Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat is jaarruimte?

De jaarruimte is de ruimte die je hebt om op een belastingvriendelijke manier extra pensioen op te bouwen. De jaarruimte stelt je in staat om via een lijfrente te sparen voor een aanvulling op je AOW en pensioen, en dit bedrag is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Er is sprake van jaarruimte als het pensioen dat je opbouwt minder is dan het maximale door de overheid vastgestelde bedrag. Je hebt dan een pensioentekort. Dat kan bijvoorbeeld zijn ontstaan doordat…

 • …je als ondernemer geen pensioen bij een werkgever opbouwt.
 • …je tijdelijk geen werk of inkomen had.
 • …je langdurig ziek bent of was en daardoor minder pensioen opbouwt of hebt opgebouwd.
 • …je een auto van de zaak hebt, waarover je wel belasting betaalt maar geen pensioen opbouwt.
 • …je viel onder meerdere pensioenregelingen via diverse werkgevers.
 • …je bouwt niet over je hele salaris pensioen op.
 • …je over bepaalde beloningen (zoals een dertiende maand) geen pensioen opbouwt.

In al die gevallen kan het verstandig zijn om je pensioentekort aan te vullen met jaarruimte. Dat is ten eerste verstandig om straks voldoende pensioen opgebouwd te hebben. Ten tweede is dat ook belastingtechnisch aantrekkelijk om te doen, omdat je het bedrag aan lijfrente mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Realiseer je wel dat je in principe niet meer bij geld kunt komen dat je in een lijfrente hebt gestoken. Tenminste, niet totdat de lijfrentes uitgekeerd worden. Koop je de lijfrente eerder af? Dan krijg je een extra hoge belastingclaim. Wil je dus extra flexibel blijven, dan kun je beter geld voor je pensioen sparen of beleggen in box 3. Alleen mag je dan geen bedrag aftrekken van je inkomstenbelasting en moet je mogelijk vermogensrendementsheffing betalen.

Eerst jaarruimte, dan reserveringsruimte

Nu ben je misschien ook weleens de term ‘reserveringsruimte’ tegengekomen. Wat is het verschil tussen jaarruimte en reserveringsruimte?

De jaarruimte is het bedrag dat je per kalenderjaar belastingvriendelijk mag sparen of beleggen in een lijfrente. Maak je hier geen gebruik van of gebruik je die ruimte maar deels? Dan ontstaat er reserveringsruimte. Je mag namelijk tot zeven jaar later alsnog de niet gebruikte jaarruimtes benutten. Die in zeven jaar opgebouwde ruimte voor pensioenopbouw heet de reserveringsruimte. Deze mag je in één keer gebruiken en storten. Ook als je de AOW-leeftijd al voorbij bent, mag je deze nog benutten (tot uiterlijk vijf jaar na het kalenderjaar waarin je de AOW-leeftijd hebt bereikt).

Financieel advies over jouw pensioen

Even tussendoor: weet jij eigenlijk al hoeveel je aan pensioen hebt opgebouwd? En of dat voldoende is om later van te kunnen rondkomen? Onze financieel adviseurs geven je hier graag zicht op tijdens een persoonlijk pensioengesprek.

Ze kijken verder dan je pensioenopbouw. De focus ligt juist op hoeveel je later nodig hebt en hoe je eventueel je pensioen kunt aanvullen. Wist je bijvoorbeeld dat je wellicht de overwaarde op je huis kunt gebruiken als aanvulling op je opgebouwde pensioen? Of dat je naderende pensioen al vanaf je 57egevolgen heeft voor je hypotheek? Onze adviseurs vertellen je er met alle plezier meer over.

Gratis kennismaking plannen

Hoe kun je de jaarruimte benutten?

Wil je jouw jaarruimte of reserveringsruimte benutten? Dat doe je door geld te storten in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening. Als dit bedrag onder het vastgestelde maximum blijft, mag je de jaarruimte of reserveringsruimte aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dat laatste doe je bij de belastingaangifte over het afgelopen jaar. Je ontvangt de teruggave waar je vanuit je jaarruimte recht op hebt in de loop van het jaar daarna (nadat je de belastingaangifte hebt gedaan).

Wat is jouw jaarruimte?

Wil je jouw jaarruimte berekenen voor 2024? Dat gaat voor ondernemers en loondienstmedewerkers anders in zijn werk. Hieronder lichten we voor beide situaties toe hoe dat zit.

Let op dat je voor het berekenen altijd je gegevens over het vorige belastingjaar gebruikt. Dus wil je je jaarruimte voor 2024 bepalen? Dan kijk je daarvoor naar je gegevens over 2023.

Werk je in loondienst? Dan heb je daarvoor deze gegevens nodig:

 • je belastingaangifte van vorig jaar
 • de jaaropgave van je werkgever (of uitkeringsinstantie)
 • een overzicht van je overige inkomsten
 • het Uniform Pensioenoverzicht van vorig jaar
 • je inleg voor een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening

Ben je ondernemer? Dan kun je je jaarruimte berekenen aan de hand van deze gegevens:

 • je belastingaangifte van vorig jaar
 • de jaarwinst uit je onderneming
 • je eventuele jaaropgave van je werkgever (als je naast je onderneming in loondienst was)
 • een overzicht van je overige inkomsten
 • het Uniform Pensioenoverzicht van vorig jaar

Oscar NoorlagLet wel op: De jaarruimte is met de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet in 2023 fors toegenomen.

Jaarruimte berekenen 2024

Voor het berekenen van de jaarruimte bestaat een handige formule:

Jaarruimte = (30% x premiegrondslag) – (6,27 x factor A) – FOR

Nu ziet dat er wellicht wat cryptisch uit. Geen zorgen, we zullen de termen voor je toelichten:

 • Premiegrondslag (ook wel AOW-franchise) = je verzamelinkomen min het gedeelte van het inkomen waarover je geen lijfrente kan opbouwen (omdat de AOW-uitkering daar later in voorziet). Dat bedrag is in 2024 € 17.545,-.
 • Factor A = het bedrag waarmee je pensioen als werknemer afgelopen kalenderjaar is aangegroeid doordat je werkgever pensioen voor je heeft betaald (dit bedrag kun je terugvinden in je Uniform Pensioenoverzicht).
 • FOR = Financiële oudedagsreserve (geldt alleen voor ondernemers!) die je als ondernemer hebt doordat je geen pensioen kunt opbouwen via je werkgever. Je mag als ondernemer een deel van je fiscale winst reserveren en in een verzekering of op een bankspaarrekening storten.

Het komt er dus op neer dat je van de premiegrondslag 30% opzij mag zetten waarover je profiteert van een belastingvoordeel.

Op de website van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden over de berekening van jouw jaarruimte.

Waarom je jaarruimte benutten?

Dan is de vraag: ga je je jaarruimte gebruiken of niet? Er zijn een aantal voordelen aan je jaarruimte benutten. De belangrijkste is dat je profiteert van extra fiscale aftrek. Je trekt de jaarruimte af van je belastbaar inkomen in box 1. Dat maakt dat je minder inkomstenbelasting hoeft af te dragen. Ook ben je over dit opgebouwde bedrag geen vermogensbelasting verschuldigd.

Overigens kom je er niet helemaal belastingvrij van af. Uiteindelijk zal je ook over de jaarruimte wel een bedrag aan belasting betalen. Dat doe je zodra je het via lijfrentes opgebouwde vermogen laat uitkeren als lijfrente-uitkeringen. Het grote voordeel is dat je tegen die tijd als AOW-gerechtigde waarschijnlijk lagere belastingtarieven hebt. Zo bespaar je belasting.

Oscar NoorlagNog even dit: wil je eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen gaan? Houd er dan rekening mee dat je nog niet direct met het verlaagde belastingtarief voor AOW-gerechtigden te maken krijgt.

Hoeveel heb jij nodig voor je pensioen?

Je pensioen lijkt misschien nog ver weg, maar vergis je niet: het is belangrijk om op tijd te beginnen met geld sparen voor je pensioen. En om te weten hoeveel jij nodig hebt. Het beste is om al een aantal jaar van tevoren met een financieel adviseur om tafel te zitten voor deskundig pensioenadvies. Dan weet je zeker dat je nu de juiste keuzes maakt om straks, na je pensioen, lekker te kunnen leven. En dat je ook niet in de knoop komt met je hypotheek na je 57e.

Onze Van Bruggen-adviseurs staan je graag bij met persoonlijk pensioenadvies. Maak een afspraak voor een kosteloze eerste kennismaking. Dan helpen wij je verder.

Gratis kennismaking plannen

Veelgestelde vragen over jaarruimte

De jaarruimte is het bedrag waarmee je je pensioen jaarlijks mag aanvullen en waarover je recht hebt op fiscale aftrek. Als er sprake is van een pensioentekort, kun je je pensioen dus met dit bedrag op een belastingvriendelijke manier verhogen.

Dit kun je zelf berekenen via de jaarruimte berekenen formule eerder op deze pagina. Of ga naar de site van de Belastingdienst om te ontdekken hoe je je jaarruimte berekent.

De jaarruimte is het jaarlijkse maximale bedrag waarmee je je pensioen belastingvriendelijk mag aanvullen. Reserveringsruimte ontstaat als je dit bedrag één of meerdere keren niet of niet volledig gebruikt. Dit is de jaarruimte die je over tien jaar hebt opgebouwd. Je mag die ruimte nog tot tien jaar later benutten.

Jaarruimte die je de afgelopen tien jaar niet hebt gebruikt, kun je alsnog gebruiken via de reserveringsruimte. Via de website van de Belastingdienst kun je uitvinden welk bedrag er elk jaar aan jaarruimte was. Verreken dit met het bedrag dat je eventueel wel aan jaarruimte hebt gebruikt. Als je de overgebleven bedragen van de laatste tien kalenderjaren bij elkaar optelt, weet je wat jouw reserveringsruimte is. Oftewel: de jaarruimte die je nu alsnog mag gebruiken.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak