Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Invloed ECB op hypotheekrentes

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Sommige media suggereren dat de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) ook leiden tot hogere hypotheekrentes. Maar dat is slechts ten dele waar.

In 2023 verhoogde de ECB al vier keer de depositorente. In februari en maart was de verhoging 0,5% en in april en juni bedroeg de verhoging 0,25%. In totaal steeg de depositorente in 2023 met 1,5% en staat deze rente nu op 3,5%. De gemiddelde variabele hypotheekrente stijgt de hele tijd netjes mee met deze renteverhogingen, van 3,4% in januari naar ruim 4,7% nu. 

De vaste hypotheekrentes voor 5, 10, 20 en 30 jaar schommelen zo nu en dan een klein beetje in 2023, maar per saldo zijn deze rentes nagenoeg gelijk gebleven. De ECB renteverhogingen hebben in 2023 tot nu toe geen invloed op deze vaste hypotheekrentes. Dat komt doordat beleggers het idee hebben dat het beleid van de ECB werkt en dat de inflatie op middellange termijn bedwongen gaat worden.

In de grafiek kun je goed zien dat de groene lijn van de gemiddelde variabele hypotheekrente de renteverhogingen van de ECB volgt, terwijl de blauwe lijn met de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente grotendeels horizontaal loopt.

Renteontwikkeling-2023

“Maar de hypotheekrentes zijn toch fors gestegen?”

De vaste hypotheekrentes zijn in 2023 bijna niet gestegen, maar in 2022 was de stijging wel enorm. Van een gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente van net boven de 1% aan het begin van 2022, steeg die naar iets boven de 4% aan het einde van 2022. Beleggers kijken bij de rente die ze vragen met name naar de inflatie die ze in de toekomst verwachten. Het gaat dus niet zo zeer om de inflatie op dit moment, maar de verwachte inflatie voor de komende jaren. In 2022 schoot de inflatie redelijk onverwachts omhoog. Pas op het moment dat de ECB meerdere renteverhogingen had doorgevoerd, ontstond er weer vertrouwen dat de inflatie op termijn onder controle zou komen en stabiliseerde de vaste rente zich.

In de grafiek hieronder laten we daarom ook de renteontwikkeling over zowel 2023 als 2022 zien.

renteontwikkeling 2022-2023