Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

De gevolgen van ziekteverzuim

Hoe kleiner een onderneming, hoe lager het ziekteverzuim. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch blijft ziekteverzuim altijd een risico voor de continuïteit van een bedrijf, ongeacht het aantal werknemers. Juist in een kleine onderneming of voor zelfstandige ondernemers zónder personeel heeft ziekte(verzuim) een grote impact op de dagelijkse gang van zaken.

De exacte cijfers ontbreken, maar als we stellen dat de helft van alle ondernemers niets geregeld heeft, schatten we het nog veilig in. Daar schuilt een groot gevaar. De financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn namelijk veel groter voor ondernemers dan voor mensen die in loondienst werken; voor zelfstandig ondernemers is er namelijk geen wettelijk vangnet. Dat kan leiden tot de ondergang van de onderneming en/of privé tot grote financiële problemen leiden.

Ondernemer en arbeidsongeschiktheid

Jij hebt als ondernemer geen recht op doorbetaling bij ziekte, tenzij je goed verzekerd bent. Waarom zijn er dan toch zoveel ondernemers niet verzekerd tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid? Dat is vooral optimisme: ondernemers verwachten niet dat zij arbeidsongeschikt raken. Daarnaast spelen de (hoge) kosten van verzekeringen mee. Maar: als je een ondernemer vraagt wat een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kost, zijn de meesten niet in staat om een reële prijs te noemen.

Besparen op een Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV

De hoogte van de premie van een overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers is afhankelijk van een aantal factoren.

Wist je dat je ook veel kunt besparen op ondernemersverzekeringen, zoals de AOV? Bijvoorbeeld als je kiest voor een langere wachttijd, een kortere looptijd of door je alleen voor een aantal specifieke ziektes – de zogenaamde critical illnesses – te verzekeren. Door met deze variabelen te spelen, kun je flink afdingen op de maandelijkse premie. Veel verzekeraars bieden bovendien aantrekkelijke kortingen voor startende ondernemers.

De gevolgen van overlijden voor een ondernemer

In veel situaties zijn er bij ondernemers ook een partner en kinderen in het spel. Wat gebeurt er met hen als jij als ondernemer onverhoopt komt te overlijden? Of wat zijn de (financiële) gevolgen voor jou als ondernemer en jouw onderneming als jouw partner wegvalt? Wie zorgt er dan voor de kinderen? Of wat gebeurt er met jouw bedrijf als jij plotseling belast wordt met de zorg voor je gezin? Heel veel belangrijke vragen, die voor de meeste mensen ver-van-het-bed lijken. Toch is het belangrijk om hier goed over na te denken. Heb je niets verzekerd of vastgelegd en gebeurt er iets ingrijpends, dan ben je vaak te laat om alsnog iets te regelen.

Levensverzekering voor ondernemers

Met de juiste levensverzekering verzeker jij jezelf tegen de financiële gevolgen van overlijden. Zo kun je bijvoorbeeld de studie van je kinderen of het inkomen van je partner veiligstellen. Je kunt jezelf ook verzekeren van een extra inkomen, in het geval dat je partner overlijdt. Extra inkomen dat nodig is om (tijdelijk) de zorg voor de kinderen te betalen. Het is ook mogelijk om je uitstaande schulden te verminderen of zelfs volledig af te lossen. Hiermee druk je de maandelijkse lasten. Levensverzekeringen zijn ideale producten om jouw financiële toekomst veilig te stellen.

Ook scheiden, kinderen krijgen en pensionering hebben gevolgen voor een ondernemer

Scheiden, kinderen krijgen, met pensioen gaan: het zijn drie totaal verschillende gebeurtenissen in het leven van een ondernemer. Ze hebben ook een paar dingen gemeen:

  • Er komen veel emoties bij kijken.
  • Ze kosten veel geld.

Deze gebeurtenissen kunnen een grote impact hebben op het maandelijkse besteedbaar inkomen.

Als ondernemer je zaakjes op orde brengen?

Wil jij je verzekeren tegen onvoorziene gebeurtenissen, zoals ziekte en overlijden? Of maak jij juist graag een financiële planning in orde rondom andere ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals het krijgen van kinderen of pensionering? Wat is de impact? En wat heb jij nodig om jouw wensen en ambities te realiseren? De financieel adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep helpen je graag om de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen inzichtelijk te maken.

Maak direct een afspraak

Van Bruggen Adviesgroep staat voor ondernemers klaar

Voor ons sta jij centraal en niet de geldverstrekker of verzekeraar met wie wij samenwerken. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en duidelijkheid staan voorop in onze manier van samenwerken. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Ondernemer, welke verzekering wil jij afsluiten?

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Levensverzekering
  • Overlijdensrisicoverzekering

Welk bedrag wil je verzekeren?

Over het algemeen geldt: hoe hoger het te verzekeren bedrag, hoe hoger de premie. Bij het vaststellen van het te verzekeren bedrag kan een onafhankelijk financieel adviseur je uitstekend helpen. Zo onderzoeken zij samen met jou welk deel van de hypotheek afgelost moet worden wanneer je komt te overlijden. Dat is onder andere afhankelijk van je partner en zijn/haar inkomen. Daarnaast is het ook van belang of je kinderen hebt, want los van de hypotheeklasten krijgt de achterblijvende partner waarschijnlijk ook met andere kosten te maken. Denk hierbij aan extra kosten voor kinderopvang, of de studiekosten die dan opeens van één inkomen bekostigd moeten worden.

Bij het vaststellen van de hoogte van het verzekerde bedrag kan ook rekening gehouden worden met een eventuele nabestaandenuitkering. Op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw) kan de achterblijvende partner hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Dit geldt ook als de overledene een zelfstandige was.

De dekking van de overlijdensrisicoverzekering

Je kunt kiezen voor verschillende soorten dekking, namelijk een annuïtair of lineair dalende dekking of een gelijkblijvende dekking. Bij een annuïtair dalende dekking neemt het verzekerde bedrag elk jaar af. Deze wordt afgesloten naast een annuïteitenhypotheek. De dekking kan afnemen, omdat je annuïteitenhypotheek ook elk jaar kleiner wordt. Je lost namelijk steeds een stukje af. Een lineaire dalende dekking sluit je af naast een lineaire hypotheek. Een gelijkblijvende dekking sluit bijvoorbeeld aan bij een aflossingsvrije hypotheek. Een gelijkblijvende dekking is duurder dan een annuïtair dalende dekking. De lineair dalende dekking is het voordeligst.

Je leeftijd en gezondheid

Je leeftijd en gezondheid spelen een rol als je een verzekering wilt afsluiten. Hoe hoger je leeftijd, hoe hoger de premie. Rook je? Dan krijg je bij een aantal verzekeraars te maken met een hogere premie. Ook bij een slechtere gezondheid kun je ook te maken krijgen met een hogere premie.

Wil je passend advies over jouw persoonlijke situatie?

Neem contact met ons op


Wij staan voor je klaar.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak