Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Is jouw aflossingsvrije hypotheek toekomstproof?

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Veel huizenbezitters hebben een aflossingsvrije hypotheek. Zeker de iets oudere generaties, omdat de hypotheekrente op een aflossingsvrije hypotheek die voor 2013 was afgesloten in principe aftrekbaar is. Een aflossingsvrije hypotheek betekent dat er niet op afgelost wordt. Dat hoeft geen probleem te zijn als je inkomen in de toekomst hoog genoeg is om de rente te kunnen betalen, ook als de hypotheekrenteaftrek vervalt en geldverstrekkers bereid zijn om aan het einde van de looptijd een nieuwe aflossingsvrije hypotheek te verstrekken. Het grote voordeel van een aflossingsvrije hypotheek is de lage maandlast, omdat je alleen rente betaalt en geen aflossing.

Heb je een gedeeltelijke of volledige aflossingsvrije hypotheek dan is het verstandig om op tijd na te kijken of je tegen één van de genoemde problemen kunt aanlopen en zo ja, om actie te ondernemen. We lopen ze kort door:

  1. De hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar. Er komt dus een moment dat de rente op je aflossingsvrije hypotheek niet meer aftrekbaar is. Deze regel is ingegaan in 2001. Dat betekent dat voor mensen die in 2001 al een hypotheek hadden voor die hypotheek de aftrek eindigt in 2031.

  2. Het pensioeninkomen valt voor veel mensen een stuk lager uit dan het inkomen tijdens hun werkzame leven. Gelukkig betaal je ook minder inkomstenbelasting, maar vaak geldt dat het netto inkomen na pensionering lager ligt; soms zelfs een heel stuk lager. Als je hypotheeklast gelijk blijft, gaat dan opeens een veel groter deel van je netto inkomen op aan het betalen van je hypotheeklast. Waardoor je minder inkomen overhoudt voor andere zaken. Dat kan nog eens versterkt worden door een lagere of het eindigen van de hypotheekrenteaftrek.

  3. Veel mensen hebben de rente de afgelopen jaren tegen een heel mooi laag percentage vastgezet. Maar je moet er rekening mee houden dat aan het einde van de rentevaste periode de rente omhoog kan gaan. Is de hypotheeklast dan ook nog betaalbaar? Zeker als ook het pensioeninkomen lager uitvalt en de hypotheekrenteaftrek geëindigd is.

  4. Tot slot is nog een onzekere factor het beleid van geldverstrekker en de overheid. Op dit moment betaal je voor een aflossingsvrije hypotheek een kleine rente-opslag van een paar tienden. Maar het zou kunnen zijn dat geldverstrekkers, mogelijk onder druk van de overheid of de Europese Centrale Bank, die opslag in de toekomst gaan vergroten. In het verleden was die opslag bijvoorbeeld ook groter.

Hoewel de kans nu nog klein lijkt, zou het ook zo kunnen zijn dat de overheid of geldverstrekkers besluiten dat er extra grenzen komen aan het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek. Vroeger kon je een aflossingsvrije hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van de woning, tegenwoordig is dat 50%, en wellicht komt er in de toekomst een nieuwe maatregel. Hier kun je mogelijk in de toekomst mee te maken kunnen krijgen als de looptijd van de hypotheek eindigt.

Bovenstaande zaken kun je voor een lange duur voorkomen door een nieuwe looptijd van 30 jaar af te sluiten respectievelijk door de rente lang vast te zetten.