Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat is de WOZ-waarde?

Laten we beginnen met uitleggen wat de WOZ-waarde inhoudt. WOZ staat voor ‘Waardering Onroerende Zaken’. De WOZ-waarde is de geschatte waarde van jouw woning op 1 januari vorig jaar. Deze waarde is gebaseerd op een grove vergelijking met vergelijkbare huizen in jouw buurt.

Als het op dit moment 1 februari 2024 is, dan is de WOZ-waarde bijvoorbeeld de geschatte waarde van je woning op 1 januari 2023.

De WOZ-waarde wordt door de gemeente berekend (vaak op basis van computermodellen) om uit te rekenen hoeveel jij moet betalen voor een aantal gemeentelijke belastingen. Hiermee rekent de gemeente bijvoorbeeld uit op welk bedrag jouw onroerendezaakbelasting (OZB) uitkomt.

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde komt geen taxateur langs om je huis te inspecteren. De gemeente kijkt voor de WOZ-waarde naar de gemiddelde verkoopwaarde op 1 januari vorig jaar van huizen bij jou in de buurt met een soortgelijke oppervlakte. Omdat de WOZ-waarde zo grof wordt ingeschat, is dit niet per se de echte waarde van je woning. Als jij bijvoorbeeld net je huis hebt uitgebouwd, een extra kamer in huis hebt gecreëerd of je woning hebt laten verduurzamen, dan is daar bij de WOZ-waarde geen rekening mee gehouden.

 

Oscar Noorlag Soms wordt de WOZ-waarde te hoog ingeschat, waardoor je ook een te hoog belastingbedrag moet betalen. Kun jij onderbouwen waarom je gelooft dat de WOZ-waarde te hoog ligt? Dan kun je bezwaar tegen de WOZ indienen. Als dat bezwaar wordt goedgekeurd, krijg je een bedrag aan belasting.

Wat is de verkoopwaarde?

De verkoopwaarde is het bedrag dat je nu naar schatting zou kunnen krijgen voor je woning als je je woning verkoopt. Deze waarde is afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Als er veel vraag naar huizen is, ligt je verkoopwaarde hoger dan als er minder vraag naar huizen is. Voor de verkoopwaarde komt een makelaar in jouw huis langs. Diegene bekijkt uitgebreid de ruimtes en voorzieningen in je huis, de ligging ervan, de oppervlakte en de onderhoudsstaat om zo te bepalen hoeveel je huis waard is. Hierbij houdt de makelaar dus rekening met alle aspecten van je woning, ook met bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak of een nieuwe keuken.

De verkoopwaarde is hetzelfde als de marktwaarde. Houd er wel rekening mee dat de verkoopwaarde niet gelijk hoeft te zijn aan de verkoopprijs. Trekt jouw woning veel bezichtigers? Dan kan het zomaar zijn dat er flink wordt overboden en dat dus de daadwerkelijke koopsom voor je woning boven de verkoopwaarde ligt. Als je snel van het huis af moet of als het huis in een mindere staat verkeert, kan het ook zijn dat je het huis voor minder dan de verkoopwaarde verkoopt.

De verkoopwaarde is voor een verkoopmakelaar vaak een goed aanknopingspunt om de verkoopprijs van het huis vast te stellen. Daarnaast gebruiken hypotheekaanbieders de verkoopwaarde (die is vastgesteld op basis van een taxatie) om te bepalen of jouw aangevraagde hypotheekbedrag niet méér dan 100% van de waarde van je woning is. Zo kunnen ze bepalen of jouw hypotheekaanvraag wordt goedgekeurd of niet. Je mag namelijk maximaal 100% van je woningwaarde lenen.

Oscar Noorlag Gebruik je een deel van de hypotheek voor een verbouwing of verduurzaming? Dan mag je soms wel meer dan de geschatte verkoopwaarde lenen aan hypotheek. Als je het extra hypotheekdeel aan verduurzaming besteedt, mag je bijvoorbeeld maximaal 106% van je woningwaarde lenen. Een voorwaarde is wel dat je inkomen die hogere hypotheek ook toelaat. 

De verkoopwaarde of marktwaarde van je huis is dus niet alleen interessant als je je huis mogelijk wilt verkopen, maar ook als je wellicht je hypotheek wilt verhogen. Als je woning een forse overwaarde heeft, kun je namelijk mogelijk meer lenen. Dat biedt kansen voor bijvoorbeeld een verbouwing, een nieuwe keuken of een tweede huis.

Ben je benieuwd wat de verkoopwaarde van jouw woning is? Onze makelaars kunnen het nauwkeurig voor je bepalen. Een waardebepaling is bij ons altijd gratis en vrijblijvend. Je zit dus nergens aan vast, maar bent na afloop wel een stuk wijzer.

Gratis waardebepaling

Dus: waarin verschilt de verkoopwaarde van de WOZ-waarde?

De verkoopwaarde is de daadwerkelijke waarde van je woning als je deze op dit moment te koop zou aanbieden op de woningmarkt. Deze waarde is gebaseerd op een uitgebreide inspectie van jouw woning. De verkoopwaarde is met name bedoeld om de verkoopprijs van de woning op te baseren of om uit te rekenen hoeveel je maximaal aan hypotheek kunt afsluiten op dit huis.

De WOZ-waarde loopt achter op de verkoopwaarde. De WOZ-waarde is de geschatte waarde van je woning op 1 januari een jaar geleden. Deze waarde is gebaseerd op een grove computerberekening, waarbij jouw huis wordt vergeleken met andere huizen. De waarde is dan ook puur bedoeld om gemeentelijke belastingen uit te rekenen. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer onroerendezaakbelasting je bijvoorbeeld betaalt.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de WOZ-waarde en de verkoopwaarde?

Samengevat: de verschillen tussen de WOZ-waarde en de verkoopwaarde van je woning zijn als volgt:

 

WOZ-waarde

Verkoopwaarde

Definitie

De geschatte waarde van je woning op 1 januari vorig jaar

De verwachte waarde van je woning bij verkoop op dit moment

Het doel

De hoogte van de OZB en andere gemeentebelastingen vaststellen

Een passende verkoopprijs vaststellen of je maximale hypotheek bepalen

Manier van vaststellen

Computermatige en grove schatting op basis van vergelijkbare huizen

Waardebepaling of taxatie door een makelaar die je woning en de omgeving uitgebreid bekijkt

Datum van vaststellen

1 januari vorig jaar

Nu

Vaststeller

Een deskundige bij de gemeente of een computer

Verkoopmakelaar of taxateur

 

Hoeveel procent van de verkoopwaarde is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is geen percentage van de verkoopwaarde. De verkoopwaarde en WOZ-waarde staan in principe los van elkaar. De WOZ-waarde is minimaal één jaar geleden vastgesteld op basis van een grove schatting van de waarde op dat moment. De verkoopwaarde is echt gebaseerd op jouw woning en wordt op dit moment bepaald. Het zal dus afhangen van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de stijging of daling van huizenprijzen hoeveel procent de WOZ-waarde van de verkoopwaarde is. Daar is geen vast percentage op te plakken.

De waarde van jouw woning laten bepalen?

Ben je benieuwd wat de huidige verkoopwaarde van jouw woning is, bijvoorbeeld met het idee om mogelijk je huis te verkopen of om te ontdekken hoeveel hypotheek jij kunt krijgen? Onze makelaars en financieel adviseurs staan graag voor je klaar. Maak nu een vrijblijvende eerste afspraak.

Plan een gratis waardebepaling

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak