Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Pensioenfondsen hebben hoge rendementen nodig

Wensdenken, dat is wat de meeste betrokken partijen doen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Niemand lijkt slecht nieuws te willen brengen. Liever schuiven we problemen door naar de toekomst, met als zeer reëel gevolg dat de huidige problemen alleen maar groter worden.

Rendementen van 6% tot 10%

De grote pensioenfondsen hebben over 2020 mooie rendementen behaald van tussen de 6% en 10%. Deze rendementen waren onder meer mogelijk dankzij de lagere rente. Die lage rente zorgt er ook voor dat de dekkingsgraden per saldo in 2020 gedaald zijn, omdat de verplichtingen dankzij deze lage rente sneller stegen dan de toename van het pensioenvermogen.

De komende jaren gaat de rekenrente nog verder omlaag, waardoor de pensioenfondsen hoge rendementen moeten halen om te voorkomen dat er de komende jaren pensioenkortingen plaats moeten vinden. De afgelopen twee jaar is onder grote druk van bijna alle betrokken partijen door minister Koolmees van Sociale Zaken besloten dat afgeweken mocht worden van de wettelijk vastgelegde kortingsregels. Tenminste als de dekkingsgraad minimaal 90% bedroeg; wat voor de meeste (grotere) pensioenfondsen in 2020 weer gelukt is. Maar richting het nieuwe pensioenstelsel in 2026 moet de dekkingsgraad minimaal 95% zijn.

Hogere pensioenpremies

Bij een groot aantal pensioenfondsen gaat dit jaar de pensioenpremie omhoog, terwijl de pensioenopbouw juist omlaag gaat bij meerdere pensioenfondsen. Op deze manier en in combinatie met goede rendementen hopen pensioenfondsen dat richting het nieuwe pensioenstelsel voldaan kan worden aan de minimale dekkingsgraad van 95%.

Werknemer werkt anderhalve dag per week voor zijn pensioen

Wat menig werknemer zich waarschijnlijk onvoldoende realiseert, is dat de pensioenpremie al vaak 25% tot 30% van de totale loonkosten uitmaakt. Een aantal jaar geleden gold dat we eigenlijk één dag in de week werken voor ons pensioen. Inmiddels gaat dat dus richting de anderhalve dag per week. De pensioenpremie wordt meestal grotendeels of volledig door de werkgever betaald. Voor degene die wel een deel van de pensioenpremie zelf betaalt, zal dit dus ook gevolgen hebben voor zijn netto salaris.

Wil je meer weten? Lees hoe je zelf een pensioen opbouwt.