Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Hypotheekregels in 2021: de belangrijkste wijzigingen op een rij

Voor de (potentiële) huizenbezitter hebben we de belangrijkste hypotheek wijzigingen die per 2021 gelden op een rij gezet. Het gaat in hoofdlijnen om vier zaken:

Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

 • De overdrachtsbelasting voor zowel starters als doorstromers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar, is per 1-1-2021 0%. Iedereen in deze leeftijdscategorie krijgt een eenmalige vrijstelling voor het betalen van de overdrachtsbelasting met als voorwaarde dat ze wel de woning als hoofdverblijf gaan bewonen. Dus ook de jonge eigenaar van een koopwoning mag gebruikmaken van deze eenmalige vrijstelling als hij of zij een andere woning koopt.
  Voldoe je niet aan de criteria, maar ga je de woning wel zelf bewonen, dan is de overdrachtsbelasting 2%.
 • Vanaf 1-4-2021 geldt dat de koopsom maximaal € 400.000,- mag zijn om in aanmerking te komen voor de eenmalige vrijstelling van 0% overdrachtsbelasting. Als de woning dus vóór 1 april passeert, mag de koopsom nog hoger zijn dan € 400.000,- als je in de leeftijdscategorie 18 tot en met 34 jaar zit.
 • De overdrachtsbelasting voor een woning die niet gebruikt wordt als eigen hoofdbewoning gaat omhoog naar 8%. Dat geldt voor beleggers, maar ook als je een tweede woning koopt voor recreatie of als je een woning koopt ten behoeve van een studerend kind.

Wijzigingen NHG per 2021

 • Het maximale NHG-bedrag, de kostengrens, stijgt naar € 325.000,- (dit was: € 310.000,-). Is er sprake van energiebesparende maatregelen dan is de maximale kostengrens € 344.500,- (dit was: € 328.600,-).
 • Niet gewijzigd: de kosten voor NHG; die blijven 0,7% van het hypotheekbedrag. Dit heb je in de meeste gevallen binnen twee jaar terugverdiend.
 • Consumenten met de Britse nationaliteit moeten als gevolg van de Brexit in 2021 over een verblijfsdocument in Nederland beschikken. Een Brits paspoort is niet meer voldoende.
 • Er gaan strengere regels gelden om te kunnen oversluiten van niet-NHG naar een hypotheek met NHG. Alleen een lagere rente en maandlasten behalen is vanaf 2021 onvoldoende grond om niet-NHG over te mogen sluiten naar een hypotheek met NHG.
 • Om van niet-NHG over te kunnen sluiten naar NHG, moet het oversluiten nodig zijn om woningbehoud voor de klant mogelijk te maken of dient de aflossingsvrije hypotheek deels te worden omgezet naar een hypotheek met aflosvorm. 

Maximale hypotheek in 2021

 • Het tweede inkomen telt in 2021 meer mee bij het bepalen van de hoogte van de woonquote, namelijk 90% in plaats van 80%. Dat kan betekenen dat een huishouden met twee inkomens in sommige gevallen in 2021 meer kan lenen dan in 2020, maar in heel veel gevallen heeft het geen effect op de maximale hoogte van de hypotheek.
 • Studieleningen wegen iets minder zwaar, waardoor er iets meer geleend kan worden.
 • Ben je van plan om in 2021 een (andere) woning te kopen, laat dan altijd voor je op huizenjacht gaat door je financieel adviseur een nieuwe maximaal berekening maken. Ga niet blind af op een maximale hypotheek berekening op een website, omdat die geen rekening houdt met je bestaande hypotheek, waardoor je vaak minder kunt lenen. Maak een afspraak met je Van Bruggen-adviseur zodat hij/zij een ‘Bewijs van leencapaciteit’ voor jou kan opstellen, die rekening houdt met je persoonlijke situatie.

Overige belastingwijzigingen in 2021

 • De maximale hypotheekrenteaftrek is in 2021 omlaag gegaan naar 43% (2020: 46%). Dit geldt ook voor bepaalde grondslag verminderende posten.
 • Het eigenwoningforfait voor een WOZ-waarde van € 75.000,- tot en met € 1.110.000,- is omlaag naar 0,5% (2020: 0,6%). Bedenk wel dat de WOZ-waarde ook stijgt, waardoor de besparing op het eigenwoningforfait beperkt is.
 • Percentage toepasbaarheid Wet Hillen daalt naar 90% (2020: 93,33%).
 • Eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is omhoog naar € 105.302,- (2020: € 103.643,-).
 • De ‘gewone’ schenkingsvrijstelling (jaarlijks mogelijk) is voor kinderen omhoog naar € 6.604,- (2020: 5.515,-). Let op: hierin zit een tijdelijke, alleen voor 2021 geldende, coronaverhoging ter grootte van € 1.000,-.
 • De ‘gewone’ schenkingsvrijstelling (jaarlijks mogelijk) is voor overige gevallen omhoog naar € 3.244,- (2020: 2.208,-). Let op: ook hierin zit een tijdelijke, alleen voor 2021 geldende, coronaverhoging ter grootte van € 1.000,-.
 • Het heffingsvrije vermogen van box 3 is verhoogd naar € 50.000,- per belastingplichtige (2020: € 30.846,-). Ook de schijfgrenzen en forfaitaire rendementen worden aangepast.
Maak een afspraak