Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat is vroegpensioen?

Vroegpensioen betekent dat je al voor de AOW-gerechtigde leeftijd (deels) stopt met werken. Dat kan zijn omdat je werk te zwaar is om nog langer te doen, maar ook omdat je graag meer tijd besteedt aan familie, vrienden of hobby’s.

Er zijn een aantal mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan:

  1. Je stopt (deels) met werken en gebruikt je spaargeld om de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen.
  2. Je laat je pensioen eerder ingaan, namelijk op het moment dat jij (vervroegd) stopt met werken.
  3. Je maakt gebruik van de RVU-regeling.

We zullen elk van die mogelijkheden kort bespreken. Op de RVU-regeling gaan we wat uitgebreider in.

Optie 1: je spaargeld gebruiken voor vroegpensioen

Heb jij in de loop der jaren een mooi bedrag bij elkaar gespaard of belegd? Of komt er door je overwaarde een bedrag aan pensioen vrij? Dan heb je wellicht genoeg geld om een periode te overbruggen totdat je pensioen wél uitgekeerd wordt. In zo’n geval is het wel verstandig om vooraf met een financieel adviseur uit te zoeken hoeveel jij nodig hebt om de eerste jaren na je pensionering rond te komen. Dan weet je zeker dat je voldoende middelen hebt om die periode te overbruggen. Je ontvangt in die jaren immers geen werkgeverspensioen en ook geen AOW.

Houd er verder rekening mee dat je tijdens de jaren dat je vervroegd met pensioen bent geen extra pensioenpremie inlegt. Dat betekent dat ook je pensioenbedrag vanaf de AOW-leeftijd lager uitvalt. Zorg er dus voor dat je ook voldoende middelen hebt om dat pensioengat te overbruggen.

Marleen OverduinNog even dit: je kunt natuurlijk ook besluiten om niet volledig te stoppen met werken, maar wel minder uren te maken. Je bouwt dan nog wel wat pensioen op en hoeft ook een minder groot bedrag gespaard te hebben. Dat terwijl je wel al vóór de AOW-leeftijd extra tijd hebt voor andere dingen dan werk.

Optie 2: je pensioen eerder laten ingaan

Soms is er de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken en je pensioen al eerder te laten ingaan. Of dit mogelijk is, hangt af van wat er in jouw pensioenregeling is afgesproken. Het voordeel van die regeling is dat je de periode niet volledig met spaargeld hoeft te overbruggen.

Let wel op dat je ook bij dit scenario vanaf de AOW-leeftijd minder pensioen krijgt uitgekeerd. Dit komt aan de ene kant omdat je in die periode geen premie inlegt en aan de andere kant doordat je je pensioenvermogen al vóór je pensioen “opeet”.

Optie 3: de RVU-regeling

Als derde kun je voor vroegpensioen mogelijk gebruikmaken van de RVU-regeling (de Regeling Vervroegd Uittreden). Dankzij deze regeling kunnen werknemers mogelijk eerder stoppen met werken. Hun werkgever betaalt voor deze regeling om de periode tot de AOW-leeftijd financieel te overbruggen. Het hangt van je Cao af of jij voor deze regeling in aanmerking komt.

Wat houdt de RVU-regeling in?

Sinds begin 2021 gelden er extra aantrekkelijke fiscale regels voor vroegpensioen via de RVU-regeling. Werkgevers kunnen hun werknemers een fiscaal gunstige uitkering geven als zij in de drie jaar voordat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt stoppen met werken. De RVU-regeling is namelijk tijdelijk vrijgesteld van belasting. Eerder moesten werkgevers 52% belasting afdragen over het door de regeling uitgekeerde bedrag. Maar van 2021 tot en met 31 december 2025 hoeft dat niet. Mogelijk wordt die regeling verlengd tot 2028.

Werknemers mogen maximaal drie jaar een bedrag ontvangen dat gelijkstaat aan de netto maandelijkse AOW voor iemand die alleenstaand is. In 2023 komt dat neer op € 2.037,- bruto per maand. Dus € 24.444,- bruto per jaar. Wanneer je als werknemer meer geld meekrijgt van je werkgever, dan moet je werkgever over het bedrag boven die grens alsnog 52% belasting afdragen. Hetzelfde geldt wanneer je al eerder dan drie jaar voor de AOW-leeftijd gebruikmaakt van de regeling.

Voor wie geldt de vroegpensioenregeling RVU?

Veel mensen weten wel dat de vroegpensioenregeling geldt voor de zware beroepen. Maar de regeling wordt tegenwoordig in steeds meer Cao’s opgenomen.

Vroegpensioen voor zware beroepen

Oorspronkelijk was vroegpensioen vooral bedoeld voor zware beroepen. Zo kan het voor een bouwvakker op zijn 66e lastig zijn om nog zwaar lichamelijk werk te doen. Daarvoor is de vroegpensioenregeling er. Dankzij deze regeling kunnen mensen met zware beroepen eerder met pensioen gaan. Het gaat dan om mensen die een paar jaar of langer zwaar werk hebben gedaan. Onder zwaar werk valt bijvoorbeeld werk in de bouw, ambulancezorg of werk in ploegendiensten in de industrie.

Vroegpensioen voor niet-zware beroepen

Ook als je geen zwaar beroep hebt uitgeoefend (of op dit moment uitoefent), heb je mogelijk recht op vroegpensioen. De RVU-regeling is namelijk opgenomen in de Cao’s voor ruim één miljoen werknemers. De regeling is bedoeld voor iedereen die niet voorbereid is op de verhoging van de AOW-leeftijd die de komende jaren wordt doorgevoerd. De AOW-leeftijd neemt jaarlijks wat toe, totdat deze in 2024 uitkomt op 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks met de gemiddelde levensverwachting mee.

De RVU-regeling is er voor mensen voor wie die verhoging te snel is gegaan of die vanwege hun gezondheid niet tot hun AOW-leeftijd kunnen doorwerken. De nieuwe regelgeving maakt het voor veel werkgevers aantrekkelijker om hun werknemers financieel te helpen bij een vervroegd pensioen.

Wat is de boete op vroegpensioen?

Los van deze tijdelijke versoepelde vroegpensioenregeling, geldt normaal gesproken een boete op vroegpensioen. Dat is de eerder genoemde belasting die je werkgever normaal betaalt over het uitgekeerde bedrag. Een percentage van 52% van dat bedrag dus. Die boete op vroegpensioen geldt op dit moment niet.

Dankzij de RVU-regeling zijn werkgevers tijdelijk geen belasting verschuldigd als ze werknemers helpen om de periode tot hun pensioen te overbruggen. Tenminste, zolang ze onder de grens van € 24.444,- blijven en zolang de werknemer nier eerder dan drie jaar voor de AOW-leeftijd zijn pensioen laat ingaan.

Is de vroegpensioenregeling voordelig?

Wie gebruikmaakt van de vroegpensioenregeling gaat er sowieso qua inkomen op achteruit ten opzichte van het loondienstsalaris. Een rekenvoorbeeld om dat te laten zien:

Je werkt in de bouw en gaat drie jaar eerder met pensioen. Je ontvangt in één jaar tijd 12x € 2.037,- = € 24.444,- aan vroegpensioen.

Hier moet je ongeveer 37% inkomstenbelasting over betalen omdat je nog niet boven de AOW-leeftijd uitkomt. Dan blijft er dus nog € 15.399,72 op jaarbasis over. Dat betekent € 1.283,31 per maand.

Dat zal voor de meeste mensen een stuk minder zijn dan wat ze gewend zijn bruto per maand te verdienen. Je zit dan dus met een pensioengat. Nu is het op zich een optie om je aanvullende pensioen al eerder te laten ingaan. Het nadeel is alleen dat je dan de rest van je pensioen minder per maand uitgekeerd krijgt.

Wel is vervroegd met pensioen gaan voordeliger dan vóór de versoepeling van de regelgeving. Dit omdat werkgevers niet meer 52% belasting hoeven in te houden tot een bedrag van € 24.444,-.

Is de vroegpensioenregeling interessant voor mij?

Wil je weten hoe aantrekkelijk vroegpensioen is voor jou en wat voor jou een gunstig scenario is?

Een financieel adviseur van Van Bruggen Adviesgroep geeft je graag persoonlijk pensioenadvies over jouw mogelijkheden om te stoppen met werken. Plan gerust een gratis eerste afspraak

Gratis kennismaking plannen

Welke opties zijn er voor jouw pensioen?

Wil jij eerder stoppen met werken? Dan is het verstandig om van tevoren uit te zoeken hoeveel geld je hiervoor nodig hebt en of eerder met pensioen gaan voor jou haalbaar is. En zo ja, op welk van de genoemde drie manieren. Vaak zijn er meerdere financiële mogelijkheden om je pensioen aan te vullen. Denk aan het verzilveren van je overwaarde, je huidige woning verruilen voor een woning met lagere maandlasten of besparen op je hypotheek of verzekeringen (bijvoorbeeld door deze over te sluiten).

Verder is het zinvol om met een expert naar je hypotheek te kijken. Je mogelijkheden voor een hypotheek na je 57e zijn meer beperkt. Je pensioen heeft invloed op je maximale hypotheek, waardoor het verstandig is om bij voorkeur vóór die tijd een blik op je opties te werpen. Gelukkig zijn er ook na je 57e nog wel kansen voor een hypotheek. Er zijn namelijk aan de andere kant ook een aantal gunstigere regelingen voor wie 57 jaar of ouder is.

Oscar NoorlagNog een laatste tip: mogelijk biedt je jaarruimte kansen om belasting te besparen. Een bepaald bedrag aan pensioenopbouw mag je namelijk aftrekken van je inkomen in box 1.

Persoonlijk pensioenadvies?

Het is verstandig om bijtijds naar je pensioen te laten kijken. Heb je voldoende middelen om na je pensioen van rond te komen? Kun je eventueel vervroegd met pensioen gaan? Wij geven je graag pensioenadvies op basis van jouw situatie en denken mee over de mogelijkheden.

Neem contact op voor een gratis eerste gesprek bij een Van Bruggen-adviseur bij jou in de buurt. Dat kan via 0800 – 1600 of via de knop hieronder.

Plan je eerste afspraak

Veelgestelde vragen over vroegpensioen

Dit betekent dat je al vóór de AOW-leeftijd stopt met werken. Je overbrugt de periode tot je pensioen met je spaargeld, door je pensioenuitkering eerder te laten ingaan of door gebruik te maken van de vroegpensioenregeling (RVU-regeling).

Vroegpensioen is niet alleen bestemd voor mensen die zwaar werk verrichten, zoals werk in de bouw of in ploegendiensten in de industrie. Steeds meer Cao’s bieden de mogelijkheid tot vroegpensioen volgens de RVU-regeling. Ook zonder die regeling kun je  mogelijk vervroegd met pensioen gaan. Of dat zo is, hangt onder andere af van jouw spaarsaldo of belegd vermogen en van de voorwaarden in je pensioenregeling.

Dat het vroegpensioen volgens de RVU-regeling sinds 2021 tijdelijk weer is ingesteld, heeft te maken met de verhoging van de AOW-leeftijd. Voor sommigen komt die verhoging te snel of is het vanwege zwaar werk niet mogelijk om tot die leeftijd door te werken. Dan kan deze regeling een interessante optie zijn.

Als je met vroegpensioen gaat met je spaargeld, betaal je zelf voor je vroegpensioen. Laat je je pensioenuitkering eerder ingaan? Dan betaal je dat ook uiteindelijk zelf; je pensioen wordt dan simpelweg meer uitgesmeerd. Kies je voor de RVU-regeling?  Dan betaalt je werkgever voor de vroegpensioenregeling. Dit is echter geen verplichte regeling; niet alle werkgevers doen er dus aan mee.

Of je eerder kunt stoppen met werken, hangt niet alleen af van of je Cao de mogelijkheid biedt tot vroegpensioen. Zo kan de overwaarde op je huis of een extra spaarpot ook een mooie manier zijn om je opgebouwde pensioen aan te vullen en daarmee een periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen. Ga in gesprek met een financieel adviseur om te ontdekken wat er voor jou mogelijk is om vervroegd met pensioen te gaan. 

Dit is de belasting die je werkgever moet afdragen over het vroegpensioen dat hij aan je uitkeert. Deze bedraagt 52%. Van deze RVU-boete is vanaf 2021 tot minimaal 31 december 2025 geen sprake. Tot het vastgestelde bedrag van € 24.444,- in het jaar 2023 zijn werkgevers van de RVU-boete vrijgesteld. Komt het pensioen boven dit bedrag uit? Dan betaalt je werkgever die belasting wel.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft de volgende definitie: beroepen die zorgen voor onomkeerbare fysieke slijtage als je deze langer dan 30 jaar uitoefent. Hieronder vallen bijvoorbeeld werk in de bouw, dakdekkers, loodgieters, verhuizers of zware medische beroepen.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak