Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

5 belangrijke toekomstige gebeurtenissen voor 50- en 60-plussers

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Vijftig- en zestigplussers zitten op financieel gebied vaak in de meest welvarende periode van hun leven. Zij hebben over het algemeen een goed inkomen en een stijgend vermogen. Het is goed om te weten dat zij in de komende 10 tot 20 jaar vaak met een aantal gebeurtenissen te maken krijgen. Die gebeurtenissen worden enerzijds bepaald door hun financiële situatie en kunnen aan de andere kant ook hun financiële situatie enorm beïnvloeden. Wij zetten de vijf belangrijkste gebeurtenissen op een rij om rekening mee te houden.

 1. Kind(eren) de deur uit

  Gelukkig houden we geen lijstje bij van hoeveel een kind kost, maar elke ouder weet dat een kind een fors bedrag per maand kost. Op het moment dat een kind het huis uitgaat en klaar is met zijn/haar studie, heb je vaak al meer dan een ton aan uitgaven gehad. Voor de ene vijftigplusser is het een zegen als het kind of de kinderen de deur uit zijn, de ander ziet juist enorm op tegen het empty-nest-syndroom. Hoe dan ook betekent een uit huis gaand kind op dat er opeens veel meer geld per maand overblijft.

 2. Ander huis kopen

  Als het kind of de kinderen de deur uit zijn, ontstaat bij veel vijftig- en zestigplussers de vraag of hun woning niet te groot is. Misschien is het tijd voor een andere woning. Misschien zelfs voor een andere woningtype of een nieuwe locatie. Vijftig- en zeker zestigplussers denken na over hoe levensloopbestendig hun woning is. We zien bijvoorbeeld in de praktijk dat zij regelmatig besluiten te verhuizen naar een appartement.

  De keuze van een andere woning heeft ook belangrijke financiële gevolgen, die overigens per situatie kunnen verschillen. Het is bijvoorbeeld niet zo dat je door bijvoorbeeld een verhuizing van een woning naar een appartement automatisch goedkoper uit bent.

  Voor sommige mensen zien we ook dat ze overstappen van koop naar huur. De maandelijkse woonlasten vallen dan vaak wat hoger uit, maar de overwaarde valt wel vrij, zodat je die vrij kunt besteden. Ook hoef je je geen zorgen meer te maken over het onderhoud van je woning.

 3. Eerder stoppen met werken, minder werken en pensioen

  Voor elke vijftig- en zestigplusser wordt elke dag de vraag een beetje prangender: “Wanneer wil en kan ik stoppen met werken?”. Iedereen zal daar zelf een antwoord op moeten vinden. Daarbij speelt de huidige financiële situatie een belangrijke rol, maar wegen ook de financiële gevolgen mee van eventueel eerder stoppen met werken.

  Sowieso heeft het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd belangrijke financiële gevolgen. Vanaf die leeftijd krijg je AOW. Maar hoe zit het met je pensioen? Hoeveel krijg je en is dat voldoende om je huidige levensstijl te kunnen voortzetten?

 4.  Grote wensen

  In de praktijk merken we dat veel vijftig- en zestigplussers nog grote dromen hebben. Denk aan reizen die ze graag willen maken of een tweede huis, een boot of een camper. Die dromen kosten geld, maar liggen mogelijk binnen handbereik.

 5. Dynamiek van de hypotheek

  Kijken we naar de hoogte van de hypotheeklasten, dan zien we dat allerlei gebeurtenissen in de komende jaren daar invloed op hebben. We stippen er een paar kort aan:
  • Einde hypotheekrenteaftrek. Je mag de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekken van je belastbaar inkomen. Dat betekent dat voor sommige mensen de aftrek (voor een deel) al eindigt in 2031.
  • Lagere hypotheekrenteaftrek. Vanaf de AOW-leeftijd betaal je minder belasting. Dat betekent dat een deel van de mensen de hypotheekrente tegen een lager tarief kan aftrekken (als er überhaupt nog recht is op aftrek).
  • Aflossing hypotheek. Er zijn tegenwoordig maar weinig mensen die een volledig aflossingsvrije hypotheek hebben. Veel vijftig- en zestigplussers hebben dan ook over een aantal jaar hun volledige hypotheek of een belangrijk deel daarvan afgelost. Daardoor blijft nog maar een kleine hypotheeklast over.
  • Lager pensioeninkomen. Omdat het pensioeninkomen meestal een stuk lager is dan het looninkomen, gaat een groter deel van het besteedbaar inkomen naar de hypotheeklasten (tenzij op hetzelfde moment een belangrijk deel van de hypotheek wordt afgelost).
  • Einde rentevaste periode. Dit punt geldt niet alleen voor 50- en 60-plussers. Aan het einde van de rentevaste periode kun je te maken krijgen met een lagere of juist hogere hypotheekrente.

Financieel plan

De meeste mensen hebben een redelijk goed beeld van hun huidige financiën. Maar hoe hun financiën zich de komende jaren gaan ontwikkelen, onder andere bij pensioen, is bij minder mensen bekend. Ze hebben vaak wel een idee, maar kennen niet de exacte cijfers. Het is daarom aan te raden om een financieel plan te maken. Wat zijn de financiële gevolgen van de bovenstaande gebeurtenissen op verschillende momenten? Door hier inzicht in te krijgen, kun je ook beter invulling geven aan de wensen voor bijvoorbeeld een andere woning, eerder stoppen met werken, minder werken of het realiseren van andere dromen.

Wil jij zeker weten dat je de juiste financiële keuzes maakt voor nu en later? Plan dan een gratis intake bij een van onze financieel planners. Zij adviseren je graag waar jij goed aan doet. Maak een eerste afspraak op een moment dat jou uitkomt.

Maak een afspraak