Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging
Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek na scheiding?

De algemene regel is dat je jouw deel van de hypotheekrente mag aftrekken na een scheiding. Dus als je 50% eigenaar bent van het huis en de hypotheek, dan mag je 50% van de rente aftrekken. Maar nu is het waarschijnlijk niet zo dat jullie samen in het huis blijven wonen. Wat dan de mogelijkheden zijn qua hypotheekrenteaftrek na een scheiding, hangt af van de keuze die jullie maken. Er zijn 4 opties:

  1. Jullie verkopen de woning en gaan allebei elders wonen.
  2. Eén van jullie blijft in het huis wonen en wordt 100% eigenaar.
  3. Jullie blijven samen eigenaar van de woning (waarbij vaak één partner elders gaat wonen).
  4. Eén van jullie blijft in het huis wonen; de ander is volledig eigenaar van de woning.

Na een scheiding gelden iets andere regels voor de hypotheekrenteaftrek. Normaal mag je de hypotheekrente alleen aftrekken van je belastbaar inkomen als je zelf in het huis woont. Na een scheiding ligt dit anders. Je kunt een uitzondering krijgen voor de eerste 2 jaar nadat je het huis hebt verlaten als jij rente voor je ex-partner betaalt. Dit heet de scheidingsregeling.

Verder speelt mee welke verdeling jullie hebben afgesproken voor de hypotheek. Meestal zijn beide ex-partners voor 50% eigenaar van de woning en daarmee ook van de hypotheek. Maar soms zie je een andere verdeling, zoals 70/30%. Dit heeft dan ook invloed op de hypotheekrenteaftrek.

Daarnaast gelden voor de hypotheekrenteaftrek de volgende regels:

  • Je mag de rente maximaal 30 jaar aftrekken. Dus als je al een tijdje hypotheekrenteaftrek hebt ontvangen, dan worden die jaren afgetrokken van de periode dat je nog recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Hierop geldt alleen soms een uitzondering als je je hypotheek vóór 2001 hebt afgesloten. Voor die hypotheken start de maximale aftrek van 30 jaar vanaf 2001.
  • Vanaf 2013 mag je de rente alleen nog aftrekken als je een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek Er geldt een uitzondering als je een hypotheek hebt die onder het overgangsrecht valt. Daaronder valt bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek die oorspronkelijk vóór 2013 is afgesloten.

Bekijk ook zeker de webpagina van de Belastingdienst over scheiden voor meer informatie.

Oscar Noorlag Ook voor het eigenwoningforfait telt mee hoe het eigendom van de woning is verdeeld. De mate waarin je het eigenwoningforfait moet bijtellen, hangt af van jouw eigendomspercentage van de woning.

Scenario 1: jullie verkopen de woning

Een eerste scenario is dus dat jullie het huis verkopen na de scheiding. Jullie verhuizen allebei naar een ander huis. De mogelijke overwaarde of restschuld op jullie verkochte woning moeten jullie in principe 50/50 delen. Die verdeling geldt alleen niet als jullie een andere eigendomsverdeling hebben afgesproken. Wat dit voor de hypotheekrenteaftrek betekent? Jullie hebben allebei recht op hypotheekrenteaftrek voor een nieuwe hypotheek voor jullie nieuwe koopwoning, mits jullie aan de voorwaarden daarvoor voldoen.

Houd wel rekening met drie dingen:

  1. Je hebt al een tijdje hypotheekrenteaftrek ontvangen. In principe heb je maximaal 30 jaar recht op deze aftrek. Als je al 15 jaar hypotheekrenteaftrek hebt ontvangen, krijg je dus nog maar 15 jaar hypotheekrenteaftrek over je nieuwe hypotheek. Soms geldt hierop een uitzondering, namelijk als je onder het overgangsrecht valt.
  2. Je krijgt te maken met de bijleenregeling. Dat houdt in dat je bij de aankoop van een nieuwe woning jouw deel van de overwaarde moet gebruiken om de nieuwe hypotheek te verlagen. Doe je dat niet, dan is de hypotheekrente voor dat hypotheekdeel niet aftrekbaar.
  3. Bij een nieuwe hypotheek moet je rekening houden met de oude hypotheek. Als jullie samen eigenaar waren, hoorde de helft van de oude hypotheekschuld bij jou. Dit heeft invloed op de nieuwe hypotheek die je afsluit. Het hypotheekdeel ter grootte van de oude hypotheek mag maximaal de resterende looptijd van de oude hypotheek hebben. Dit geldt voor hypotheken die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2013.

Jouw opties voor een eigen woning ontdekken?

Wil je weten wat jouw hypotheekopties zijn om zelf een nieuwe woning te kopen? Onze hypotheekadviseurs rekenen het graag voor je uit. Vanwege onze samenwerking met Scheidingsexpert Nederland kunnen we je goed begeleiden bij deze spannende stap. Vraag een oriëntatiegesprek aan en ontdek jouw opties voor een hypotheek.

 

Gratis orientatiegesprek

Scenario 2: één van jullie blijft in het huis wonen en wordt 100% eigenaar

In dit geval koopt de achterblijvende partner de andere partner uit. Dit betekent dat de achterblijvende partner de helft van de overwaarde (tenzij jullie een andere verdeling hebben afgesproken) aan de vertrekkende partner moet betalen. Je moet dan in je eentje de hypotheeklasten dragen. Dit wordt “ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid” genoemd: de ex-partner is niet meer verantwoordelijk voor de hypotheek. Als de achterblijvende partner de uitkoop niet kan betalen met spaargeld, dan kun je hiervoor een extra hypotheek afsluiten. Ook over die hypotheek heb je recht op aftrek.

Je hypotheekadviseur kan je vertellen welke looptijd de verschillende hypotheekdelen mogen hebben.

Oscar Noorlag In het jaar waarin jullie uit elkaar gaan, mogen jullie nog samen belastingaangifte doen als jullie fiscaal partners waren. Jullie beslissen dan samen wie welk deel van de hypotheekrente en het eigenwoningforfait opgeeft.

Scenario 3: jullie blijven samen eigenaar van de woning

Een derde optie is dat jullie samen eigenaar blijven van de koopwoning. Dat kan zijn omdat de woning te koop staat of omdat één van jullie hier blijft wonen en uitkopen voor diegene geen optie is. We zien meestal dat laatste. Of en hoe de hypotheekrente aftrekbaar is en of en hoe je het eigenwoningforfait bij moet tellen is afhankelijk van wie de hypotheekrente betaalt.

In principe mag de partner die in de woning blijft wonen 50% van de hypotheekrente aftrekken en moet diegene ook 50% van het eigenwoningforfait bijtellen. Voor de vertrekkende partner geldt de scheidingsregeling. Dit betekent dat, ook al woon je niet meer zelf in het huis, de Belastingdienst het huis nog wel ziet als jouw hoofdverblijf. Daardoor blijft de rente over jouw deel van de hypotheek nog 2 jaar aftrekbaar. Je behoudt dus nog 2 jaar nadat je uit de woning bent vertrokken je recht op hypotheekrenteaftrek.

Koop je een andere woning? Dan mag je gedurende die 2 jaar de rente over beide hypotheken aftrekken. Ook tel je dan de helft van het eigenwoningforfait bij je inkomen op.

Na die 2 jaar is de rente niet meer aftrekbaar.

Er zijn allerlei andere varianten mogelijk qua betaling van de hypotheeklasten. Je adviseur kan je daar meer informatie over geven.

Oscar Noorlag Houd er rekening mee dat de betaling van partneralimentatie drukt op je inkomen. De alimentatie die je betaalt, telt niet mee voor je toetsinkomen waarop jouw hypotheek wordt gebaseerd. Je kunt dus minder lenen als je partneralimentatie betaalt.

Scenario 4: één van jullie blijft in het huis wonen; de ander is 100% eigenaar

Het is ook mogelijk om af te spreken dat één van jullie in het huis blijft wonen en dat de vertrekkende partner voor 100% eigenaar blijft van de woning. Dit kan bijvoorbeeld gelden als er sprake is van een onderhoudsverplichting, die uit een convenant of rechterlijke uitspraak volgt.

In dit geval mag de partner die in het huis blijft wonen, geen hypotheekrente aftrekken. Die partner betaalt immers ook geen hypotheekrente. De partner die eigenaar is van het huis en alle hypotheekrente betaalt, mag de hypotheekrente wel nog 2 jaar na vertrek uit de woning aftrekken en moet het eigenwoningforfait bijtellen. Daarnaast kan die partner, afhankelijk van de omstandigheden, de betaalde rente opgeven als betaalde partneralimentatie. De partner die in het huis blijft wonen, moet dan hetzelfde bedrag opgeven als ontvangen partneralimentatie.

Na 2 jaar geldt de woning voor de Belastingdienst niet meer als het hoofdverblijf van de vertrokken partner. Daarom is de rente over het deel van de schuld dan niet meer aftrekbaar. Je adviseur kan je meer vertellen over de situatie na 2 jaar.

Houd ook rekening met overwaarde en de bijleenregeling

Verkopen jullie de woning en is er sprake van overwaarde? Houd dan rekening met de bijleenregeling. Die regeling geldt voor de eerste 3 jaar na de verkoop van jullie woning. Koop je in die 3 jaar een ander huis? Dan krijg je alleen volledige hypotheekrenteaftrek als je de volledige overwaarde in een nieuwe woning investeert.

Koop je dus een andere woning en besluit je om een deel van de overwaarde te laten uitbetalen? Dan wordt de niet-geïnvesteerde overwaarde afgetrokken van het hypotheekbedrag waarover je rente mag aftrekken.

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek

Hypotheek na scheiding is een complex thema. Er zijn veel mogelijkheden met ieder weer andere fiscale consequenties. Wil je zeker weten dat jij verantwoorde keuzes maakt en daarbij niets over het hoofd ziet? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan met een van onze hypotheekadviseurs. Wij werken nauw samen Scheidingsexpert Nederland, waardoor we alles rondom je hypotheek goed kunnen regelen.

Plan een afspraak met een Van Bruggen-adviseur bij jou in de buurt. Diegene helpt je graag verder met persoonlijk advies.

Maak een gratis eerste afspraak

 

 

Hypotheekrenteaftrek na scheiding

Ja, het is soms mogelijk om de hypotheek over te nemen na een scheiding. Je laat dan de hypotheek op één naam zetten. Dit kan wel alleen als jij voldoende verdient om de hypotheek in je eentje te dragen. Ook moet je, als er overwaarde op het huis zit, je partner uitkopen. Het goede nieuws is dat hypotheekaanbieders vaak soepeler zijn met de hypotheeknormen bij een scheiding. Er is dus wellicht meer mogelijk dan je denkt.

Hoe het precies zit met de hypotheek na scheiding, hangt af van de keuze die jullie maken over de woning. Dit werkt bijvoorbeeld anders als jij en je ex-partner het huis verkopen dan als één van jullie de partner uitkoopt. Op onze pagina over hypotheek en scheiden lees je meer over de verschillende scenario’s en aandachtspunten.

Als één van jullie vertrekt uit de woning maar wel eigenaar blijft, dan heb je nog 2 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Die 2 jaar gaan in op het moment dat je zelf uit de woning vertrekt. Koop je een andere woning of zet je de hypotheek op één naam? Dan speelt mee hoe lang je al hypotheekrenteaftrek hebt ontvangen. Je hebt maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek (behalve als je vóór 2001 een hypotheek hebt afgesloten). De jaren dat je nu hypotheekrenteaftrek ontvangt, gaan af van die 30 jaar.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak