Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Voorbeelden!

We kunnen het beste met een paar voorbeelden uitleggen wanneer je precies arbeidsongeschikt bent. Arbeidsongeschiktheid moet dus voortkomen uit een medische oorzaak. Dat kan zijn:

  • een ongeluk met lichamelijke en/of psychische klachten tot gevolg;
  • lichamelijke klachten (zoals een hernia, een gebroken schouder of een knieblessure);
  • psychische klachten (zoals een burn-out, een depressie of een angststoornis).

Bij elk beroep gelden weer andere richtlijnen voor wanneer je arbeidsongeschikt bent. Als je een gebroken been hebt en timmerman bent, kun je tijdelijk je werk helemaal niet uitvoeren. Maar werk je als secretaresse op kantoor, dan kun je met een gebroken been waarschijnlijk nog wel doorwerken. Je bent dan niet arbeidsongeschikt.

Arbeidsongeschiktheid voor een verzekeraar vs. voor de WIA

Het vaststellen van arbeidsongeschiktheid kan om twee redenen belangrijk zijn.

Ten eerste moet je dit wellicht weten voor de WIA: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit is een uitkering waar je mogelijk recht op hebt bij arbeidsongeschiktheid als je na twee volledige jaren doorbetaling van je loon bij ziekte nog niet (volledig) kunt werken. De WIA geldt alleen als je toen je ziek werd in loondienst werkte.

Ten tweede wil de verzekeraar dit weten als jij een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, bijvoorbeeld als zzp’er. Of jij arbeidsongeschikt bent en in welke mate, is namelijk bepalend voor de uitkering die je vanuit de verzekeraar ontvangt.

Wanneer ben je volledig arbeidsongeschikt – volgens verzekeraars?

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars kijken altijd naar de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Dat bepaalt hoeveel uitkering je krijgt. Ben je voor 50% arbeidsongeschikt, dan krijg je een lagere uitkering vanuit de verzekering dan als je volledig arbeidsongeschikt bent.

Of en wanneer je volledig arbeidsongeschikt verklaard wordt, hangt af van hoe de verzekeraar arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Er zijn bij veel verzekeraars twee opties:

  1. Beroepsarbeidsongeschiktheid: in hoeverre kun je nog de taken verrichten die bij jouw beroep bij dit bedrijf horen?
  2. Passende arbeid: in hoeverre kun je nog ander werk doen dat bij je werkervaring en opleiding aansluit?

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid word je sneller als volledig arbeidsongeschikt aangemerkt dan als de verzekeraar kijkt naar passende arbeid.

Stel: jij werkt als eventmanager en loopt een rughernia op. Daardoor kun je geen events meer organiseren, omdat staand werk nu niet lukt. Je bent dan volgens het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid mogelijk voor een groot deel arbeidsongeschikt. Maar kijken we naar het criterium ‘passende arbeid’, dan zijn er nog wel opties. Wellicht kun je bijvoorbeeld computerwerk doen voor een eventorganisator. Dat is passende arbeid. Je wordt dan voor een kleiner deel arbeidsongeschikt verklaard.

Soms is er nog een derde optie: gangbare arbeid. De verzekeraar bekijkt dan of jij überhaupt nog kunt werken. Je kunt misschien geen functie meer uitoefenen die bij je werkervaring en opleiding aansluit, maar mogelijk wel ander werk doen. Bij deze optie moet je er als eventmanager bijvoorbeeld ook mee akkoord gaan dat je nog wel als klantenservicemedewerker kunt werken, ongeacht of dat bij je eerdere werkervaring en opleidingsniveau past.

Oscar NoorlagLet op: Bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering maak je zelf de keuze voor een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid of op basis van passende arbeid. Als je voor dat eerste kiest, betaal je wat meer premie.

Benieuwd waar jij goed aan doet qua arbeidsongeschiktheidsverzekering? Onze financieel adviseurs geven je graag persoonlijk advies. Maak een gratis eerste afspraak!

Maak een gratis afspraak

Wanneer ben je arbeidsongeschikt – volgens de WIA?

Voor de WIA-uitkering wordt gekeken naar het uurloon dat je gezien je huidige fysieke en mentale gezondheid nog zou kunnen verdienen. Als je nog maar 35% of minder kunt verdienen van je oude loon, ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Je hebt dan mogelijk recht op een WIA-uitkering. De WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) is er voor mensen die tussen de 20 en 65% van hun oude loon kunnen verdienen.

Je wordt vanuit de WIA als volledig arbeidsongeschikt gezien als je op dit moment minder dan 20% van je oude loon zou kunnen verdienen. Ben je volledig arbeidsongeschikt volgens deze WIA-norm en is er geen kans op herstel? Dan heb je mogelijk recht op de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Wanneer word je arbeidsongeschikt verklaard?

Je wordt arbeidsongeschikt verklaard op basis van een sociaal-medische keuring. Die keuring krijg je als je na twee jaar ziek zijn nog niet of niet volledig kunt gaan werken. Om te bepalen in welke mate je arbeidsongeschikt bent, kijkt een deskundige naar het verschil tussen het loon dat je nu (ondanks je beperkingen) nog kunt verdienen én het loon dat je verdiende voordat je ziek werd.

Je wordt voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt verklaard als het je op dit moment door je medische toestand (psychisch of lichamelijk gezien) niet lukt om het loon te verdienen dat je verdiende voordat je ziek werd.

Wie bepaalt of je arbeidsongeschikt bent?

Of je arbeidsongeschikt bent, wordt bepaald door een deskundige. Sommige verzekeraars laten dit bepalen door een arts van het UWV en door een arbeidsdeskundige. Bij zzp’ers wordt dit meestal gedaan door een arts of medische dienst van de verzekeraar.

Eerst stelt de arts je allerlei vragen en doet waar nodig onderzoek. Jullie bespreken de (lichamelijke of psychische) problemen die je hebt. De arts kijkt mee of de problemen tijdelijk of blijvend van aard zijn.

Daarna ga je in gesprek met een arbeidsdeskundige. Diegene kijkt mee welk werk je nog wel kunt doen ondanks de beperkingen die je hebt. Diegene zal dus ook beoordelen in welke mate je arbeidsongeschikt bent.

Als je werknemer bent en voor minimaal 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, krijg je mogelijk een WIA-uitkering.

Oscar NoorlagTip: De meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeraars keren pas uit als je voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt die “uitkeringsdrempel” verhogen, zodat je pas bij een grotere mate van arbeidsongeschiktheid een uitkering krijgt. Je hoeft dan minder premie te betalen.

Wanneer is een arbeidsongeschiktheidsverzekering handig?

Arbeidsongeschikt worden heeft grote gevolgen voor je financiële situatie. Je loopt opeens loon mis. Zeker als zzp’er is dat een groot risico; je hebt dan geen vangnet vanuit je werkgever om op terug te vangen. Wil je voorkomen dat jij bij arbeidsongeschiktheid rekeningen niet meer kunt betalen? Dan is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dit is met name handig voor zelfstandigen als vangnet.

Je maakt met de verzekeraar afspraken over de verzekeringsvoorwaarden. Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid wil je bijvoorbeeld een uitkering ontvangen? Wil je jezelf verzekeren voor als je je huidige beroep niet meer kunt uitoefenen of ga je akkoord met passende arbeid? Dat alles is bepalend voor de premie die je betaalt.

Advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?

Nu weet je wanneer je arbeidsongeschikt bent. Wil je advies over een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering om financiële risico’s in zo’n situatie te verkleinen? Of kun je financieel advies gebruiken nu je arbeidsongeschikt bent geraakt? Onze adviseurs helpen je graag verder.

Maak een gratis eerste afspraak met een Van Bruggen-adviseur bij jou in de buurt. Die geeft je passend advies.

Maak een gratis afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak