Verzekeringen voor ondernemers

Verzekeringen voor ondernemers

De klant is koning. Je bent dag en nacht bezig met je bedrijf en je klanten, maar denkt je ook wel genoeg aan jezelf? Wat gebeurt er als je ziek wordt? Wat zijn de gevolgen van een scheiding of van onverwacht overlijden? De financieel adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep brengen de financiële gevolgen van deze impactvolle gebeurtenissen graag voor je in kaart. Voor ons sta jij centraal en niet de geldverstrekker of verzekeraar met wie wij samenwerken. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en duidelijkheid staan hierbij voorop. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

De gevolgen van ziekte voor een ondernemer

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat hoe kleiner de onderneming is, hoe lager het ziekteverzuim is. Maar, ook al zijn ondernemers minder vaak ziek dan mensen in loondienst, het blijft een groot risico voor de continuïteit van een onderneming. De exacte cijfers ontbreken, maar we zitten aan de veilige kant als we stellen dat de helft van alle ondernemers niets geregeld heeft. Daar schuilt een groot gevaar, want de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn (in ieder geval financieel) veel groter voor ondernemers dan voor een werknemer. Voor zelfstandig ondernemers is er namelijk geen wettelijk vangnet.

Arbeidsongeschiktheid

Er bestaat voor jou als ondernemer geen recht op doorbetaling bij ziekte. Waarom zijn er dan toch zo veel ondernemers niet verzekerd tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid? Uiteraard zijn veel ondernemers optimistisch. Zij denken dat zij niet arbeidsongeschikt gaan worden. Daarnaast worden de hoge kosten als reden opgegeven. Maar, gevraagd naar de kosten van een AOV zijn veel ondernemers niet in staat om een reële prijs te noemen. Ze denken dat het duur is, ze weten het echter niet zeker. Er valt namelijk veel te besparen door te kiezen voor een langere wachttijd, een kortere looptijd of alleen een aantal met name benoemde ziektes, de zogenaamde critical illness, te verzekeren. Door met deze variabelen te spelen, valt er aanzienlijk te besparen op de maandelijkse premies. Veel verzekeraars bieden ook aantrekkelijke kortingen voor startende ondernemers.

De gevolgen van overlijden voor een ondernemer

Ondernemen is meestal een fulltime beroep. Veel ondernemers zijn in de gelukkige omstandigheid dat zij een partner hebben die thuis alles regelt. Maar, wie zorgt er voor de partner als de ondernemer komt te overlijden? Wie zorgt er voor de kinderen? En, wat is de impact op de onderneming en de ondernemer als de partner die thuis alles regelt komt te overlijden? Het zijn moeilijke vragen die vaak ver-van-mijn-bed lijken. Het is wel erg belangrijk om hier goed over na te denken. Als de situatie zich onverhoopt voordoet, dan ben je te laat om nog iets te regelen.

Met de juiste levensverzekeringen kan je jezelf verzekeren tegen de financiële gevolgen van overlijden. Je kunt de betaalbaarheid van de studie van je kinderen veiligstellen. Je kunt het inkomen van je partner veiligstellen. Je kunt jezelf verzekeren van een extra inkomen in het geval van overlijden van je partner. Extra inkomen dat nodig is om tijdelijk de zorg voor de kinderen te betalen. Het is ook mogelijk om je uitstaande schulden te verminderen of zelfs volledig af te lossen. Hiermee druk je de maandelijkse lasten. Levensverzekeringen zijn ideale producten om jouw financiële toekomst veilig te stellen.

Ook scheiden, kinderen krijgen en pensionering hebben gevolgen voor een ondernemer

Het zijn drie totaal verschillende gebeurtenissen in het leven van een ondernemer. Ze hebben wel twee dingen gemeen. Het is een emotioneel moment of gebeurtenis én het is duur. Met duur bedoelen we dat het een grote impact kan hebben op het maandelijkse besteedbaar inkomen. De financieel adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep helpen je graag om de financiële gevolgen inzichtelijk te maken. Hiermee krijg je overzicht over wat de impact is en wat je nodig hebt om jouw wensen en ambities te realiseren. De hoogte van de premie van een overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers is afhankelijk van een aantal andere factoren, maar is vrijwel gelijk aan de premie die iemand in loondienst betaalt.

Het bedrag dat je wilt verzekeren

Over het algemeen geldt: hoe hoger het te verzekeren bedrag, hoe hoger de premie. Bij het vaststellen van het te verzekeren bedrag kan een onafhankelijk financieel adviseur je uitstekend helpen. Zo onderzoeken zij bijvoorbeeld samen met jou welk deel van de hypotheek afgelost moet worden wanneer je komt te overlijden. Dat is onder andere afhankelijk van je partner en het inkomen dat hij/zij heeft om zelf een deel of de volledige hypotheeklasten te kunnen dragen. Daarnaast is het ook van belang of je kinderen hebt, want los van de hypotheeklasten krijgt de achterblijvende partner waarschijnlijk ook met andere kosten te maken. Bijvoorbeeld extra kosten voor kinderopvang, of de studiekosten die dan opeens van één inkomen bekostigd moeten worden.

Bij het vaststellen van de hoogte van het verzekerde bedrag kan ook rekening gehouden worden met een eventuele nabestaandenuitkering. Op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw) kan de achterblijvende partner hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Dit geldt ook als de overledene een zelfstandige was. Daarnaast, maar dat geldt alleen als de overledene in loondienst was, kan in de pensioenregeling van de werkgever een nabestaandenuitkering opgenomen zijn.

Maak een afspraak

De soort dekking van de overlijdensrisicoverzekering

Je kunt kiezen voor verschillende soorten dekking, namelijk een annuïtair of lineair dalende dekking of een gelijkblijvende dekking. Bij een annuïtair dalende dekking neemt het verzekerde bedrag elk jaar af en wordt gesloten naast een annuïteitenhypotheek. De dekking kan afnemen omdat je annuïteitenhypotheek ook elk jaar kleiner wordt omdat je steeds een stukje aflost. Een lineaire dalende dekking sluit je af naast een lineaire hypotheek. Een gelijkblijvende dekking sluit bijvoorbeeld aan bij een aflossingsvrije hypotheek. Een gelijkblijvende dekking is duurder dan een annuïtair dalende dekking en de lineair dalende dekking is het voordeligst.

Je leeftijd en gezondheid

Hoe hoger je leeftijd, hoe hoger de premie. Rook je, dan krijg je bij een aantal verzekeraars te maken met een hogere premie. Heb je een slechtere gezondheid dan kun je ook te maken krijgen met een hogere premie.

Maak nu een afspraak

Aanhef is niet ingevuld.

Naam is niet ingevuld.

Telefoonnummer is niet ingevuld.Vul een geldig nummer in.

Email is niet ingevuld.

Opmerking is niet ingevuld.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring. is niet ingevuld.