Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Verdere afvlakking hypotheekrentestijgingen

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Ook afgelopen week verhoogden veel geldverstrekkers hun hypotheekrentes, maar de verhogingen lagen wel weer lager dan de week ervoor. Vier en drie weken terug gingen de meeste gemiddelde hypotheekrentes omhoog met 15 tot 20 basispunten (ofwel tussen de 0,15 procentpunt en 0,20 procentpunt). Twee weken geleden was dat afgenomen naar de 8 tot 13 basispunten en afgelopen week lag dat tussen de 5 en 8 basispunten. Wij verwachten voor de komende week een verdere afvlakking van de stijgingen.

Gemiddelde renteontwikkeling maart 2021 t/m maart 2022

Marktrentes gedaald 

De stijgende trend van de marktrentes, die al aan de gang is sinds december, is door de dreiging van de oorlog in Oekraïne en het daadwerkelijk uitbreken van de oorlog in ieder geval voorlopig geëindigd. De marktrentes hadden de afgelopen anderhalve week een erg grillig verloop; per saldo gingen de marktrentes omlaag. Maar het is zeer lastig te voorspellen wat de marktrentes de komende tijd gaan doen. 
Ten aanzien van de hypotheekrentes verwachten wij in ieder geval de komende week nog vooral licht stijgende hypotheekrentes te zien. De marktrentes zijn niet dusdanig gedaald dat er nu meteen reden is voor geldverstrekkers om de hypotheekrentes te verlagen. Bovendien hebben alle geldverstrekkers enorm veel hypotheekaanvragen binnengekregen die ze moeten verwerken. Er zal op dit moment weinig behoefte zijn om door een hypotheekrenteverlaging nog een extra stroom hypotheekaanvragen te ontvangen. 

Middellange termijn: stijgende rente 

Het is behoorlijk lastig om in de huidige onzekere omstandigheden de ontwikkeling van de markt- en hypotheekrentes te voorspellen. Onze verwachting is dat we voor langere tijd de effecten gaan merken van hogere energieprijzen en dat die ook doorberekend worden in andere producten, waardoor de inflatie voor een langere periode hoog blijft. Beleggers zullen daarvoor gecompenseerd willen worden met een hogere rente. Voor de middellange termijn verwachten wij dan ook een stijgende rente, maar of dit een beperkte stijging zal zijn van slechts een paar tienden of groter, zal de tijd moeten leren. 
Een scenario waarbij de rentes uiteindelijk gaan dalen is niet geheel uitgesloten, maar achten wij minder waarschijnlijk. Een wereldwijde recessie met een sterk vertraagde economische groei zou aanleiding kunnen zijn voor lagere rentes. Maar dan zou de inflatie ook als sneeuw voor de zon verdwenen moeten zijn en dat zien we op korte termijn niet gebeuren.

Nog profiteren van de lage hypotheekrente?

Of de stijgende trend zich zal voortzetten kan niemand met zekerheid zeggen. Daarom is het verstandig om te berekenen wat het oversluiten van je hypotheek jou kan opleveren. Zo kun je nog profiteren van de huidige, lage hypotheekrente. Onderneem nu actie en doe de gratis oversluitcheck en ontdek jouw mogelijkheden. Jouw financieel adviseur in de buurt kan een berekening op maat maken voor jouw persoonlijke situatie.