Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Rentevergaderingen Fed en ECB

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Aankomende donderdag zal de Europese Centrale Bank (ECB) haar rente verhogen met 0,25%. Er is meer onzekerheid over wat de Fed, de centrale bank van de Verenigde Staten gaat doen. Bij het vorige rentebesluit in juni lastte de Fed een rentepauze in. Beleggers hopen dat de Fed dit jaar de rente nog slechts eenmaal zal verhogen in plaats van twee keer.

Herhaling: renteverhogingen ECB leidden in 2023 niet tot hogere vaste hypotheekrentes

Bij een bericht over de renteverhoging van de ECB wordt vaak gezegd dat dit ook gevolgen heeft voor de hypotheekrente, maar 2023 laat tot nu toe zien dat de verhogingen van de ECB niet leidden tot hogere vaste hypotheekrentes. De donkerblauwe lijn in onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de gemiddelde hypotheekrente 10 jaar vast met NHG. In 2023 beweegt die de hele tijd in een smalle bandbreedte tussen de 4 en 4,3%.

ECB depositorente en ontwikkeling verschillende rentes

Dat betekent niet dat de ECB-renteverhogingen geen invloed hebben op de vaste hypotheekrentes. Want zonder het ECB-rentebeleid zou de inflatie niet beteugeld worden en zouden de vaste hypotheekrentes wel stijgen. Dat de vaste hypotheekrentes niet stijgen komt dus doordat beleggers het idee hebben dat de ECB het juiste beleid voert om op relatief korte termijn de inflatie terug te brengen naar het gewenste niveau van iets boven de 2%.

Als een belegger geld uitleent dan wil hij daarvoor een vergoeding hebben, namelijk rente. Maar die vergoeding wordt uitgehold door inflatie. Een belegger zal daarom gecompenseerd willen worden voor de inflatie. Stel een belegger wil een vergoeding hebben van 1,6% en verwacht een inflatie van 5% in de komende 10 jaar, dan zal hij een rente vragen van 6,6%. Een belegger kijkt dus naar de verwachte inflatie over de periode dat hij het geld gaat uitlenen. Dat de rente op dit moment een stuk lager ligt dan 6,6% geeft aan dat beleggers verwachten dat de komende jaren de inflatie een stuk lager zal liggen.

Variabel hypotheekrente volgt wel de renteverhogingen

De renteverhogingen van de ECB hebben wel direct gevolgen voor de variabele hypotheekrente, die stijgt elke zes weken vooruitlopend op de verwachte renteverhoging van de ECB.

Hypotheekrentestijging draait al weer naar dalend

Twee weken gingen de marktrentes even omhoog na nervositeit in de VS over de inflatie; om een week later na het verschijnen van gunstige inflatiecijfers over juni weer omlaag te gaan. De hypotheekrentes volgden dit patroon met vertraging. Twee weken geleden gingen de hypotheekrentes nog behoorlijk omhoog. Afgelopen week zagen we aan het begin van de week vooral nog een paar verhogingen, maar later in de week vooral verlagingen. Per saldo gingen de gemiddelde vaste hypotheekrentes licht omlaag.

Grafiek renteontwikkeling

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.