Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Direct je hypotheek berekenen zzp

Ingewikkelde Excel-bestanden met formules kun je achterwege laten. Wij beantwoorden graag de hamvraag voor je: ‘Hoeveel hypotheek kun je als ondernemer krijgen?’. Vul daarvoor je jaarcijfers van de afgelopen drie jaar in, geef je financiële verplichtingen aan en vermeld wanneer je onderneming is begonnen. Dan komt uit de tool al heel snel een eerste indicatie van jouw maximale hypotheek rollen.

Maximale hypotheek berekenen ZZP

Let op: de uitkomst van deze tool is een eerste indicatie. Bij hypotheek berekenen zzp komt meer kijken dan alleen je inkomen van de afgelopen paar jaar. Zo telt ook mee in welke branche je werkt, hoeveel kortlopende schulden je hebt en of je bijvoorbeeld een partner hebt die al dan niet ook ondernemer is.

Ook belangrijk: als je al een bestaande hypotheek hebt, dan kan dit grote invloed hebben op je maximale hypotheek. Als zogenaamde doorstromer moet je er - zeker als je een annuïteitenhypotheek hebt lopen - rekening mee houden dat je maximale hypotheek een stuk lager uitvalt dan het bedrag dat uit een eerste online berekening rolt.

Het is daarom heel belangrijk om een afspraak te maken met een hypotheekadviseur van Van Bruggen Adviesgroep voordat je op huizenjacht gaat. Die kan namelijk een nauwkeurige berekening maken van je maximale zzp-hypotheek.

Een eerste kennismaking is gratis en vrijblijvend en kan je al meer inzicht geven in jouw hypotheekmogelijkheden.

Maak een vrijblijvende afspraak

Hoeveel hypotheek kun je krijgen als zzp’er?

Het is een groot misverstand dat je als ondernemer een hypotheek wel op je buik kunt schrijven. Een zzp-hypotheek is vaak wel een optie. Het berekenen van je zzp-hypotheek verloopt inderdaad wat anders dan je maximale hypotheek berekenen als je in loondienst werkt. Ook zal de hypotheekaanbieder meer gegevens van je vragen als je ondernemer bent. Maar dat betekent niet dat je niet voor een hypotheek in aanmerking komt. Zelfs als je pas één jaar ondernemer bent, zijn er soms mogelijkheden voor een hypotheek.

De vraag hoeveel je als zzp’er aan hypotheek kunt krijgen, is niet zomaar te beantwoorden. Daarbij speelt onder meer een rol hoe lang je al ondernemer bent, of je je hypotheek samen met een partner of alleen afsluit, hoeveel spaargeld je inbrengt en wat de waarde van je woning is (je mag maximaal 100% van je woningwaarde aan hypotheek afsluiten of 106% als je de hypotheek deels voor verduurzamende maatregelen gebruikt). Ook speelt, zoals gezegd, een belangrijke rol of je al een hypotheek hebt lopen en welke afspraken je voor die hypotheek hebt gemaakt. Je huidige hypotheek is mede-bepalend voor hoeveel je aan volgende hypotheek kunt krijgen.

Ook speelt mee bij welke aanbieder je een hypotheek aanvraagt. Als je nog geen drie jaar ondernemer bent, kun je bijvoorbeeld niet bij elke hypotheekaanbieder terecht. Maar er zijn een aantal aanbieders die hier soepeler naar kijken en bij wie je dus misschien wel goede kansen hebt. De meeste geldverstrekkers hebben als voorwaarde dat een gespecialiseerd bureau jouw toetsinkomen als zzp’er vaststelt.

Een hypotheekadviseur van Van Bruggen Adviesgroep kent hierin goed de weg en helpt je graag uitzoeken wat jouw opties zijn en bij welke hypotheekaanbieder jij een aanvraag kunt doen.

Maak een afspraak

Hoe gaat dat, hypotheek berekenen ZZP?

Dat het berekenen van een zzp-hypotheek anders werkt dan bij een hypotheek van iemand in loondienst, was je bij de tool hierboven vast al opgevallen. Zoals je ziet, kijkt de hypotheekaanbieder bij het berekenen van een zzp-hypotheek in principe naar je jaarcijfers van de afgelopen drie jaar. Die geven samen een goed beeld van je gemiddelde inkomen.

Je toetsinkomen is dan ook een belangrijke eerste factor voor het berekenen van je zzp-hypotheek. Hoe de berekening daarvan in zijn werk gaat, hangt ervan af hoe lang je al ondernemer bent. Maar daarover later meer.

Hoe kun je je zzp-inkomen berekenen?

Laten we er in eerste instantie van uitgaan dat je drie boekjaren hebt gemaakt als zzp’er en dus van drie jaar jaarcijfers kunt laten zien. In dat geval kun je je toetsinkomen als volgt berekenen.

Stap 1: zoek je jaarrekeningen bij elkaar

Zoek je jaaraangiftes bij de Belastingdienst van de afgelopen drie jaar bij elkaar. Zoek in die jaaraangiftes op wat jouw winst vóór belastingen (fiscale winst) was. Die vind je op je winst- en verliesrekening. 

Stap 2: bereken je gemiddelde winst

Tel vervolgens de drie winstbedragen bij elkaar op en deel dit bedrag door drie.

Een voorbeeld:

Jaar 1: € 35.500,-

Jaar 2: € 41.000,-

Jaar 3: € 42.500,-

In dit voorbeeld bedraagt je gemiddelde winst € 119.000,- / 3 = € 39.666,67.

Let op: heb je in het laatste jaar minder verdiend dan in het jaar ervoor? Houd er dan rekening mee dat de hypotheekaanbieder jouw laatste jaarinkomen als gemiddelde winst neemt in plaats van naar het gemiddelde van de afgelopen drie jaar te kijken. Het laatste jaar telt voor je hypotheekbepaling namelijk het zwaarst mee.

Stap 3: bereken je toetsinkomen

Je toetsinkomen is niet altijd gelijk aan het bedrag dat uit de rekensom hierboven komt. Verschillende banken gebruiken hiervoor verschillende maatstaven. Bij de ene bank kun je 100% van je gemiddelde winst meetellen als toetsinkomen, bij een andere bank is dit 90% en er zijn ook banken waarbij dat van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld van het aantal jaar dat je ondernemer bent.

Verder telt voor je toetsinkomen ook een eventuele uitkering of ontvangen partneralimentatie mee.

Stap 4: houd rekening met je maandelijkse lasten

Niet alleen je maandelijkse inkomsten, maar ook je terugkerende maandelijkse lasten tellen voor de hypotheekaanbieder mee. Die drukken natuurlijk op wat je per maand kunt besteden en zijn dan ook bepalend voor wat je aan hypotheeklasten kunt dragen.

Daarom wordt voor het bepalen van je toetsbare inkomen ook gevraagd naar financiële lasten als:

 • een openstaand doorlopend krediet of persoonlijke lening;
 • een creditcardschuld;
 • een studieschuld;
 • te betalen partneralimentatie;
 • schulden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (zoals een op afbetaling gekochte telefoon);
 • roodstand.

Dit soort kosten kunnen je toetsbare inkomen en daarmee ook je maximale hypotheek naar beneden trekken. Als je dit wilt voorkomen, kan het soms helpen om een (kleine) openstaande schuld in één keer af te lossen. Soms kost aflossen niet veel spaargeld, terwijl het je wel een fors hogere hypotheek oplevert.

Hoe bepaal je je toetsinkomen als je nog géén drie jaar zzp’er bent?

Ben je korter dan drie jaar zzp’er, maar heb je wel al minimaal één jaar aan jaarcijfers te laten zien? Ook dan kun je wellicht een hypotheek afsluiten. Er zijn allerlei factoren die in dat geval kunnen meehelpen om tóch in aanmerking te komen voor een hypotheek. Een van onze hypotheekadviseurs zoekt dit graag in detail voor je uit. Plan gerust een eerste afspraak in.

Maak een afspraak

Zo helpt het als je eigen geld inbrengt, als je kunt laten zien dat je voordat je ondernemer werd eerst een goed inkomen in loondienst hebt verdiend met hetzelfde of vergelijkbare werk of als je een goed bedrijfsplan laat zien voor de komende jaren. Ook het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (dat een vangnet biedt voor de terugbetaling van je hypotheek) kan helpen om een hypotheek te krijgen.

Hypotheek berekenen zzp en loondienst

Werk je zowel als ondernemer als in loondienst? Dan kun je voor de hypotheekberekening beide inkomstenbronnen laten meetellen. Heb je in loondienst een vast contract of intentieverklaring? Dan kijkt de hypotheekaanbieder naar je maandinkomen. Daar telt de hypotheekaanbieder je gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar met je onderneming bij op. 

Ben je pas kort ondernemer en heb je hiervoor jarenlang in loondienst gewerkt? Dan kan de hypotheekaanbieder soms je hypotheek berekenen op basis van je zzp-inkomen en je eerdere inkomen in loondienst. Door die twee bij elkaar op te tellen, heb je wellicht meer hypotheekmogelijkheden dan wanneer alleen je ondernemersinkomen zou meetellen. 

Ga vooral in gesprek met een hypotheekadviseur om te ontdekken wat exact jouw opties zijn voor een hypotheek op basis van je zzp-inkomen en inkomen in loondienst.

Hoe zit het met de gevolgen van corona op mijn jaarcijfers?

Let op: geldverstrekkers zijn vooral geïnteresseerd in je meest recente jaarcijfers. Als die lager uitvallen dan je eerdere jaarcijfers, dan zijn veel geldverstrekkers geneigd om enkel je laatste jaarcijfers als gemiddelde winst te zien. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor je hypotheek.

Wat dat betreft maakt de coronapandemie, die voor ondernemers in diverse branches gevolgen heeft voor hun omzet, het voor sommige zzp’ers lastiger om een hypotheek aan te vragen. Maar geef niet direct op. Een hypotheekadviseur van Van Bruggen Adviesgroep kijkt graag met je mee of er toch nog goede mogelijkheden zijn in jouw situatie.

Plan een afspraak met een adviseur

Welke factoren spelen nog meer mee bij een zzp-hypotheek?

Je inkomen is niet het enige wat meetelt voor het berekenen van je zzp-hypotheek. Zo zal de hypotheekaanbieder je ook vragen om jouw kredietwaardigheid te laten zien. Dit geeft de geldverstrekker extra zekerheid dat jij je hypotheeklasten ook in de toekomst kunt dragen.

Zo vergroot het je kansen op een hypotheek:

 • als je eigen geld inbrengt (spaargeld, een schenking of eerdere overwaarde).
 • als je een plan met de vooruitzichten voor je bedrijf kunt laten zien.
 • als je jaarcijfers duurzame groei aantonen, waarbij je meerdere jaren op rij winst hebt gemaakt.
 • als je een partner hebt die in loondienst werkt.
 • als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluit: een vangnet dat eventueel verlies afdekt als je bij een gedwongen verkoop je woning met restschuld zou moeten verkopen.
 • als je hypotheek fors lager is dan de waarde van de woning die je koopt.

Bovendien geldt: hoe lager de actuele hypotheekrente, hoe hoger je maximale hypotheek. Je hoeft dan immers minder rentelasten te betalen voor een hypotheek van hetzelfde bedrag. Daardoor kun je met je inkomen meer hypotheek dragen. Bekijk hier wat de actuele rentestanden zijn.

Verder zal de hypotheekaanbieder je vragen naar je solvabiliteit: de verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totale bedrag op je balans. Ook de liquiditeit van je bedrijf (of je op korte termijn verwacht meer geld te ontvangen dan wat je op korte termijn nog moet betalen) speelt voor je hypotheekaanbieder mee. Het verschilt per aanbieder welke eisen ze aan de hoogte van zowel de solvabiliteit als de liquiditeit stellen.

Daarnaast kan het helpen als je een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering als ondernemer afsluit. Die geven de hypotheekaanbieder meer zekerheid dat je je lasten kunt blijven dragen als je arbeidsongeschikt raakt of als jij of je partner komt te overlijden. Zo’n verzekering kan vooral voor jezelf een prettig idee zijn. Je hoeft dan niet bang te zijn dat je in grote problemen komt als je om een onverwachte reden (tijdelijk) niet meer in je onderneming kunt werken. Onze adviseurs kunnen je met financieel advies voor ondernemers helpen om daarin de juiste keuzes te maken.

Je maximale hypotheek als zzp’er berekend, en dan?

Heb je een eerste indicatie gekregen via onze tool? Dan is de volgende stap in gesprek gaan met een van onze hypotheekadviseurs, die een definitieve berekening kan maken van je maximale hypotheek als zzp’er.

Verder kan een adviseur van Van Bruggen Adviesgroep een Bewijs van leencapaciteit voor je opstellen. Met dat document krijg je vooraf meer zekerheid over hoeveel je kunt lenen. Ook kun je bij het kopen van een woning dit document aan de verkoper en de makelaar overhandigen, zodat zij zekerheid hebben dat je de prijs die je voor een woning biedt daadwerkelijk kunt betalen. Dat vergroot je kansen op de woningmarkt.

Jouw adviseur kan je ook precies vertellen waarmee je nog meer rekening moet houden en kan je adviseren over de keuzes waar je voor staat bij het afsluiten van een zzp-hypotheek. Denk aan het kiezen van een rentevaste periode, een hypotheekvorm en een passende hypotheekaanbieder met een scherpe rente en goede voorwaarden. Ben je over dat alles uit? Dan kan je adviseur een renteaanbod aanvragen voor de hypotheek die zowel qua rente als voorwaarden goed bij jou past.

Wil je precies weten hoeveel jij aan zzp-hypotheek kunt krijgen?

Met onze tool voor hypotheek berekenen zzp heb je alvast een goede indicatie gekregen van wat jij aan zzp-hypotheek kunt krijgen. Wil je precies weten wat jouw mogelijkheden zijn voor een hypotheek? Dan is het aan te raden om naar een hypotheekadviseur van Van Bruggen Adviesgroep te stappen.

Plan een gratis kennismaking met jouw adviseur. Die kan je al in een eerste kennismaking precies laten weten wat jouw mogelijkheden zijn.

Plan een gratis kennismaking

Veelgestelde vragen over hypotheek berekenen zzp

Hiervoor bepaal je je behaalde winst in de afgelopen drie kalenderjaren. Die bedragen tel je bij elkaar op en deel je door drie om je gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar te bepalen. Vervolgens kun je met dat bedrag je maximale zzp-hypotheek berekenen via onze rekentool. Die tool geeft een eerste indicatie. Wil je een precieze berekening van je maximale zzp-hypotheek? Ga dan vrijblijvend met een hypotheekadviseur in gesprek.

 Als je één jaar ondernemer bent, kun je wellicht alsnog een zzp-hypotheek krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je hiervóór in loondienst hebt gewerkt. Verder helpt het mee als je je kredietwaardigheid kunt bewijzen met onder andere eigen spaargeld, goede kansen op de arbeidsmarkt en een goede winstprognose. Onze hypotheekadviseurs helpen je hier graag bij. 

In dat geval kan de hypotheekaanbieder je maximale hypotheek op twee inkomstenbronnen baseren. De aanbieder kijkt enerzijds naar het salaris op je loonstrook en anderzijds naar de winst uit je onderneming. Het voordeel van deze combinatie is dat je salaris in loondienst de bank meer zekerheid geeft, tenminste als je een vast contract of intentieverklaring hebt. Dat levert je vaak meer hypotheekmogelijkheden op. 

Maak gebruik van de rekentool op deze pagina om daar een beeld van te krijgen. Of ga met een hypotheekadviseur van Van Bruggen Adviesgroep in gesprek als je precies wilt weten wat je hypotheekmogelijkheden zijn. Omdat een zzp-hypotheek altijd maatwerk is, raden we je aan om altijd een hypotheekadviseur om persoonlijk advies te vragen.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak