Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat is waardeoverdracht van je pensioen?

Het komt nog maar weinig voor dat mensen hun hele leven voor één werkgever werken. Met het wisselen van werkgever wissel je vaak ook van pensioenaanbieder (tenzij beide werkgevers dezelfde pensioenaanbieder hebben). Je hebt eerst bij de ene aanbieder pensioen opgebouwd en gaat daar vanaf nu bij een andere aanbieder mee verder. Dat is overigens geen enkel probleem. Je kunt via Mijnpensioenoverzicht.nl het overzicht van al die verschillende pensioenpotjes terugzien. Later krijg je uit al die potjes een bedrag per maand uitgekeerd.

Maar het kan slim zijn om het bedrag aan opgebouwd pensioen over te dragen naar je nieuwe pensioenaanbieder. Dat is met name verstandig als je nieuwe werkgever een gunstigere pensioenregeling heeft. Het opgebouwde bedrag wordt dan naar de nieuwe pensioenaanbieder overgezet en wordt opgeteld bij het bedrag dat je later bij deze aanbieder opbouwt. Dat overdragen van je pensioen wordt waardeoverdracht genoemd.

Blijf je binnen dezelfde branche werken? Dan kan het zijn dat je bij je nieuwe baan bij dezelfde pensioenaanbieder blijft. Waardeoverdracht is dan uiteraard niet mogelijk.

Hoe werkt waardeoverdracht pensioen?

Wil je je pensioen overdragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder? Vraag dan een opgave op van je pensioenaanspraken bij je oude pensioenuitvoerder. Doe daarna bij je nieuwe pensioenuitvoerder (bij je nieuwe werkgever) een verzoek tot waardeoverdracht en noem daarbij de naam van je oude pensioenuitvoerder. Die nieuwe aanbieder kan dit dan kosteloos voor je in orde maken.Overigens zit er geen deadline aan waardeoverdracht van je pensioen. Je kunt dit dus ook nog een aantal maanden doen nadat je bij je oude werkgever uit dienst bent gegaan.

Voorwaarde: dekkingsgraad

Houd er wel rekening mee dat je pensioen overzetten alleen mogelijk is als zowel je oude als je nieuwe pensioenuitvoerder een dekkingsgraad van minimaal 100% heeft. Dit geeft aan dat de pensioenuitvoerder financieel gezond is.

Als de dekkingsgraad op dit moment minder dan 100% is, dan kun je het op een later moment (binnen 6 maanden) alsnog proberen.

Waardeoverdracht pensioen: wel of niet doen?

Of het voor jou gunstig is om van de waardeoverdracht van je pensioen gebruik te maken? Dat hangt van een aantal zaken af:

  • je oude en nieuwe pensioenregeling;
  • de jaarlijkse verhoging van je pensioen (indexatie);
  • het partnerpensioen en wezenpensioen;
  • de hoogte van het pensioen dat je overzet.

Het type pensioenregeling

Het eerste belangrijke criterium is dus wat voor soort pensioenregeling je hebt bij je oude en je nieuwe werkgever. Als je nieuwe werkgever een gunstigere regeling heeft dan je oude, dan maakt dat waardeoverdracht van je pensioen extra interessant.

Er zijn drie soorten pensioenregelingen:

  1. Uitkeringsovereenkomst: je weet van tevoren precies hoeveel je aan pensioen krijgt uitgekeerd en het bedrag is dus gegarandeerd.
  2. Kapitaalovereenkomst: er zijn afspraken gemaakt over de kapitaalhoogte waarmee je een pensioenuitkering aankoopt. Het kapitaal wordt na je pensioen omgezet in een uitkering, gebaseerd op de op dat moment geldende marktrente. Je pensioen kan dus hoger of lager uitvallen dan verwacht.
  3. Premieovereenkomst: er zijn afspraken gemaakt over de te betalen premie. Dit bedrag aan premie wordt belegd en jouw bedrag aan pensioenkapitaal hangt dus af van de opbrengst van de beleggingen; dit kan positief of negatief uitpakken. Als je met pensioen gaat, krijg je maandelijks een deel van dat opgebouwde kapitaal uitgekeerd.

Je kunt in jouw arbeidscontract of op je Uniform Pensioenoverzicht terugvinden welke regeling jij hebt.

Vind jij het fijner om een gegarandeerd pensioen met minder risico te hebben? Dan kun je je opgebouwde pensioen op basis van een premieovereenkomst wellicht overzetten naar je nieuwe pensioenaanbieder, als die wel een uitkeringsovereenkomst hanteert. Andersom is ook mogelijk als jij juist bereid bent risico te lopen. Een pensioen op basis van beleggingsopbrengst kan immers ook positief uitpakken als de beleggingen steeds meer waard worden.

Jaarlijkse pensioenverhoging

Zijn jouw beide pensioenregelingen een uitkeringsovereenkomst? Dan geldt daarbij indexatie: een bepaald percentage waarmee je pensioen verhoogd kan worden op basis van de inflatie. De ene aanbieder doet meer aan indexatie dan de ander. Je kunt je pensioenaanbieders hier dus op vergelijken om een keuze te maken over jouw pensioenaanbieder. Kijk daarvoor bijvoorbeeld naar de indexatiepercentages die beide aanbieders de afgelopen jaren hebben toegepast. Zit daar veel verschil in?

Partnerpensioen en wezenpensioen

Je partner- en wezenpensioen gaat over hoe je pensioen is geregeld voor je partner en eventuele kinderen als jij overlijdt. Dit pensioen kan geregeld zijn op opbouw- of risicobasis. Bij risicobasis is het een soort verzekering; bij opbouwbasis bouw je een potje met pensioen op. Vergelijk de verschillende aanbieders op hoe je bij hen pensioen opbouwt.

Hoogte van je pensioen

Heb je bij veel verschillende werkgevers pensioen opgebouwd? Of heb je één of meerdere kleine pensioenen (in 2024: een pensioen lager dan € 592,51 bruto per jaar)? Dan kan waardeoverdracht van je pensioen ook verstandig zijn. Dit scheelt veel administratie, maakt je pensioen overzichtelijker en betekent ook dat je, zodra je met pensioen gaat, met minder pensioenaanbieders te maken krijgt.

Waar doe ik goed aan: wel of niet waardeoverdracht pensioen?

Dus: wat is voor jou het verstandigst om te doen met je opgebouwde pensioen? Je pensioen overdragen of je pensioen houden waar het nu staat? Op basis van de bovenstaande punten kun je alvast een idee daarvan krijgen. Maar houd er rekening mee dat waardeoverdracht niet altijd handig is. Als je oude regeling bijvoorbeeld een betere indexatie aanhoudt, is het wellicht beter om het opgebouwde pensioen bij je oude aanbieder te laten staan.

Pensioenadvies

Wil je meer in het algemeen weten hoe het ervoor staat met jouw pensioen en waar je op moet letten? Onze onafhankelijk financieel adviseurs kunnen je over behoorlijk wat pensioenvragen pensioenadvies geven. Denk aan:

Welke pensioenvraag heb jij? Stel hem aan onze financieel adviseurs. Die helpen je graag verder.

Plan je eerste gesprek

Veelgestelde vragen over waardeoverdracht pensioen

Waardeoverdracht van je pensioen betekent dat je je bij een eerdere werkgever opgebouwde pensioen laat overdragen aan de pensioenaanbieder bij je nieuwe werkgever. Voor dit opgebouwde pensioen geldt dan de pensioenregeling bij de nieuwe aanbieder.

Dit hangt met name af van het soort pensioenregeling, de hoogte van je pensioen, de indexatie van je pensioen en wat er geregeld is qua partner- en wezenpensioen. Vergelijk hiervoor dus goed je verschillende pensioenregelingen en ontdek de belangrijkste verschillen ertussen.

Nee, dit is niet verplicht. Je hebt zelf de keuze of je je pensioen laat overdragen of bij je vorige aanbieder laat staan.

Hiervoor vraag je eerst een opgave op bij je oude pensioenaanbieder. Zodra je die hebt ontvangen, kun je een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij je nieuwe pensioenaanbieder.

Nee, soms kan een pensioenaanbieder dit weigeren. Bijvoorbeeld als de dekkingsgraad van de nieuwe of oude pensioenaanbieder onvoldoende (lager dan 100%) is. Mogelijk kun je dan wel op een later moment alsnog waardeoverdracht aanvragen, namelijk als de dekkingsgraad weer boven de 100% uitkomt.

Dit kan voordelig uitpakken als je nieuwe pensioenaanbieder bijvoorbeeld een pensioenregeling heeft die beter aansluit bij je wensen of als zij vaker indexeren. Ook is het handig als je een klein pensioen hebt opgebouwd en je jezelf onnodige administratie wilt besparen.

Dit is in principe niet de bedoeling. Het kan wel tegen een laag bedrag: op 2023 is dat € 594,89 op jaarbasis. Tot dat bedrag kun je je pensioen afkopen.

Dit kun je terugvinden op Mijnpensioenoverzicht.nl. Bovendien ontvang je elke vijf jaar een pensioenoverzicht van je oude pensioenregelingen en elk jaar een overzicht van je huidige pensioenregeling.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak