Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat is een bankgarantie voor de hypotheek?

Wanneer je een eerste huis of een volgend huis koopt, zal de verkoper je altijd vragen om een waarborgsom. Dit kun je zien als een aanbetaling, die vaak 10% van de koopsom bedraagt. Nadat je de voorlopige koopovereenkomst hebt ondertekend, vraagt de notaris je om dit bedrag op een aparte rekening te storten. Die 10% aanbetaling wordt straks in mindering gebracht op de totale koopsom; de overige 90% betaal je na het ondertekenen van de hypotheek- en leveringsakte.

Nu is 10% van de koopsom niet mis. Als je een woning koopt van € 350.000,-, bedraagt de waarborgsom bijvoorbeeld € 35.000. De kans bestaat dat je dat bedrag niet zomaar kunt of wilt missen. In dat geval kun je bij de bank aankloppen voor een bankgarantie. De bank staat voor het bedrag van de waarborgsom garant. Dit betekent dat de verkoper naar de bank kan stappen als jij je verplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld door los van de ontbindende voorwaarden de koop te ontbinden).

Marleen OverduinGoed om te weten: van een waarborgsom of bankgarantie is bijna altijd sprake bij bestaande bouw. Bij nieuwbouwhuis kopen is een waarborgsom of bankgarantie niet altijd nodig; alleen als dit als eis in de koop-aanneemovereenkomst is opgenomen.

Hoe werkt een bankgarantie?

Voor een bankgarantie doe je een aanvraag bij de hypotheekaanbieder bij wie je ook je hypotheek hebt aangevraagd of bij een speciale aanbieder voor bankgaranties. Onze hypotheekadviseurs kunnen dit voor je regelen. De (hypotheek)aanbieder doet je hiervoor vervolgens een voorstel, inclusief voorwaarden en kosten voor de bankgarantie. Onderteken je dat voorstel? Dan zal de bank de bankgarantie naar de notaris sturen.

Een bankgarantie is er dus om de verkoper zekerheid te bieden. Als jij de koop ontbindt na de drie dagen bedenktijd en zonder beroep op de ontbindende voorwaarden, moet je vaak een boete betalen van 10% van de koopsom. Dat geldt bijvoorbeeld als je hebt geboden zonder voorbehoud van financiering, maar toch de financiering niet rond krijgt. Die boete is dus hetzelfde bedrag als de waarborgsom of bankgarantie. Als de koop niet doorgaat, heeft de verkoper recht op het door jou voorgeschoten of het door de bank garant gestelde bedrag.

Meer weten over een hypotheek afsluiten en alle aspecten die daarbij een rol spelen? Onze hypotheekadviseurs informeren je graag over jouw opties. Een eerste kennismaking is gratis en vrijblijvend.

Gratis kennismaking plannen

Kosten bankgarantie

Je hypotheekaanbieder rekent kosten voor een bankgarantie. Zij loopt immers een klein risico door de waarborgsom voor je voor te schieten. Het kan altijd zijn dat je je verplichtingen toch niet kunt nakomen en dat de bank daardoor de waarborgsom aan de verkoper moet betalen. Dan heb jij een schuld bij de bank. Om dat risico in te dekken, betaal je voor een bankgarantie kosten. Gemiddeld zal dat zo’n 1% van de totale waarborgsom zijn.

Rekenvoorbeeld

Stel: jij hebt voor je woning van € 350.000,- een waarborgsom van € 35.000,- nodig. Dan bedragen de kosten voor de bankgarantie 1% van € 35.000,- = € 350,-.

 

Bankgarantie of spaargeld?

Heb je voldoende spaargeld om de waarborgsom te betalen? En kun je het bedrag missen tot de sleuteloverdracht? Dan is het voordeliger om je spaargeld hiervoor in te zetten dan om een bankgarantie te nemen. Dat bespaart je kosten.

Kosten bankgarantie aftrekbaar?

De kosten voor een bankgarantie zijn niet aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Diverse andere kosten voor een huis kopen, zoals de taxatiekosten en de kosten voor hypotheekadvies, zijn dat wel.

Geldigheidsduur bankgarantie

In het koopcontract staat binnen welke termijn de bankgarantie geregeld moet zijn. Vaak duurt het zo’n twee weken om zo’n garantie te regelen. In de overeenkomst met je hypotheekaanbieder staat hoe lang de bankgarantie geldig is. Meestal is dit tot één maand na de datum van de sleuteloverdracht, die in de koopovereenkomst staat gepland.

Wat als de koop niet doorgaat?

Heb je een bankgarantie voor je hypotheek genomen en gaat de koop toch niet door? Dan zal je soms een boete moeten betalen. Of dat het geval is, hangt af van wanneer en waarom je de koop niet laat doorgaan. Er zijn drie scenario’s mogelijk.

Je valt binnen de drie dagen bedenktijd

Ontbind je de koop binnen de drie dagen bedenktijd? Dan kun je kosteloos van de koop afzien, zonder opgaaf van reden. Je hoeft je hiervoor ook niet op de ontbindende voorwaarden te beroepen.

Je beroept je op ontbindende voorwaarden

Wordt binnen de gestelde periode niet aan de ontbindende voorwaarden voldaan? Had je bijvoorbeeld een voorbehoud van financiering afgesproken en krijg je de financiering toch niet rond? Of heb je een voorbehoud van bouwkundige keuring opgenomen in het koopcontract, en vallen de kosten die uit de bouwkundige keuring komen toch hoger uit? Dan kun je je schriftelijk beroepen op de betreffende ontbindende voorwaarde en daardoor kosteloos onder de koop uit.

De ontbindende voorwaarden gelden niet

Zie je van de koop af na de bedenktijd en zonder dat de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn? Dan moet je de 10% boete aan de verkoper betalen. Als je zelf de waarborgsom hebt betaald, wordt dit bedrag daarvoor gebruikt. Heb je een bankgarantie genomen? Dan betaalt de hypotheekaanbieder deze boete voor jou en heb jij vervolgens een schuld bij de hypotheekaanbieder ter grootte van de bankgarantie. Die zal je binnen afzienbare tijd en met rente moeten terugbetalen.

Meer weten? Vraag een gratis gesprek aan

Wil je meer weten over het kopen van een huis, het afsluiten van een hypotheek, je maximale hypotheek en alles wat daarbij komt kijken? Bij Van Bruggen Adviesgroep bieden we zowel hypotheekadvies als makelaardij. Daardoor kunnen we je bij dit hele proces uitstekend helpen.

Vraag een gratis oriëntatiegesprek aan om meer te weten te komen over jouw opties.

Gratis oriëntatiegesprek

Marleen OverduinTip: nog op zoek naar een nieuwe woning? Bekijk het woningaanbod van Van Bruggen om te ontdekken of daar wellicht dé woning voor jou bij zit.

Veelgestelde vragen over bankgarantie

Vaak duurt dit zo’n twee weken vanaf het moment dat je de bankgarantie voor je hypotheek aanvraagt. Dit komt doordat de aanbieder pas een bankgarantie wil aanbieden als eerst de hypotheekaanvraag is beoordeeld. Start de aanvraag dus op tijd, zodat je zeker weet dat alles tijdig rond is.

Nee, het is in eerste instantie een voorschot waarvoor je een vast bedrag (geen rente) betaalt. Maar als de koop niet doorgaat, is er wel sprake van een schuld bij de bank. Je moet het garant gestelde bedrag dan binnen afzienbare tijd aan de hypotheekaanbieder terugbetalen met rente.

Met de verkoper heb je een uiterste datum afgesproken waarop de waarborgsom bij de notaris op de depotrekening moet staan. Als de waarborgsom of bankgarantie er niet op tijd is, kan de verkoper je in gebreke stellen. Je moet dan binnen een bepaalde tijd alsnog zorgen dat het geld er is of bent anders een boete verschuldigd. In het uiterste geval kan de verkoper de koop zelfs ontbinden en je daarbij vragen om een direct opeisbare boete van een bepaald percentage per dag tot de dag waarop je je verplichting alsnog nakomt. Kortom: het is zaak om op tijd je bankgarantie te regelen.

Hiervoor neem je contact op met je hypotheekadviseur. Die zal voor je bekijken of je de bankgarantie regelt via je hypotheekaanbieder of een speciale aanbieder van bankgaranties. De aanbieder doet vervolgens een voorstel, inclusief de voorwaarden en kosten die daarvoor gelden. Ga je daarmee akkoord?  Dan geeft de (hypotheek)aanbieder de garantie af aan de notaris. Daaruit blijkt voor de verkoper en de notaris dat de (hypotheek)aanbieder garant staat voor jouw waarborgsom.

Een bankgarantie houdt in dat je hypotheekaanbieder garant staat voor de waarborgsom als je een woning koopt. Je hoeft de waarborgsom dan niet zelf te betalen; de hypotheekaanbieder staat voor jou garant voor dit bedrag.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak