Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

De gevolgen van ontslag voor je pensioen

Zowel je ontslag op zich als de transitievergoeding hebben impact op je pensioen. Dat zit zo. In de periode dat je geen werk hebt, bouw je ook geen pensioen op. Daardoor heb je al met al minder pensioen opgebouwd tot aan de AOW-leeftijd. Dat hoeft geen probleem te zijn als je in korte tijd weer een nieuwe baan vindt. Maar als je langer werkloos blijft, heeft het wel impact. Je opgebouwde pensioen blijft natuurlijk staan, maar je bouwt een tijdje geen extra pensioen op. Daardoor daalt uiteindelijk je maandelijkse pensioenuitkering iets.

Je ontslag heeft mogelijk ook gevolgen voor je partnerpensioen. Dit geldt als er sprake is van partnerpensioen op risicobasis. Je partnerpensioen is dan alleen verzekerd zolang je in dienst bent bij je werkgever. Het pensioen vervalt (enige tijd) na je ontslag. Je kunt dan besluiten om een deel van je ouderdomspensioen in te zetten als partnerpensioen. Heb je een nabestaandenpensioen op opbouwbasis? Dan blijft het opgebouwde nabestaandenpensioen wel staan.

Oscar NoorlagGoed om te weten: Ambtenaren die onder pensioenfonds ABP vallen, bouwen tijdens de WW-uitkering nog wel wat pensioen op. In de periode van de WW-uitkering bouwen zij 50% op van hun gebruikelijke pensioen.

Je pensioenopbouw voortzetten

Je kunt ervoor kiezen om zelf geld in te leggen voor je pensioenopbouw via het pensioenfonds waar je was aangesloten. Dit heet vrijwillige voortzetting. Ook zelf pensioen sparen via lijfrentes is mogelijk.

Lukt dat niet? Dan zijn er andere manieren om later een mogelijk pensioengat aan te vullen. Zo kun je wellicht als je weer een baan hebt een deel van de overwaarde op je huis opnemen als pensioenaanvulling of pensioen opbouwen via lijfrentes. Dankzij de jaarruimte zijn lijfrentes een fiscaal aantrekkelijke manier om zelf extra pensioen bij elkaar te sparen.

Hoe zit het met de transitievergoeding?

Als je wordt ontslagen, krijg je van je werkgever in beginsel een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt één derde maandsalaris per werkjaar.

Deze transitievergoeding wordt gezien als fiscaal inkomen uit een eerder dienstverband. Hierover betaal je dus inkomstenbelasting.

Transitievergoeding en pensioen

De fiscale gevolgen van de transitievergoeding verschillen van persoon tot persoon. Onze financieel adviseurs kunnen de fiscale gevolgen ervan voor jou in kaart brengen. Zo kunnen ze je laten zien welke gevolgen de transitievergoeding voor je pensioen heeft en hoe je alsnog kunt bewaken dat je voldoende pensioen opbouwt.

Onze financieel adviseurs zoeken graag uit waar jij goed aan doet qua transitievergoeding en pensioen. Maak een gratis eerste afspraak om te ontdekken welke opties jij hebt.

Gratis eerste afspraak

WW-uitkering na je ontslag

In principe kom je na je ontslag in aanmerking voor een WW-uitkering. Die uitkering bedraagt de eerste twee maanden (tot een bepaald maximumloon) 75% van je inkomen. In de maanden daarna krijg je 70%. Houd er dus rekening mee dat je tijdens de WW-uitkering altijd wat terugvalt in inkomen.

Oscar NoorlagLet op: Een voorwaarde voor de WW-uitkering is wel dat je van de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken moet hebben gewerkt. Als je van de laatste vijf jaar minstens vier jaar voor deze werkgever hebt gewerkt, kun je mogelijk de WW-uitkering verlengen.

Hoe lang krijg je een WW-uitkering?

Hoe lang je WW-uitkering ontvangt, is afhankelijk van je arbeidsverleden. Voor de eerste tien gewerkte jaren vóór 2016, heb je voor elk gewerkte jaar recht op één maand WW-uitkering. Heb je meer jaren gewerkt? Dan geeft elk extra jaar recht op een halve maand WW-uitkering. De jaren die je vóór 2016 hebt gewerkt, geven recht op een hele maand WW-uitkering.

Wanneer je uitkering stopt, kun je – als je nog geen nieuwe baan hebt gevonden – mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Dit geldt overigens alleen als je zelf onvoldoende eigen buffer hebt. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt dus af van jouw persoonlijke en financiële situatie.

Hoe houd je je vaste lasten betaalbaar?

Ook na je ontslag lopen je vaste lasten gewoon door. Je moet de terugval in inkomen dus op een manier kunnen opvangen. Wellicht heb je spaargeld waar je uit kunt putten of verdient je partner voldoende om het de komende tijd met één inkomen te kunnen doen. Ons advies is om altijd een goede spaarbuffer op te bouwen. Daarmee kun je bij onverwachte werkloosheid altijd nog uit eigen geld putten en hoef je niet direct op een houtje te bijten.

Oscar NoorlagTip: Kost het vinden van een nieuwe baan meer tijd dan gehoopt? En dreig je daardoor in betalingsproblemen te komen? Neem contact op met onze financieel adviseurs! Die helpen je graag. Zo kunnen we de hypotheekaanbieder voor je benaderen om te kijken of er een tijdelijke betaalregeling mogelijk is.

Krijg je ook transitievergoeding voor je pensioen?

Eindigt je arbeidsovereenkomst omdat je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt? Dan heb je geen recht op een transitievergoeding. Je ontvangt vanaf deze leeftijd wel je opgebouwde werkgeverspensioen en de AOW-uitkering.

Advies over jouw pensioen?

Wil je meer weten over ontslag, transitievergoeding en je pensioen? Of over hoe je je vaste lasten betaalbaar houdt na het verlies van je baan? Onze financieel adviseurs verdiepen zich graag in jouw financiële situatie en geven je passend advies. Maak een gratis afspraak om meer te weten te komen!

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak