Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging
De hoogte van de toeslag is onder meer afhankelijk van je inkomen. Hoe lager je inkomen is, hoe hoger de financiële tegemoetkoming voor kinderopvang. Zelfs wanneer je een hoger inkomen hebt, kan het bedrag aan kinderopvangtoeslag substantieel zijn. Toeslagen aanvragen kan je eenvoudig zelf. De overheid heeft hiervoor een website, www.toeslagen.nl. Je kunt daar zien of je in aanmerking komt voor toeslag, zelfstandig berekeningen uitvoeren en online je aanvraag indienen. 

Kinderbijslag

Wanneer je een kind krijgt, zet de overheid een aantal zaken automatisch in gang. Op kinderbijslag kan je bijvoorbeeld vrijwel altijd aanspraak maken. De overheid geeft ouders deze bijdrage in kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind en waar het kind woont. Wanneer je jouw kind hebt aangegeven bij de gemeente, krijg je bericht van de Sociale Verzekeringsbank. Op de website kun je vervolgens kinderbijslag aanvragen.

Kindgebonden budget

Naast kinderbijslag bestaat er ook het kindgebonden budget dat je van de Belastingdienst ontvangt. Het is een aanvulling op kinderbijslag en deze wordt met name beschikbaar gesteld wanneer je inkomen en kinderbijslag niet toereikend zijn om jouw kind te onderhouden. Mocht je in aanmerking komen voor een kindgebonden budget, dan ontvang je vanzelf een bericht vanuit de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank kun je meer informatie vinden over het kindgebonden budget.

Toeslag tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

Wanneer je werkt, zorgt jouw werkgever samen met het UWV voor doorbetaling van je salaris tijdens jouw zwangerschapsverlof. Je hebt recht op minimaal 16 weken verlof. Ontvang je een uitkering of ben je zelfstandig ondernemer? Ook dan heb je recht op een zwangerschapsuitkering. Deze vraag je dan zelf aan bij het UWV. Voor partners die in loondienst werken geldt er een geboorteverlof. Dit verlof bedraagt het aantal werkuren dat die partner heeft in een normale werkweek. De werkgever betaalt tijdens het geboorteverlof het loon volledig door.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Voor de inkomstenbelasting gelden er heffingskortingen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Voor werkende ouders of een alleenstaande ouder met kind of kinderen jonger dan 12 jaar is er een speciale (alleenstaande) inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Meer weten over toeslagen en wat dit voor jouw situatie betekent? Maak direct een afspraak.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak