Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Arbeidsongeschiktheids-verzekering: onderschat het niet

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Bij hypotheekadvies denken consumenten in eerste instantie vooral aan het rondkrijgen en vormgeven van de hypotheek. Een belangrijk onderdeel van hypotheekadvies is ook het inzicht krijgen in mogelijke risico’s die bepaalde gebeurtenissen in je leven kunnen hebben op je financiële situatie. Het betekent niet altijd dat je er ook voor moet of kunt verzekeren, maar je moet wel de gevolgen kennen.

De belangrijkste vier zijn:

  1. Overlijden
  2. Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  3. Werkloosheid / geen werk of minder werk als ondernemer
  4. Einde relatie

In dit artikel besteedden we aandacht aan het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

KANS OP ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZWAAR ONDERSCHAT

Bij de meeste van onze klanten zien we dat het onderwerp ziekte en arbeidsongeschiktheid niet erg leeft. Het risico van overlijden begrijpt iedereen en ook dat het in de meeste gevallen verstandig is om je daarvoor te verzekeren. Maar de kans om arbeidsongeschikt te worden gedurende de 30-jarige looptijd van een hypotheek, is ruim tweemaal zo groot dan de kans op overlijden.

De kans dat een 30-jarige gedurende de looptijd van de hypotheek in de WIA terecht komt is 9%, terwijl de kans dat hij overlijdt binnen 30 jaar  ‘slechts’ 4% is (geldt voor een niet-roker).

Een reactie van veel klanten is: ‘dat overkomt mij niet; ik word niet arbeidsongeschikt’. Maar dat dachten waarschijnlijk heel wat van de bijna 830.000 mensen in Nederland die op dit moment een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV krijgen. Afgelopen jaar kwamen er ongeveer 63.000 nieuwe uitkeringen bij en werden 57.000 uitkeringen beëindigd.

CORONA

Ziek en arbeidsongeschikt kun je op verschillende manieren worden en dat heeft soms een oorzaak in het soort werk wat je doet, maar ook heel vaak niet. Wat dacht je bijvoorbeeld van Corona. Sommige mensen konden door corona tijdelijk niet werken, maar anderen hebben chronische klachten door deze ziekte en het is nog afwachten hoe lang ze daar nog de effecten van gaan merken. Maar ook een ongeluk buiten het werk kan in een klein hoekje zitten. Wat dacht je van een aanrijding in het verkeer of in en rond het huis? En ook bijvoorbeeld een hartaanval of kanker kan in beginsel iedereen overkomen.

VERSCHIL WERKNEMER EN ZZP’ER/ONDERNEMER

Een werknemer krijgt zijn loon doorbetaald in de eerste twee ziektejaren. In de meeste gevallen het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. Is een werknemer na twee jaar nog steeds ziek, dan wordt hij/zij gekeurd door het UWV. Die kan drie uitkomsten hebben:

  1. De werknemer is voor 80% of meer arbeidsongeschikt, zonder kans op herstel. De werknemer ontvangt vanuit het UWV een uitkering ter grootte van 70% of 75% van het laatst verdiende loon (is wel gemaximeerd).
  2. De werknemer is tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt. De werknemer ontvangt een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je loon (75% eerste twee maanden, daarna 70%; er geldt ook een maximum). Je financieel adviseur kan uitleggen hoe lang je in aanmerking komt voor een uitkering en waar dat van afhankelijk is. Werken naast je uitkering loont, omdat je totale inkomen daardoor toeneemt.
  3. De werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt. De werknemer krijgt geen uitkering vanuit het UWV.

In alle drie de situaties kan er sprake is van een behoorlijke inkomensachteruitgang.

Een zzp’er/ondernemer ondervindt de gevolgen van ziek zijn nog veel eerder dan een werknemer. Ziek zijn betekent minder of niet kunnen werken, en dat betekent meteen lagere of geen inkomsten.

GEEN BEHOEFTE AAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- OF WOONLASTENVERZEKERING

Hoewel de kans op arbeidsongeschiktheid dus best aanwezig is en de gevolgen voor het inkomen behoorlijk kunnen zijn, zien we dat dit veel minder vaak verzekerd wordt dan het risico van overlijden. Dit heeft meerdere redenen:

- soms loopt er al een behoorlijke verzekering via de werkgever;

- soms kan een inkomensachteruitgang (gedeeltelijk) opgevangen worden doordat de partner meer kan gaan werken;

- er is een goede spaarbuffer, waarmee in ieder geval tijdelijk de inkomensachteruitgang opgevangen kan worden.

Je financieel adviseur zal in ieder geval voor je inzichtelijk maken wat de financiële gevolgen zijn voor de betaalbaarheid van je hypotheek als je arbeidsongeschikt wordt. Kijk dan ook eens goed hoeveel het kost om een deel van je woonlasten te verzekeren. Dat blijkt zeker voor een woonlastenverzekering meestal heel erg mee te vallen. Een 30-jarige betaalt voor een 10-jarige woonlastenverzekering met als dekking een maandelijkse uitkering van € 800,-, nog geen € 10,- per maand. Hoe uitgebreider je wensen, hoe hoger de premie wordt.

Hoeveel een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid kost, hangt af van een aantal elementen waarover je financieel adviseur je kan adviseren, zoals:

- Wil je een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een woonlastenverzekering of een verzekering    die de top van je hypotheek aflost?

- Hoe lang moet de verzekering lopen?

- Wat moet de dekking zijn?

Maak een afspraak