Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Minder werken in plaats van vroegpensioen

Zeker nu de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd stijgen, vinden steeds meer mensen het interessant om al eerder minder te werken. Dat maakt het wellicht makkelijker en fijner om gezond en fit tot je 67e door te werken. Bovendien is het financieel minder ingrijpend dan al eerder volledig met pensioen gaan.

Als je vervroegd met pensioen gaat en dus eerder stopt met werken, moet je daar vaak financieel best wel wat op inleveren. Je hebt namelijk een periode te overbruggen totdat je pensioen en AOW worden uitbetaald. Je kunt wellicht je pensioen naar voren halen, gebruikmaken van de RVU (een vroegpensioenregeling die in sommige cao’s is opgenomen), maar ook dan nog ga je er vaak op achteruit qua inkomsten. Bovendien bouw je in de periode dat je niet werkt, geen pensioen op.

Minder werken is in dat opzicht een mogelijk alternatief voor volledig stoppen met werken. Doordat je nog wel werkt, bouw je alsnog pensioen op en krijg je nog steeds salaris uitbetaald. Dat is vanwege het kleinere aantal werkuren een lager salaris dan eerst, maar het is toch iets. Je hebt dan minder eigen spaargeld of overwaarde nodig om een pensioengat te voorkomen. Mogelijk een interessante optie is om je pensioen deels naar voren te halen!

Gevolgen van minder werken voor je pensioen

Als je minder gaat werken, ook al is het tijdelijk, heeft dat meestal gevolgen voor je pensioen.

Minder pensioen opbouwen

Je pensioenopbouw is over het algemeen gebaseerd op het aantal uren dat je werkt. Als je minder werkt, ga je dus ook minder pensioen opbouwen.

Stel je voor: jij gaat van 5 naar 4 dagen werken. Dat betekent dat je minder pensioen opbouwt. Stel je voor dat jij vijf jaar voor je pensioen begint met één dag minder werken. Dan bouw je dus 5 jaar iets minder pensioen op. Hoeveel minder hangt af van je persoonlijke situatie.

Over het hele pensioen genomen, is dat geen enorm bedrag. Bovendien kan het zijn dat je door de verhoging van de AOW-leeftijd langer hebt gewerkt dan je in eerste instantie dacht. Bijvoorbeeld niet 42 jaar, maar 44 jaar. Daardoor heb je in feite al twee jaar extra pensioen opgebouwd, en maak je het mindere pensioen in vijf jaar tijd alweer goed. Maar toch goed om er rekening mee te houden.

Je inkomen daalt

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat ook je inkomen wat daalt. Doordat je minder uren maakt, verdien je in dit voorbeeld ook nog maar 80% van je gebruikelijke inkomen.

Het is belangrijk om met die consequenties rekening te houden voordat je besluit om minder te werken. Helemaal zonder gevolgen is minder werken niet. Hoe groot de impact is op je financiën, hangt erg af van je wensen en van jouw mogelijkheden om minder te werken. Ook speelt mee hoeveel vermogen je hebt om een tijdelijk lager inkomen op te vangen. Verder speelt een rol hoeveel je tot nu toe aan pensioen hebt opgebouwd. Heb je eerder een tijdje niet gewerkt? Dan kan het zijn dat je dit deel van je pensioen niet zomaar kunt missen.  

Tip: schakel pensioenadvies in

Je pensioen is complexe materie. De keuzes die je nu maakt, hebben veel impact op je financiële situatie straks. Zo is het belangrijk om te weten hoeveel je aan pensioen hebt opgebouwd, wat je aan vaste lasten straks kunt verwachten en hoe je je opgebouwde pensioen kunt aanvullen, bijvoorbeeld door de overwaarde op je huis te verzilveren. Houd ook rekening met de beperkte hypotheekmogelijkheden vanaf je 57e, waardoor het bijvoorbeeld lastiger kan zijn om je hypotheek over te sluiten tegen die tijd.

Oscar NoorlagOnze tip?: Schakel op tijd een financieel adviseur in voor pensioenadvies. Die kan je precies vertellen hoe jij er qua pensioen voor staat, wat je nog moet regelen en welke opties je hebt om een periode zonder pensioenuitkering te overbruggen.

Maak een gratis eerste afspraak

Opties voor minder werken

Minder werken kan op een aantal manieren. Zo kun je afspreken dat je tijdelijk minder uren maakt op het werk, maar je kunt ook soms betaald of onbetaald verlof opnemen. Ook een tijdje niet werken is soms mogelijk.

In deeltijd werken

Ten eerste kun je met je werkgever in gesprek gaan over een kleiner aantal uur in de week werken. Wellicht is het mogelijk om je contract aan te passen, bijvoorbeeld van 40 naar 32 of 24 uur.

In dit scenario kun je onder bepaalde voorwaarden nog wel pensioen blijven opbouwen met hetzelfde maandelijkse bedrag als je gewend was. Voorwaarden daarvoor zijn in elk geval deze:

  • Je blijft minimaal 50% werken van het aantal werkuren dat je eerder had afgesproken.
  • Je bereikt binnen 10 jaar de AOW-leeftijd.

Daarnaast kunnen er vanuit je cao aanvullende voorwaarden gelden.

Vakantiedagen opnemen

Daarnaast is het ook mogelijk om vakantiedagen op te nemen. Heb je nog veel opgespaarde vakantiedagen? Dan kun je er daarvan bijvoorbeeld ook elke week één opnemen, waardoor je een tijdje minder werkt. Dit heeft geen financiële gevolgen voor je pensioen. Het komt alleen niet vaak voor dat mensen zó veel vakantiedagen hebben dat ze – om maar wat te noemen – een jaar lang elke week een dag kunnen opnemen.

Onbetaald verlof

Nog een mogelijkheid is om onbetaald verlof op te nemen. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk helemaal niet werken of een periode minder werken en voor die dag verlof opnemen. Wat daarvoor concreet mogelijk is en hoe het dan zit met je pensioen? Daar kan je werkgever of pensioenfonds je meer over vertellen. Houd er rekening mee dat je tijdens onbetaald verlof in principe geen pensioen opbouwt.

Ouderschapsverlof

Wil je tijdelijk minder werken in verband met je kinderen? Dan kun je, afhankelijk van je cao, soms betaald of onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je net een kind hebt gekregen of als je er om bepaalde redenen meer voor je kind wilt of moet zijn. Bij betaald ouderschapsverlof bouw je vaak nog wel pensioen op; bij ontbetaald ouderschapsverlof meestal niet.

Minder werken en toch dezelfde pensioenopbouw

Nu zijn er twee aantrekkelijke regelingen in het leven geroepen waarmee je minder kunt werken en toch dezelfde pensioenopbouw kunt houden: het generatiepact en de demotieregeling. Als ook jouw werkgever daaraan deelneemt, kun je er mogelijk je voordeel mee doen.

Generatiepact

Bij een generatiepact spreek je als werknemer van 60 jaar of ouder met je werkgever af dat je vrijwillig minder gaat werken. De concrete afspraken hiervoor verschillen per werkgever. Een voorbeeld: je gaat 60% van je originele uren maken, maar ontvangt nog steeds 80% van je loon en bouwt 100% van je oorspronkelijke pensioen op. Dit maakt het financieel extra aantrekkelijk om minder te werken.

Het idee achter dit pact is dat het zowel voor werkgevers als voor de oudere werknemers voordelig is dat iemand langer doorwerkt maar minder uren maakt. Het kleinere aantal werkuren maakt het voor de werknemer beter haalbaar om nog een tijdje te blijven werken, waardoor er bijvoorbeeld meer kansen zijn om de kennis aan een jongere opvolger over te dragen. Voor de werkgever scheelt dit ziekteverzuim en zorgt het voor een betere balans tussen jongere en oudere werknemers.

Marleen OverduinLet op: als zo’n pact in je cao is overgenomen, betekent het nog niet dat je werkgever er ook gebruik van maakt. Informeer daarom bij jouw werkgever naar de voorwaarden.

Demotieregeling

Deze wettelijke regeling stelt je in staat om minder te werken en toch je oorspronkelijke pensioenopbouw te behouden. Dit geldt vanaf tien jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd. Het bedrag dat je aan pensioen opbouwt, blijft dan 100% van wat je aan pensioen opbouwde toen je nog het volledige aantal uren werkte. Je loon daalt alleen wel, evenredig met het aantal uren dat je minder gaat werken.

Van deze regeling bestaan meerdere varianten. Een voorbeeld is dat je 70% gaat werken, 70% loon ontvangt en 100% pensioen opbouwt. Ook 80% werken, 80% loon en 100% pensioen is een mogelijk scenario. Informeer ook voor deze regeling naar de mogelijkheden bij je werkgever. 

Advies over jouw financiële mogelijkheden?

Wil je weten welke financiële opties jij hebt om een pensioengat op te vullen? En welke gevolgen je pensioen heeft voor je toekomstige financiële situatie? De financieel adviseurs van Van Bruggen geven je graag persoonlijk en onafhankelijk financieel advies.

Plan een gratis eerste gesprek om te ontdekken hoe we jou kunnen helpen.

Gratis oriëntatiegesprek inplannen

Veelgestelde vragen over minder werken

Financieel gezien betekent minder werken dat je een tijdje minder inkomen ontvangt. Ook bouw je in die periode minder pensioen op, omdat je pensioenopbouw is gebaseerd op hoeveel uren je werkt. Alleen als je gebruikmaakt van het generatiepact of de demotieregeling kun je wellicht nog je gebruikelijke pensioenopbouw aanhouden en toch minder uren werken.

Ga je 20% minder werken? Dan betekent dat dat je er 20% op achteruitgaat qua salaris en dat je ook 20% van je pensioenopbouw op jaarbasis moet inleveren. Maak je gebruik van een regeling waardoor je je pensioen behoudt ondanks dat je minder gaat werken? Dan daalt alleen het salaris dat je op dit moment uitbetaald krijgt. Daardoor komt er een tijdje elke maand wat minder binnen.

Dat hangt ervan af hoeveel minder je gaat werken. Stel dat jij 25% minder gaat werken, dan bouw je in principe ook 25% minder pensioen op per maand. Als je dat drie jaar doet, heb je dus drie keer dat bedrag minder aan pensioen opgebouwd.

Dit is een regeling die mogelijk kan zijn vanuit het generatiepact. Het houdt in dat je, als jouw werkgever van die regeling gebruikmaakt, je 80% van de uren kunt maken, terwijl je 90% van je salaris krijgt uitbetaald en 100% van je pensioen blijft opbouwen. Die regeling maakt het dus gunstiger om minder te werken. Overigens is de verdeling niet altijd 80-90-100%. Soms zie je ook andere verdelingen, zoals 70-85-100%.

Dat is iets wat je het beste met je werkgever kunt overleggen. Jullie kunnen hier samen afspraken over maken. Check ook wat er in je pensioenregeling over gezegd wordt. Zo kun je van het generatiepact vaak alleen gebruikmaken als je nog minimaal 50% van je oorspronkelijke arbeidsuren blijft werken.

Op tijd met een financieel adviseur gaan zitten voor je pensioen is een belangrijke eerste stap. De financieel adviseur kan je al jouw persoonlijke mogelijkheden laten weten. Naast dat je zelf geld kunt sparen voor je pensioen, kan het ook een optie zijn om je overwaarde op te nemen. Of je kunt denken aan het oversluiten van je hypotheek, waardoor je maandelijks een flink bedrag bespaart.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak