Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wet Hillen versneld afgeschaft

Zoals we al eerder vermelden in het nieuwsbericht in oktober, wordt de Wet Hillen geleidelijk afgeschaft. Maar waarom eigenlijk? 

Waarom wordt de Wet Hillen afgeschaft?

De Wet Hillen is in 2005 in het leven geroepen om mensen te stimuleren om sneller af te lossen. In 2005 gold er nog geen verplichting om af te lossen. Die verplichting is wel ingevoerd per 2013. Dat betekent dat het de schatkist heel veel geld gaat kosten als steeds meer huishoudens onder de Wet Hillen gaan vallen.

Als u uw gehele hypotheek heeft afgelost dan heeft u per saldo, dankzij de Wet Hillen, geen bijtelpost. Als over ruim 30 jaar de gehele Wet Hillen is vervallen, moet u net als gewone huizenbezitters het eigenwoningforfait bij uw inkomen optellen.

Rekenvoorbeeld

Omdat het kabinet de hypotheekrenteaftrek ook gaat inperken, staat in het regeerakkoord dat het eigenwoningforfait met 0,15% verlaagd wordt. Op dit moment is het eigenwoningforfait 0,75%, dus gaan we in het rekenvoorbeeld hieronder er even vanuit dat het eigenwoningforfait 0,6% wordt.

NB. Als gevolg van de stijging van de woningprijzen zou het best zo kunnen zijn dat het eigenwoningforfait volgend jaar omlaag gaat naar bijvoorbeeld 0,7%. Het eigenwoningforfait wordt namelijk aan het einde van het jaar altijd volgens een vaste formule bepaald, die rekening houdt met de ontwikkeling van de huizenprijzen en huren.

Stel, u heeft uw hypotheek helemaal afgelost en de woning heeft een WOZ-waarde van € 300.000,-. Het eigenwoningforfait bedraagt dan in de toekomst: € 1.800,-. Over die € 1.800,- betaalt u inkomstenbelasting. In de toekomst gaan we naar twee belastingschijven, waarvan de eerste schijf, waar de meeste inkomens in zullen vallen, 36,93% aan inkomstenbelasting betalen. Over 30 jaar betaalt u dan op jaarbasis extra aan belasting: € 665,-. Op maandbasis is dat € 55,-. De Wet Hillen wordt niet in één keer afgeschaft, maar in 30 jaar tijd. Dat betekent dat in het eerste jaar in dit voorbeeld deze huizenbezitter elke maand € 1,85 extra aan belasting moet betalen. En dat wordt dus elk jaar € 1,85 hoger. Voor mensen met alleen een AOW of een klein pensioen geldt dat die een lager belastingpercentage betalen. In ditzelfde voorbeeld zou dit een extra bedrag aan belasting van € 342,- op jaarbasis betekenen, wat neerkomt op € 28,50 per maand. Ook hier geldt dat het in 30 jaar wordt ingevoerd, oftewel dat de belasting elk jaar met een kleine euro per maand toeneemt.