Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Misschien ben je nu tevreden met je aflossingsvrije hypotheek. Maar of je op termijn ook nog blij bent, hangt helemaal af van je persoonlijke situatie. Een aflossingsvrije hypotheek is geen probleem als je voldoende vrij vermogen hebt om aan het einde van de looptijd de aflossingsvrije hypotheek af te lossen. Kun je de hypotheek niet inlossen, dan is het alternatief dat je een nieuwe hypotheek afsluit. Je pensioeninkomen moet dan wel toereikend zijn. Valt je inkomen terug wanneer je met pensioen gaat, dan is er een grote kans dat het aangaan van een nieuwe hypotheek niet mogelijk is.

Betaalbaarheid van de woning in gevaar

In bepaalde gevallen of op specifieke momenten in je leven, kan de betaalbaarheid van je hypotheek in gevaar komen. Er zijn meerdere oorzaken mogelijk. Vaak is het een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat je huis echt niet meer betaalbaar is. De volgende situaties kunnen bijvoorbeeld tot problemen leiden:
• Je inkomen neemt af als je met pensioen gaat.
• De periode voor hypotheekrenteaftrek (30 jaar) is voorbij.
• De opgebouwde waarde van de beleggingshypotheek valt tegen.
• De hypotheekrente is gestegen.

Kosteloos inzicht

Toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maken zich zorgen of iedereen met een aflossingsvrije hypotheek deze in de toekomst nog wel kan betalen. Je kunt wachten met actie ondernemen totdat het einde van de looptijd van de hypotheek in zicht komt. Maar beter is het om nu al te kijken wat nodig is om je hypotheek ook in de toekomst betaalbaar te houden. Je hebt dan nog voldoende tijd om een probleem te voorkomen. Van Bruggen Adviesgroep geeft mensen met een aflossingsvrije hypotheek een kosteloos eerste inzicht in hun situatie. 

Van Bruggen Adviesgroep maakt kosteloos inzichtelijk of jouw hypotheeklasten ook in de toekomst nog betaalbaar zijn. Wil je dat we je advies geven over de mogelijkheden die je hebt om je situatie te verbeteren, dan geven we van tevoren aan wat de kosten van ons advies zijn en om de wijziging door te voeren. Je bepaalt dan zelf of je van onze diensten gebruik wilt maken.

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je gedurende de looptijd van de lening alleen rente betaalt. Zoals de naam al zegt, je lost gedurende de looptijd niet af. Op de einddatum moet de lening uiteraard wel afgelost worden. Dit kan met geld uit eigen middelen of door verkoop van de woning. In sommige gevallen kan de lening ook verlengd worden.

Lees meer over de aflossingsvrije hypotheekvorm >

Populaire hypotheekvorm uit oude tijden

De aflossingsvrije hypotheek wordt tegenwoordig minder vaak afgesloten dan vroeger. Dat komt omdat sinds 2013 voor nieuwe hypotheken geldt dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is als er geen maandelijks aflossing plaatsvindt op de hypotheek. Voor nieuwe hypotheken wordt daarom vaak gekozen voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek. 

De aflossingsvrije hypotheek wordt tegenwoordig minder vaak afgesloten dan vroeger. Dat komt omdat sinds 2013 voor nieuwe hypotheken geldt dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is als er geen maandelijks aflossing plaatsvindt op de hypotheek. Voor nieuwe hypotheken wordt daarom vaak gekozen voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Overigens is het nog steeds mogelijk om voor een nieuwe hypotheek een (deels) aflossingsvrije hypotheek af te sluiten, maar dan is de rente dus niet meer aftrekbaar. Toch kan een aflossingsvrije hypotheek in sommige gevallen nog prima aansluiten bij uw persoonlijke situatie.

Het zijn toch vooral bestaande hypotheken waar deels of volledig sprake is van een aflossingsvrije hypotheek, waarbij in de meeste  gevallen geldt dat de rente aftrekbaar is. Ook mensen met een beleggingshypotheek moeten er rekening mee houden dat als de beleggingswaarde tegenvalt, niet de volledige hypotheek afgelost kan worden.

Maak direct een afspraak

Voldoende inkomen

Op zich is het geen probleem als je aan het einde van de looptijd nog een volledige of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek hebt. Het is dan wel noodzakelijk dat je voldoende inkomen hebt om de maandlasten te betalen. Aan het einde van de looptijd kan je dan weer gewoon een nieuwe hypotheek afsluiten. 

                                                                                                                     

Hypotheek, pensioen en einde van de renteaftrekperiode

De kans is groot dat als je met pensioen gaat, jouw inkomen een behoorlijk stuk lager uitvalt dan nu. Je AOW moet samen met je pensioeninkomen hoog genoeg zijn om de hypotheeklasten te dragen. Bovendien moet je er rekening mee houden dat de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar is. Dat betekent dat na die 30 jaar de netto maandlast fors kan toenemen.

Een rekenvoorbeeld over een aflossingsvrije hypotheek
In dit voorbeeld gaan we uit van een volledig aflossingsvrije hypotheek van € 200.000 tegen een rente van 2,4%. We gaan ervanuit dat er sprake is van een middeninkomen. Omdat er nu alleen rente wordt betaald, die ook nog eens aftrekbaar is, zijn de netto hypotheeklasten extreem laag. De bruto maandlasten zijn € 400 en de netto maandlasten (exclusief eigenwoningforfait) bedragen € 237.

Nieuwe maandlasten per 1-1-2031
Vanaf 1 januari 2031 eindigt in dit voorbeeld de hypotheekrenteaftrek. De netto maandlast inclusief eigenwoningforfait wordt dan zelfs hoger dan de bruto maandlast. De netto maandlast exclusief eigenwoningforfait wordt in dit voorbeeld € 400. Dat is een stijging van maar liefst 70% ten opzichte van de huidige situatie. Belangrijk dus om goed rekening mee te houden. Helemaal als dit samenvalt met de pensionering en je pensioeninkomen een stuk lager ligt dan je huidige inkomen.

Goed inzicht in je situatie

De belangrijkste eerste stap is dus om te onderzoeken of je hypotheeklasten in de toekomst betaalbaar blijven. En wel op de verschillende momenten:
• Het einde van de looptijd van de hypotheek
• Op het moment dat de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is
• Op het moment dat je met pensioen gaat
Heb je hulp nodig bij het in kaart brengen van jouw specifieke situatie en wil je graag een deskundig advies? Wij laten je graag zien hoe jij de stap van aflossingsvrij naar aflossingsblij kunt maken. Zo ga je een zorgeloze en financieel aantrekkelijke toekomst tegemoet.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak