Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat is het voorlopig koopcontract?

Het voorlopig koopcontract (ook wel “voorlopige koopovereenkomst” genoemd) is de koopovereenkomst die jij als koper van een woning samen met de verkoper ondertekent. Zodra jullie handtekening eronder staat, staat zwart op wit dat jij de nieuwe eigenaar van de woning wordt vanaf een afgesproken datum. In het voorlopig koopcontract staan alle afspraken tussen koper en verkoper rondom de aankoop van het huis.

Nu klinkt “voorlopig” alsof het een vrijblijvend contract is. Niets is minder waar. Na dit koopcontract zit de verkoper direct aan de koop vast (behalve als hij ontbindende voorwaarden heeft opgenomen en zich daarop kan beroepen); na de drie dagen bedenktijd geldt hetzelfde voor jou als koper.

De voorlopige koopovereenkomst wordt vaak opgesteld door de verkopend makelaar.

Wat staat er in het voorlopig koopcontract?

Alle belangrijke afspraken die jij met de verkoper hebt gemaakt, staan in het voorlopig koopcontract zwart op wit. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • informatie over de woning;
 • de gegevens van de verkoper(s) en koper(s);
 • de koopsom voor de woning;
 • de datum van de sleuteloverdracht;
 • de ontbindende voorwaarden die jullie hebben afgesproken (en de geldigheidsduur daarvan);
 • eventuele roerende zaken die je van de verkoper overneemt;
 • informatie over een waarborgsom of bankgarantie.

Wanneer en waar teken je het contract?

De voorlopige koopovereenkomst onderteken je over het algemeen een paar dagen nadat je bod is geaccepteerd. Vaak doe je dit op het kantoor van de verkopend makelaar, maar het kan ook zijn dat je het contract krijgt thuisgestuurd of ervoor naar de notaris gaat.  

Ga je een nieuwbouwhuis kopen? Dan verloopt het tekenen van de koopovereenkomst anders. Je tekent dan een koop-aanneemovereenkomst voor de aankoop van de grond en het bouwen van de woning. Daarna kan de woning gebouwd worden.

Drie dagen wettelijke bedenktijd

Na de ondertekening van het voorlopig koopcontract heb je als koper drie dagen wettelijke bedenktijd. In die drie dagen mag je nog zonder opgaaf van reden van de koop van het huis afzien. Je hoeft dan ook geen schadevergoeding aan de verkoper te betalen.

Na die drie dagen is de koop wel definitief. Je kunt dan alleen nog onder de koop uit als je je op ontbindende voorwaarden kunt beroepen (bijvoorbeeld als je de financiering niet rond krijgt en een voorbehoud van financiering hebt afgesproken) of als je 10% van de koopsom aan boete betaalt. Aangezien de meeste woningen een paar ton kosten, is dat boetebedrag helaas niet mis.

Ontbindende voorwaarden opnemen

Drie dagen bedenktijd is kort. Zeker als je je bedenkt dat een woning een grote aankoop is met grote gevolgen. Ook is drie dagen vaak niet genoeg om zeker te weten dat je de financiering rond krijgt (daar gaat vaak wel een paar weken overheen) of om een bouwkundige keuring te laten doen.

Wil je niet voor vervelende verrassingen komen te staan? Of wil je voorkomen dat je alsnog een boete moet betalen omdat je de hypotheek helaas niet rond krijgt? Neem dan passende ontbindende voorwaarden op bij het uitbrengen van je bod. Denk bijvoorbeeld aan een voorbehoud van financiering of een voorbehoud van bouwkundige keuring als je vermoedt dat de woning wat achterstallig onderhoud met zich meebrengt. Ook een voorbehoud van NHG komt regelmatig voor.

Dankzij die ontbindende voorwaarden kun je nog van de koop afzien als bijvoorbeeld de kosten voor noodzakelijk onderhoud boven een bepaald bedrag uitkomen of als je huidige woning niet wordt verkocht.

De hypotheekadviseurs van Van Bruggen kunnen je adviseren welke voorwaarden in jouw situatie nuttig zijn om op te nemen en welke minder hard nodig zijn. Maak een vrijblijvende afspraak om meer te weten te komen.

Vrijblijvende afspraak maken

6 dingen om op te letten bij je voorlopig koopcontract

Zoals we net al aangaven: een voorlopig koopcontract is niet zo vrijblijvend als het klinkt. Dat maakt het extra belangrijk om het contract kritisch te bekijken voordat je je handtekening eronder zet.

Heb je een aankoopmakelaar ingeschakeld? Laat die dan ook zeker meekijken naar het koopcontract. Let verder op de volgende aandachtspunten:

 1. Check of de koopsom en overdrachtsdatum kloppen of dat daarin iets aangepast moet worden.
 2. Bekijk of de ontbindende voorwaarden in de overeenkomst vermeld staan en of die correct zijn.
 3. Kijk na of ook de roerende zaken die je wilt overnemen correct benoemd zijn.
 4. Let op de geldigheidsduur van de ontbindende voorwaarden. Houd zelf ook goed in de gaten wanneer de voorwaarden aflopen. Is de financiering bijvoorbeeld nog niet rond terwijl de geldigheidsduur van je financieringsvoorbehoud bijna afloopt? Trek dan op tijd aan de bel bij je hypotheekadviseur en vraag waar nodig op tijd om verlenging van de voorwaarden bij de verkoper.
 5. Besef dat ontbindende voorwaarden niet bedoeld zijn om gemakkelijk onder de koop uit te kunnen. Die voorwaarden zijn bedoeld voor uitzonderlijke situaties. Vaak moet je ook met concrete bewijzen aantonen dat niet aan de voorwaarden is voldaan.
 6. Inspecteer de woning voor de overdracht. In de voorlopige koopovereenkomst staat onder andere vastgelegd wat bij de woning geleverd wordt. Horen bijvoorbeeld de vloeren erbij of betaal je daar apart voor? En hoe zit het met de gordijnen? Check bij de inspectie voor de sleuteloverdracht nog een keer of al die roerende zaken er ook echt bij geleverd worden.

Wat als je de koop wilt ontbinden?

Wil je na de ondertekening van het voorlopig koopcontract toch van de koop afzien? Tijdens de drie dagen bedenktijd kun je nog zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete de koop ontbinden. Na die drie dagen kan dat alleen boetevrij als je je op een van de voorwaarden kunt beroepen en dat ook op de juiste manier en binnen de afgesproken termijn doet. Je zult altijd bewijs moeten aanleveren waaruit blijkt dat inderdaad niet aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

Heb je geen ontbindende voorwaarden om je op te beroepen en is de bedenktijd ook al verstreken? Dan kun je de koop alleen nog ontbinden tegen betaling van 10% van de koopsom als boete.

In elk van die gevallen moet je de ontbinding schriftelijk kenbaar maken aan de makelaar en, als die er niet is, rechtstreeks aan de verkoper.

Goed voorbereid op huizenjacht?

Het is altijd verstandig om van tevoren goed te weten hoeveel jij aan een woning kunt besteden. Daarmee is de kans kleiner dat je de financiering niet rond krijgt. Krijg zelf alvast een eerste indicatie van jouw maximale hypotheek.

Wil je precies weten hoeveel jij kunt lenen en welke hypotheekvormen er zijn? Vraag dan een oriëntatiegesprek aan bij een Van Bruggen-adviseur bij jou in de buurt. Die helpt je in een gratis gesprek om goed voorbereid aan jouw zoektocht naar je eerste woning of volgende woning te beginnen.

Oriëntatiegesprek aanvragen

P.S. Heb je nog geen concrete woning op het oog? Op de site van Van Bruggen Adviesgroep vind je ons actuele woningaanbod. Misschien zit dé woning voor jou er net tussen. Maak gerust een afspraak voor een bezichtiging.

Veelgestelde vragen over voorlopig koopcontract

Het voorlopig koopcontract is voor jou als koper na de bedenktijd bindend. Na die drie dagen kun je alleen nog onder de koop uit als je je op een of meerdere ontbindende voorwaarden kunt beroepen. Voor die ontbindende voorwaarden geldt een bepaalde geldigheidsduur. Dat is bij financieringsvoorbehoud bijvoorbeeld vaak zes tot acht weken, met soms (in overleg met de verkoper) een mogelijkheid tot verlenging.

Het voorlopig koopcontract is minder “voorlopig” dan het klinkt. Dit contract is na de wettelijke bedenktijd van drie dagen bindend. Je kunt er daarna alleen nog onderuit als je 10% van de koopsom aan boete betaalt aan de verkoper of als je een beroep kunt doen op een van de ontbindende voorwaarden. Tijdens de drie dagen bedenktijd kun je nog wel zonder opgaaf van reden de koop ontbinden.

Eerder op deze pagina vind je zes aandachtspunten voor de voorlopige koopovereenkomst. Het is vooral belangrijk om na te kijken of alle gemaakte afspraken erin staan en of alle informatie in het koopcontract correct is.

Het voorlopig koopcontract is het contract waarin jij en de verkoper jullie gemaakte afspraken zwart op wit zetten. Hiermee geven jullie allebei aan dat de woning vanaf de datum van sleuteloverdracht op jouw naam komt te staan, tenzij niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo vrijblijvend als “voorlopig koopcontract” klinkt, is het niet. Na drie dagen bedenktijd is het koopcontract bindend voor de koper; voor de verkoper is het koopcontract zelfs direct na ondertekening al bindend.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak