Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

November

Nieuws, Blogs, Vlogs

Toon

Tiny house, tiny mortgage?

23 november 2021

Op de overspannen woningmarkt is een nieuwe trend alweer een tijdje aan de gang: het kopen of soms zelf bouwen van een tiny house. RTL speelt hier zelfs op in met een apart programma, de ‘Tiny House Battle’.

Een ‘tiny house’ is een kleine woning, wat wil zeggen: een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter. Naast het kleiner wonen is ook de filosofie er achter belangrijk. Kopers van een tiny house willen een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaten. Ze zijn gericht op minder consumeren, terwijl het wel volwaardige woningen zijn, maar dan op kleine schaal. Duurzaamheid is een belangrijke factor en soms zijn de woningen geheel zelfvoorzienend, dus niet aangesloten op bijvoorbeeld riool en het gasnet.

Het aantal tiny houses is nog beperkt in Nederland, maar duidelijk is dat er een groeiende behoefte is en het aantal woningprojecten groeit snel. Op tinyhousenederland.nl kun je een aantal voorbeelden vinden in een aantal gemeenten.

Wat kost een tiny house?

De kosten van een tiny house zitten in een brede bandbreedte van € 20.000,- tot en met € 100.000,-. De uiteindelijke kosten zijn bijvoorbeeld afhankelijk van of het huis op eigen grond moet komen te staan of op huurgrond; maar ook of je zelf gaat bouwen of een kant-en-klare woning wilt kopen.

Financiering van een tiny house?

Als je onvoldoende spaargeld hebt, dan heb je een aanvullende financiering nodig. Dat kan door middel van een lening bij je ouders, een hypotheek of een persoonlijke lening. Welke optie het beste past, is erg afhankelijk van de individuele situatie.

Hypotheek bij een verplaatsbare woning, wat voor een redelijk aantal tiny houses geldt, is een hypotheek niet mogelijk. Bij een tiny house die ‘nagelvast’ aan de grond is verbonden en een woonbestemming heeft, kun je onder bepaalde voorwaarden bij bepaalde geldverstrekkers wel een hypotheek krijgen (denk bijvoorbeeld aan een minimale hoogte van de hypotheek).

Als aan de definitie van een eigenwoningschuld voldaan wordt, is de hypotheekrente gewoon aftrekbaar. Dat geldt ook als een annuïteiten- of lineaire hypotheek of lening bij ouders wordt afgesloten, die in maximaal 360 maanden wordt afgelost. En dit geldt ook bij een persoonlijke lening. De (hypotheek-)rente is niet aftrekbaar als niet aan het criterium eigenwoningschuld voldaan wordt.

Persoonlijke lening

Een belangrijke beperking van een persoonlijke lening ten opzichte van een hypotheek bij een geldverstrekker of hypotheek/lening bij ouders, is dat de looptijd meestal maximaal 15 jaar is. Dit maakt dat de aflossingscomponent veel hoger is. Dat hoeft overigens niet altijd een groot probleem te zijn, omdat het te lenen bedrag ook een stuk lager is dan bij een hypotheek voor een reguliere woning. Voordeel van een kortere looptijd is dat je daardoor over de gehele looptijd gezien goedkoper uit bent. Een ander bijkomend nadeel van een persoonlijke lening is de hogere rente; die is snel het dubbele ten opzichte van een hypotheek.

Eigen grond of erfpacht

We zien bij een groot aantal projecten bij tiny houses dat je niet zelf de grond kunt kopen, en dat er sprake is van erfpacht, huur van de grond van de gemeente. Dat kan soms een relatief grote kostenpost betekenen. Al zijn er ook bepaalde gemeenten die de grond huurvrij ter beschikking stellen, omdat ze de filosofie van tiny houses willen stimuleren.

Stimuleren tiny house initiatieven

Van Bruggen Adviesgroep is er een groot voorstander van dat lokale gemeenten initiatieven voor tiny houses stimuleren, door bijvoorbeeld specifieke locaties hiervoor te reserveren. In de eerste plaats omdat dit soort duurzaamheidsinitiatieven een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de woningvoorraad. Door aandacht voor dit soort initiatieven raken ook andere mensen geïnteresseerd, waardoor we de ecologische voetafdruk van wonen kunnen verkleinen.

Maar ook voor de woningmarkt is dit initiatief goed. Alle alternatieven die bij kunnen dragen aan het verlichten van de druk op de woningmarkt zijn welkom en zeker als ze duurzaam zijn en aan een behoefte voldoen. Eerder pleitten we daarom ook al voor herbestemming van lege kantoor- en winkelpanden en het op grotere schaal toestaan van permanente bewoning van vakantiewoningen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Schenken voordat het te laat is

16 november 2021

Sinterklaas is ondanks problemen met een stuurwiel en corona toch weer in Nederland aan gekomen en heeft hij inmiddels de wensenlijst van vele kinderen doorgenomen. Maar de Sint is niet de enige die allerlei cadeaus moet bedenken. Want sommige 50-plussers vragen zich af welke mogelijkheden er nog zijn om te schenken. Er loopt namelijk een belangrijke discussie over de ongelijkheid tussen kinderen van ouders zonder en met poen. En de grote vraag is of een nieuw kabinet daar wat aan gaat doen.

Jaarlijks schenkingsbedrag

Ouders die hun kind een bedrag willen schenken, kunnen dat dit jaar belastingvrij doen, tot een bedrag van € 6.604,-. Dit bedrag is tijdelijk verhoogd met € 1.000,- in verband met corona.

Voor een kind tussen de 18 en 40 jaar oud mag je eenmalig maximaal € 26.881,- schenken. De besteding van het geld is volledig vrij. Voorwaarde is dus dat het kind niet eerder gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Doe je een dergelijke schenking, dan moet je kind aangifte doen bij de Belastingdienst; dit kan online. Volgt je kind een kostbare studie dan mag hij/zij onder voorwaarden zelfs een belastingvrije schenking ontvangen van € 55.996,-.

Eenmalige schenking voor aankoop woning

Een aantal jaar geleden is de eenmalige belastingvrijstelling voor het ontvangen van een schenking voor de aankoop van een woning fors verruimd. In 2021 geldt voor een kind tussen de 18 en 40 jaar een vrijstelling van € 105.302,-. Het mag overigens ook gaan om een schenking voor bijvoorbeeld het financieren van een verbouwing of het aflossen van een hypotheek (eigenwoningschuld).

De verhoging van deze vrijstelling was een belangrijke maatregel om de op dat moment stroperige woningmarkt op gang te houden. Het was een manier om vooral voor starters de koop van een eigen woning mogelijk te maken. Maar wat voor een individueel persoon een mooi middel kan zijn, kan voor een hele groep negatief uitpakken.

Want deze maatregel zorgt er mede voor dat de huizenprijzen zo snel stijgen de afgelopen jaren. Voor steeds meer starters is een koopwoning financieel niet meer haalbaar.

Overigens komt dit natuurlijk niet alleen door deze maatregel, maar die draagt daar wel aan bij. Daarom gaan er stemmen op om de verhoogde schenkvrijstelling te verlagen of af te schaffen. Een belangrijk argument daarbij is dat het ook niet eerlijk is, omdat alleen kinderen met rijke ouders profiteren van deze hoge schenkingsvrijstelling en kinderen die geen schenking krijgen, alleen maar geconfronteerd worden met nog hogere prijzen van koopwoningen.

Nieuw kabinet

Er bestaat om die reden een grote kans dat een nieuw kabinet de regeling van de verhoogde schenkingsvrijstelling versobert of afschaft. Doordat dit boven de markt hangt, kan het daarom raadzaam zijn voor ouders die een schenking overwegen, deze plannen niet te ver voor zich uit te schuiven.

Overigens is het de vraag in hoeverre de afschaffing van de verhoogde schenkingsvrijstelling veel effect zal hebben. Ouders kunnen alsnog besluiten om een bedrag aan een kind te schenken, waarbij gewoon de schenkbelasting voldaan wordt. Bovendien zou de overheid dan ook de mogelijkheid moeten blokkeren dat kinderen een hypotheek krijgen van hun ouders, waarbij de maandelijkse hypotheeklasten weer worden terug geschonken.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Drie belangrijke wijsheden voor (beginnende) beleggers

09 november 2021

Het aantal beleggende huishoudens stijgt de afgelopen jaren fors van ruim 1,4 miljoen naar ongeveer 1,9 miljoen. Een belangrijke reden is de lage en soms zelfs negatieve spaarrente. De meeste beleggers, namelijk twee op de drie, laten zich daarbij niet adviseren. Ze bepalen zelf het doel, hoeveel risico ze bereid zijn te nemen, de strategie en selecteren zelf waarin ze beleggen en de samenstelling van de portefeuille. In vaktermen heet dit execution-only beleggen. Belangrijke redenen: het is via online mogelijkheden eenvoudig toegankelijk en de kosten zijn laag.

Overweeg je om te gaan beleggen? Wij geven de volgende drie wijsheden en tips mee.

1. Wees niet bang om de boot te missen, want je kunt ook het schip in gaan

Je hoort steeds vaker dat vrienden aan het beleggen zijn. Realiseer je daarbij dat ze vaak liever over de successen vertellen dan de missers. Dat veel mensen beleggen is natuurlijk niet gek bij de lage spaarrente. Maar bedenk je dat beleggen, zeker in aandelen, een belangrijk verschil kent met sparen: je kunt een deel van je inleg verliezen.

De AFM constateerde vorige week dat 12% van de zelfstandige beleggers in de categorie ‘kwetsbaar’ vallen. Dat wil zeggen dat deze beleggers weinig spaargeld hebben als buffer en hun beleggingsgeld in de toekomst mogelijk nodig hebben om een tegenvaller op te vangen. En als de beleggingen het op dat moment minder goed doen, dan kunnen ze in de problemen komen.

Zorg er dus altijd voor dat je eerst een goede spaarbuffer opbouwt, voordat je aan beleggen begint.

2. Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus

Met een goed weldoordacht plan is de kans op succes bij beleggen veel groter. Waar moet je bijvoorbeeld aan denken:

 1. Bedenk: voor welk doel je wilt beleggen?
  Dat kan overigens ook een algemeen doel zijn, zoals vermogensgroei.
 2. Wat is je beleggingshorizon?
  Wanneer heb je het geld nodig? Is dat bijvoorbeeld over twee jaar, dan kun je beter gewoon gaan sparen in plaats van beleggen. En als je doel pas over twintig jaar ligt, dan kun je wat risicovoller beleggen, dan wanneer je doel over tien jaar is.
 3. Hoeveel risico ben je bereid te nemen?
  Ga voor jezelf na, hoe je verwacht te reageren als je beleggingen opeens met 5%, 10% of zelfs 25% achteruitgaan. Slaap je dan nog rustig? Dat bepaalt mede hoe je je inleg verdeelt over de verschillende beleggingscategorieën.
 4. Weet waar je eigen valkuilen liggen. Particuliere beleggers hebben de neiging om hun eigen beleggingsvaardigheden te overschatten. Ook kijken ze vaak naar hun beleggingen, wat leidt tot (te) veel transacties. Beleg alleen in beleggingscategorieën die je begrijpt.
 5. Zorg dat je aan spreiding doet. Omdat dit een heel belangrijke element is, besteden we daar een aparte wijsheid aan.

3. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de financiële markten en specifieke beleggingssoorten zich gaan ontwikkelen. Zitten we nu bijvoorbeeld op een piek bij aandelen of zal de stijgende trend nog een tijdje aanhouden? En hoe zal de rente zich ontwikkelen, wat voor een belangrijk deel bepalend is voor het rendement bij obligaties? Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar door spreiding kun je wel de kans het grootst maken dat op een zo’n hoog mogelijk rendement, bij een zo laag mogelijk risico.

Spreiden doe je op vier verschillende manieren:

 1. Als je je beleggingen spreidt over meerdere beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties en vastgoed; verminder je het risico dat het slecht of minder gaat in één specifieke beleggingscategorie.
 2. Zorg ervoor dat je ook binnen de beleggingscategorie spreidt. In plaats van individuele aandelen kun je beter voor een beleggingsfonds kiezen of nog beter, voor een indexfonds. Omdat een grote groep beleggers beleggen leuk vindt, is dat misschien minder sexy, maar het kan je rendement verhogen en je risico verminderen. Het gokgehalte wordt minder groot.
 3. Veel beleggers kiezen voor nationale aandelen, maar ook hier geldt dat gemiddeld genomen het rendement stijgt en het risico daalt als je spreidt over meerdere landen en zelfs werelddelen.
 4. Tot slot is het belangrijk om te spreiden in de tijd. Je kunt veel beter periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, een bedrag inleggen dan grote, incidentele bedragen. Daarmee voorkom je dat je net op het verkeerde moment instapt. Als je periodiek inlegt, pak je zowel de hoge als de lage instapmomenten mee.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.