Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Bij een scheiding van tafel en bed zijn jij en je ex-partner officieel nog getrouwd, maar regel je verder wel dezelfde dingen als bij een gewone scheiding. Zo moet je alsnog een ouderschapsplan maken (als jullie kinderen hebben), afspraken maken over eventuele partneralimentatie en jullie spullen en schulden verdelen. Die verdeling gebeurt volgens de afspraken die jullie daarover hebben gemaakt bij het trouwen. Ook moet deze scheiding bij de rechter vastgelegd worden.

Je kunt kiezen voor een scheiding van tafel en bed als een echte scheiding om bepaalde redenen niet wenselijk is. Zo werd dit vroeger vaak gedaan omdat scheiden toen niet altijd toegestaan werd door het geloof. Ook kan het een manier zijn om financieel onafhankelijk te zijn. In dat geval is het overigens eenvoudiger en goedkoper om huwelijkse voorwaarden af te spreken.

Het verschil met een echte scheiding is dat je een scheiding van tafel en bed niet bij de gemeente inschrijft. Daar staan jullie nog officieel als getrouwd ingeschreven. Wel komt de scheiding in het huwelijksgoederenregister te staan. Daardoor weten onder meer schuldeisers dat jullie niet meer samen zijn.

Oscar NoorlagLet op: gaan jullie scheiden van tafel en bed? Houd er rekening mee dat je de echtscheiding daarna drie jaar lang niet definitief mag maken. In die drie jaar mag je dus ook niet met iemand anders trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

De financiële gevolgen van een scheiding van tafel en bed

Net als elk type scheiding, heeft ook een scheiding van tafel en bed financiële gevolgen.

Verdeling bezittingen en schulden

Jullie moeten jullie gezamenlijke schulden en bezittingen verdelen volgens de gemaakte afspraken bij het trouwen. Als jullie in gemeenschap van goederen getrouwd waren, geldt een 50/50-verdeling. Maar mogelijk hebben jullie in de huwelijkse voorwaarden andere afspraken gemaakt. Onder bezittingen valt ook de woning waarin jullie wonen. Zo moeten jullie afspraken maken over wie in het huis blijft wonen, wat mogelijk betekent dat de andere partner diegene moet uitkopen (als er overwaarde op het huis rust).

Verder geldt dat ook jullie schulden verdeeld worden. Hebben jullie bijvoorbeeld een restschuld op het huis of staan er bepaalde leningen open? Dan zijn jullie allebei voor een deel daarvoor verantwoordelijk, tenzij jullie daar andere afspraken over hebben gemaakt.

Geen fiscaal partners of toeslagpartners meer

Vanaf het moment dat de scheiding is uitgesproken, zijn jullie geen toeslagpartners en fiscaal partners meer. Dit betekent dat jullie voortaan individueel van elkaar belastingaangifte moeten doen. Jullie mogen dan ook inkomsten en aftrekposten niet meer verdelen.

Pensioen

Bij het uitspreken van de scheiding van tafel en bed, verdelen jullie het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd. Conversie van het pensioen is niet mogelijk; dit kan alleen als jullie officieel gescheiden zijn. Het nabestaandenpensioen hoeft niet verdeeld te worden, omdat jullie op papier nog getrouwd zijn.

Partneralimentatie

Wellicht maken jullie afspraken over partneralimentatie, wat betekent dat de ene partner alimentatie betaalt aan de andere partner. De afspraken daarover leggen jullie vast in een convenant, dat ook langs de rechter gaat.

Daarnaast kunnen jullie eventueel afspraken maken over kinderalimentatie. Die afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Uitkering

Ontvangt een van jullie een bijstandsuitkering? Houd er dan rekening mee dat diegene een uitkering voor een alleenstaande krijgt zodra jullie scheiding van tafel en bed rond is. Eventuele partneralimentatie kan invloed hebben op hoeveel uitkering je mag ontvangen.

Verzekeringen

Waarschijnlijk hadden jullie samen verzekeringen lopen. Als jullie uit elkaar gaan, moeten jullie allebei eigen verzekeringen regelen. Dat geldt uiteraard vooral op het moment dat jullie ieder op een ander adres gaan wonen. Je hebt dan bijvoorbeeld een eigen aansprakelijkheidsverzekering en een eigen inboedelverzekering en opstalverzekering nodig.

Erfenis

Na dit type scheiding erft de ene partner niet meer automatisch van de ander. Wil je daar andere afspraken over maken? Dan kun je dit laten vastleggen in een testament bij de notaris.

Wat betekent scheiden van tafel en bed voor je hypotheek?

Scheiden van tafel en bed heeft ook voor je hypotheek gevolgen. Als jullie samen een koophuis hadden, zijn er grofweg twee scenario’s mogelijk:

  1. Eén van jullie blijft in het huis wonen. De blijvende partner koopt de vertrekkende partner uit.
  2. Jullie verkopen het huis en gaan allebei ergens anders wonen.

Let op: Natuurlijk kunnen jullie ook afwijkende afspraken maken, zoals dat jullie tijdelijk samen in het huis blijven wonen of dat de vertrekkende partner tijdelijk meehelpt om de maandlasten voor de ander betaalbaar te houden.

Wat goed is om te beseffen, is dat bij een scheiding van tafel en bed ook de hypotheekschuld en de opbrengst van het huis verdeeld worden. Waren jullie allebei voor 50% eigenaar van het huis? Dan hebben jullie in principe allebei recht op 50% van de overwaarde of draaien jullie (bij een restschuld) ieder op voor 50% van de resterende schuld.

Concreet betekent het bij scenario 1 dat de partner die in het huis blijft wonen de vertrekkende partner 50% van de overwaarde moet betalen én de volledige hypotheek in zijn eentje moet kunnen dragen. Bij een restschuld moet de vertrekkende partner de ander 50% van de restschuld betalen.

Bij scenario 2 ontvangen jullie allebei 50% van de overwaarde (tenzij anders afgesproken) of draaien jullie beide op voor 50% van de restschuld.

Oscar NoorlagTip: Het kan best lastig zijn om in je eentje de volledige maandlasten te dragen voor jullie woning. Gelukkig is er soms meer mogelijk dan je denkt. Onze financieel adviseurs denken graag mee wat er voor jou wél mogelijk is.

Ouderschapsplan

Gaan jij en je partner scheiden van tafel en bed en hebben jullie samen (minderjarige) kinderen? Dan moet je bij dit type scheiding alsnog naar de rechtbank om een ouderschapsplan op te stellen en afspraken te maken over partner- en kinderalimentatie.

Andere optie: duurzaam scheiden

Omdat je voor een scheiding van tafel en bed alsnog naar de rechtbank moet, komt deze vorm van “proefscheiden” steeds minder voor. Een andere mogelijkheid is om duurzaam te scheiden. Je spreekt dan officieel uit dat jij en je partner niet meer samenwonen en ook niet van plan zijn dat opnieuw te doen. Tegelijkertijd blijven jullie wel fiscaal partners en doen jullie nog steeds samen belastingaangifte. Dit kan in sommige situaties financieel handig zijn, bijvoorbeeld als jullie samen een bedrijf runnen.

Wat kost scheiden van tafel en bed?

Ook het regelen van de scheiding zelf brengt uiteraard kosten met zich mee. Wat scheiden van tafel en bed precies kost? In het algemeen kost een scheiding van tafel en bed min of meer hetzelfde als een gewone echtscheiding.

Houd rekening met de volgende kosten als jullie gaan scheiden van tafel en bed:

  • de kosten voor een advocaat (vaak tussen de € 150,- en € 225,- per uur)
  • de kosten voor de rechter die akkoord geeft op de scheiding;
  • de kosten voor een notaris om onder andere het ouderschapsplan te laten vastleggen of dingen voor de hypotheek te regelen;
  • kosten voor financieel advies.

Gaat een van jullie verhuizen? Dan komen daar uiteraard nog kosten bij voor de verhuizing, voor het regelen van de eventuele nieuwe hypotheek, etc.

Persoonlijk advies na een scheiding?

Onze financieel adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk en onafhankelijk advies. Zij kunnen alle financiële gevolgen van de scheiding op een rij zetten en kijken mee wat voor jou een gunstige en passende oplossing is.

Kun je persoonlijk advies goed gebruiken? Vraag dan een gratis eerste gesprek aan met een adviseur van Van Bruggen Adviesgroep. Die staat graag voor je klaar.

Maak direct een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak