om een waarborgsom te storten bij het tekenen van het voorlopig koopcontract. Als je daar zelf de middelen niet voor hebt, betaalt de bank dit voor je in de vorm van een bankgarantie. Kun je de bankgarantie niet terugbetalen? Dan zit je aan een lening bij de bank vast.

Je kansen mét financieringsvoorbehoud

Het is niet zo dat je met een financieringsvoorbehoud geen schijn van kans maakt tussen de andere bieders. Ook als je deze ontbindende voorwaarde wel opneemt, heb je nog een goede kans om een woning te bemachtigen. Of het nu gaat om je eerste woning of om een volgend huis.

Zo kunnen veel van onze adviseurs een formeel document opstellen waaruit blijkt dat jij hoogstwaarschijnlijk de hypotheek wel kunt rond krijgen. Dat geeft je een streepje voor. Daarnaast kun je een aankoopmakelaar in de arm nemen. Die kan je helpen bij een slimme biedingstactiek en kan ook voor je uitzoeken hoeveel je gemiddeld moet overbieden op een bepaald huis. Met een ervaren makelaar aan je zijde sta je sterker in de strijd.

Ken je financiële mogelijkheden

We hebben het al eerder benoemd: zorg dat je helder hebt hoeveel je kunt lenen, wat je aan eigen geld wilt inbrengen en wat dus jouw financiële plaatje is. Zodra je dat duidelijk hebt voor jezelf, kun je ook beter inschatten of bieden zonder voorbehoud mogelijk is. 

Spreek een voorbehoud van bouwkundige keuring af

Helemaal bieden zonder ontbindende voorwaarden kan erg spannend zijn. Wat nu als de woning bouwkundig niet zo piekfijn in orde blijkt te zijn als gedacht? Je kunt dan met allerlei bijkomende kosten te maken krijgen. Om dat voor te zijn, kun je een voorbehoud van bouwkundige keuring afspreken. Dit geeft je de kans om boetevrij af te zien van de koop als blijkt dat er voor een hoger bedrag dingen aan de woning moeten gebeuren dan ingeschat. Een bouwkundig expert zet dan in een bouwkundig rapport op een rij met welke kosten je rekening moet houden. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.

Check je leningen

Eventuele lopende leningen of schulden kunnen een flinke stempel drukken op het bedrag dat je kunt lenen. Zorg er daarom voor dat je heel helder hebt welke schulden je hebt en welke impact die hebben op je maximale hypotheekbedrag. Zo loont het vaak om je studieschuld af te lossen; je maximale hypotheek stijgt daardoor meestal flink. Ook kun je bij het BKR checken welke schulden je hebt lopen.

Welke invloed heeft je lopende hypotheek

Een bestaande hypotheek kan een drukkend effect hebben op de hoogte van je nieuwe, maximale hypotheek. Bij bijvoorbeeld je lopende annuïteitenhypotheek heb je al een aantal jaar van de looptijd er op zitten. Doordat ter grootte van je bestaande hypotheek bij de nieuwe hypotheek rekening wordt gehouden met een kortere looptijd, leidt dit tot een hogere maandlast dan bij een volledig nieuwe hypotheek. Met als gevolg dat je vaak een paar duizend en soms tienduizenden euro’s minder kunt lenen, afhankelijk van je precieze situatie.

Dus: bieden zonder voorbehoud een goed idee?

Soms is het schrappen van financieringsvoorbehoud geen groot risico. Dat geldt bijvoorbeeld als je veel eigen geld kunt inbrengen, als je een forse schenking hebt gehad of als iemand voor je garant kan staan. Maar is er ook maar enige onzekerheid over of jij de woning kunt financieren? Dan is het beter om toch een voorbehoud van financiering af te spreken. Zo voorkom je onnodige risico’s en hoge kosten.

Wil je weten wat jij kunt bieden op een woning? Onze hypotheekadviseurs zoeken het graag tot in detail voor je uit. Maak een vrijblijvende en gratis eerste afspraak om jouw opties te ontdekken.

Maak een afspraak

Veelgestelde vragen over zonder voorbehoud van financiering

Dit hangt af van hoeveel eigen geld je inbrengt en hoeveel je maximale hypotheek bedraagt. Krijg je de hypotheek mogelijk net aan rond? Dan is bieden zonder voorbehoud vaak geen goed idee. Heb je veel eigen middelen of kun je het verschil opvangen als je hypotheek toch lager uitvalt? Dan is bieden zonder voorbehoud van financiering wellicht wel mogelijk.

Heb je een bod uitgebracht zonder voorbehoud van financiering? Dan heb je alleen de drie dagen bedenktijd waarin je nog zonder opgaaf van reden van de koop kunt afzien. Na die drie dagen zit je aan de koop vast. Krijg je de financiering niet rond? Dan kom je voor een boete te staan. Hoe dan ook zal je voordat je je handtekening onder de hypotheekakte en leveringsakte zet de financiering rond moeten hebben gekregen. Is dat niet gelukt? Dan moet je dit schriftelijk laten weten aan de verkopend makelaar of – als die er niet is – aan de verkoper zelf. In dat geval moet je de boete betalen.

De voornaamste reden dat meer mensen kiezen voor kopen zonder voorbehoud van financiering, is dat het voor de verkoper aantrekkelijk is als jij minder voorwaarden opneemt bij je bod. Daardoor loopt de verkoper een kleiner risico dat de koop toch niet doorgaat. En gebeurt dat toch? Dan is hij in elk geval zeker van een forse boete die jij aan hem moet betalen.

Veel huizenkopers kiezen ervoor om een financieringsvoorbehoud bij hun bod op te nemen. Dit brengt minder risico met zich mee. Als de hypotheekaanbieder om welke reden dan ook je hypotheekaanvraag afkeurt of als je om een andere reden onvoldoende middelen hebt, dan hoef je niet 10% van de koopsom aan de verkoper te betalen. Ook niet na de drie dagen bedenktijd.

Op een nieuwbouwwoning hoef je niet te bieden; je wordt ervoor ingeloot of niet. Wel moet je uiteraard de financiering zien rond te krijgen voordat je de hypotheekakte kunt tekenen en daarmee de bouw van start gaat. In die zin verloopt het net iets anders dan als je een bestaand huis koopt.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak