Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat is een akte van levering?

Als je een huis koopt, onderteken je bij de notaris twee documenten: de akte van levering en de hypotheekakte. In die laatste staan de gemaakte afspraken opgesomd als je een hypotheek gaat afsluiten. De akte van levering is daarnaast bedoeld om de overdracht van het woningeigendom vast te leggen. Door deze akte te ondertekenen gaat de woning officieel over van de vorige eigenaar op jou als nieuwe eigenaar. Verkoop je je woning? Dan geldt dit natuurlijk andersom: met de akte maak je definitief dat het eigendom van de woning naar de nieuwe eigenaar gaat.

Als het goed is, komen de afspraken in de leveringsakte overeen met de gemaakte afspraken in het voorlopig koopcontract, dat je eerder met de verkoper hebt ondertekend.

Oscar NoorlagLet op: de akte van levering wordt ook wel leveringsakte, transportakte of overdrachtsakte genoemd. Het gaat dus bij elk van die namen over één en hetzelfde document.

Hoe regel ik een akte van levering?

Dit hoef je niet zelf te doen; de notaris stelt de leveringsakte voor je op. Jij hoeft deze alleen, samen met de verkoper(s) van de woning, te ondertekenen. Na ondertekening schrijft de notaris de akte van levering in het Kadaster in. Daarmee staat de woning officieel op naam van de nieuwe eigenaar.

Belangrijk is uiteraard wel dat je niet klakkeloos je handtekening onder de akte van levering zet. Het gaat om een belangrijk document. Loop daarom alle details goed na voordat je tot ondertekening overgaat.

Je ondertekent de leveringsakte voor een woning altijd pas na de drie dagen wettelijke bedenktijd. Die tijd krijg je altijd als koper van een woning; binnen die drie dagen mag je zonder beroep op de ontbindende voorwaarden nog van de koop van de woning afzien. Maar je wordt hoe dan ook pas echt eigenaar van de woning zodra de akte van levering is ondertekend. In de tussentijd kun je er eventueel nog van af als koper als niet aan de ontbindende voorwaarden is voldaan.

Wat heeft de notaris al gedaan?

Je hoeft gelukkig niet zelf alles uit te zoeken voor de leveringsakte. De notaris zal sommige dingen al voor je controleren voordat je de leveringsakte ondertekent. Zo checkt hij of zij voor je of de verkoper inderdaad bevoegd is om de woning te verkopen. Als dat niet zo is, dan kan de koop niet doorgaan.

De notaris zal in elk geval controleren wie de eigenaar is van de woning, of er beslag is gelegd op de woning, of de beschrijving van het perceel en de woning klopt en of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.

Wil je goed begeleid worden bij de aankoop van je nieuwe woning? De adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep staan je graag bij. Al vanaf de berekening van je maximale hypotheek. Plan een gratis eerste afspraak om te ontdekken hoe een adviseur jou kan helpen.

Gratis eerste afspraak

Wat staat er in de akte van levering?

Niet elke leveringsakte ziet er exact hetzelfde uit. Maar in elke akte van levering zal je op z’n minst de volgende gegevens terugvinden:

 • gegevens over de woning en de grond uit het Kadaster (de gemeente, de sectie, het perceelnummer, etc.);
 • persoonsgegevens van de kopers en verkopers van de woning;
 • een verwijzing naar de vorige transportakte, die bewijst dat de verkoper de huidige eigenaar van de woning is;
 • de titel van de overdracht (bijvoorbeeld de koopovereenkomst);
 • de overdrachtsbelasting;
 • de koopsom voor de woning en een bevestiging dat deze is betaald;
 • de eventuele ontbindende voorwaarden (die komen te vervallen zodra je de akte van levering tekent);
 • eventuele bijzondere bepalingen die voor het huis gelden.

Kosten leveringsakte

Bij de aankoop van een huis betaal je onder andere notariskosten. Een deel daarvan zijn de kosten voor de leveringsakte. De kosten voor de leveringsakte verschillen per notariskantoor. Houd in elk geval rekening met kosten voor het werk van de notaris en kosten voor de inschrijving in het Kadaster.

Voor de hypotheekakte en leveringsakte samen zal je rond de € 1.300,- kwijt zijn, maar het tarief is dus afhankelijk van de notaris waar je naartoe gaat. De koper betaalt altijd de kosten voor de leveringsakte, tenzij je daar met de verkoper andere afspraken over hebt gemaakt.

Zijn de kosten voor de akte van levering aftrekbaar?

De kosten voor de akte van levering zijn niet aftrekbaar. Helaas. Wel mag je de kosten aftrekken voor het opstellen van de hypotheekakte en de kosten voor het inschrijven van die akte in het Kadaster. Zo krijg je alsnog een deel van de gemaakte notariskosten terug.

Waar moet je op letten bij de leveringsakte?

Met de leveringsakte komt het huis officieel op jouw naam te staan in het Kadaster. Dat maakt het een belangrijk document. Let daarom goed op de volgende punten. Zo weet je zeker dat de levering van de woning volledig volgens afspraak gaat.

 • Check de lijst van (on)roerende zaken. Klopt deze? Staat alles erop wat bij de koopovereenkomst is inbegrepen?
 • Heb je gebreken ontdekt die niet in de akte vermeld staan? Meld dit aan de koper voordat je de akte ondertekent.
 • Controleer of de leveringsakte niet afwijkt van het koopcontract. Staat bijvoorbeeld in de leveringsakte een ander grondoppervlak gemeld? Meld dit dan direct.

Heb je aandachtspunten ontdekt die opgelost moeten worden voordat je de transportakte ondertekent? Dan kun je de overdrachtsakte ondertekenen met daarbij de melding ‘onder protest’.

Overigens is de rechter coulant als je als koper pas na ondertekening ontdekt dat er afwijkingen zijn in de leveringsakte ten opzichte van het voorlopig koopcontract. De rechter vindt dat je pas aan afwijkingen gebonden bent als je die nadrukkelijk hebt aanvaard. Tenminste, als je een particuliere koper bent, die waarschijnlijk hooguit een paar keer in zijn leven een leveringsakte heeft ondertekend.

Gratis oriëntatiegesprek voor een nieuwe woning en hypotheek

Ga jij een huis kopen? Dan komt daar veel bij kijken: een transportakte, maar ook het afsluiten van een hypotheek en ander regelwerk. Geen zorgen: een adviseur van Van Bruggen Adviesgroep staat je bij en helpt je om niets over het hoofd te zien bij de aankoop van jouw nieuwe woning.

Plan je gratis eerste afspraak in op een kantoor bij jou in de buurt. Dan helpt de adviseur jou verder.

Maak een gratis afspraak

Veelgestelde vragen over akte van levering

In de akte van levering staat vastgelegd dat het eigendom van de woning overgaat naar jou als nieuwe eigenaar. De gemaakte afspraken rondom deze overdacht staan in de akte opgesomd. Met de inschrijving van deze akte in het Kadaster wordt de aankoop van je woning definitief.

Nee, de koopakte is het document dat je met de verkoper samen ondertekent als je de verkoop van een huis rondmaakt. Deze schrijf je niet in bij het Kadaster; dat laatste gebeurt wel met een akte van levering. In die zin verschillen de twee van elkaar. Ook wordt de koopakte vaak door een makelaar opgesteld in plaats van door de notaris. Wel komen de gemaakte afspraken in de koopakte en de akte van levering, als het goed is, overeen.

Deze kan de notaris voor je opstellen als je een huis gaat kopen. Hij zorgt dat alles er correct in komt te staan en voert daarvoor ook een paar controles uit. Jij loopt de akte nog een keer na en zet er dan je handtekening onder.

Een akte van levering kan als eigendomsbewijs dienen, maar er zijn ook andere eigendomsbewijzen mogelijk. Het eigendomsbewijs moet laten zien wie de eigenaar van het perceel en eventueel van de woning is. Met de akte van levering kun je dit aantonen. Maar je kunt ook met de koopakte en/of met de inschrijving in het Kadaster bewijzen dat het huis en/of de grond van jou is.

Ja, er mag pas een eigendomsoverdracht plaatsvinden als er een leveringsakte is. Zonder leveringsakte ben je dus geen eigenaar van de nieuwe woning. De verkoper blijft dan juridisch eigenaar en blijft in het Kadaster staan als eigenaar van de woning en/of de grond.

Als het huis kosten koper is gekocht, dan betaal je als koper de kosten voor de leveringsakte. Alleen als jullie anders overeen zijn gekomen, zijn de kosten voor de verkoper.

Je betaalt kosten aan de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en voor de inschrijving ervan in het Kadaster. De precieze kosten verschillen per notariskantoor. Maar ga uit van gemiddeld zo’n € 1.300,- voor de hypotheekakte en leveringsakte samen.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak