Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Prinsjesdag: Dit zijn de belangrijkste (woon)plannen voor 2022.

Op Prinsjesdag 2021 werd de miljoenennota voor 2022 bekend gemaakt door het demissionaire kabinet. Wij zetten de belangrijkste (woon)punten even op een rij.

Miljoenennota en Wonen

Het demissionaire kabinet heeft afgelopen dinsdag op Prinsjesdag de Miljoenennota 2022 gepresenteerd. Wij zetten een paar belangrijke plannen voor 2022 op een rij, met name op het gebied van wonen en de woonlasten.

Koopkracht nagenoeg gelijk

De gemiddelde koopkracht blijft nagenoeg gelijk in 2022; met gemiddeld slechts een kleine groei van 0,1%, maar bijvoorbeeld ook met een 0% groei voor gepensioneerden en een achteruitgang van 0,2% voor alleenverdieners. Maar hoe de werkelijke koopkracht zich van een individu en huishouden zich ontwikkeld is, blijft erg afhankelijk van de persoonlijke situatie. Krijg je bijvoorbeeld een nieuwe baan met een hoger salaris, loopt je energiecontract af en krijg je te maken met de hogere energieprijzen van nu of zit je aan het einde van je rentevaste periode waardoor je rente en hypotheeklasten fors omlaag gaan.

Nieuw kabinet nodig voor actie op Wonen

Het kabinet trekt een miljard euro extra uit voor de woningbouw. Dat klinkt als heel veel, maar het wordt uitgesmeerd over tien jaar. Ook trekt het kabinet geld uit voor verduurzaming van wonen, zoals subsidie voor installatie van hybride waterpompen en de isolatie van woningen. Maar het blijft met deze maatregelen, druppels op een gloeiende plaat.

Het huidige woonbeleid werkt niet. Dat blijkt weer uit de laatste cijfers. Afgelopen augustus waren de huizenprijzen 18% duurder dan een jaar geleden. Dat is de grootste stijging sinds 2000.

Het is daarom belangrijk dat er snel een nieuw kabinet komt, die serieus werk kan maken van plannen om de woningbouw vlot te trekken. Bijvoorbeeld: de versnelling van procedures, meer regie van de rijksoverheid om woningbouw te stimuleren, een plan over de stikstofproblematiek en wellicht ook een verdere wijziging van de hypotheekrenteaftrek. Dat is waarschijnlijk niet iets wat op hele korte termijn meteen resultaten zal opleveren.

Belastingwijzigingen

Per 2022 veranderen een paar zaken rond de eigen woning, die grotendeels al bekend waren.

Het belastingtarief in de eerste schijf gaat omlaag van 37,10% naar 37,07%. Dat betekent dat de lagere en middeninkomens iets minder hypotheekrenteaftrek hebben. Voor de meeste huishouden scheelt dat nog geen euro op jaarbasis. Voor de hogere inkomens gaat de maximale aftrek omlaag van 43% naar 40%. Dat betekent voor sommige huishoudens een paar tientjes hogere netto hypotheeklast per maand. Maar dankzij de lage hypotheekrente zal het bij veel huishoudens met een hoog inkomen beperkt blijven tot onder een tientje per maand.

Tip: heb je een hoog inkomen en oversluitplannen, dan is het gunstig om dan nog in 2021 over te sluiten, zodat je de boeterente nog kunt aftrekken tegen 43%.

Het eigenwoningforfait gaat omlaag van 0,5% naar 0,45% voor de meeste woningen. Dat klinkt fijn, maar het voordeel wordt grotendeels te niet gedaan door de huizenprijsstijging. Stel je woning was € 300.000,- dan had je een bijtellingspost voor je eigen woning van € 1.500,-. Als de WOZ-waarde met 9% stijgt naar € 327.000,-, dan is ondanks het lagere bijtellingspercentage je bijtelling nog altijd € 1.472,-. Is de stijging van je WOZ waarde iets meer dan 11% dan ben je zelfs duurder uit.

Voor vooral oudere belastingplichtigen, die geen of slechts een kleine hypotheek hebben, hebben te maken met de verdere afbouw van de Wet Hillen.

Tot slot stijgt de vrijstelling voor vermogen licht van € 50.000,- per belastingplichtige naar € 50.650,- en ook daalt het tarief als je wel vermogensbelasting moet betalen.

NHG-kostengrens omhoog naar € 355.000,-

De NHG-grens stijgt van € 325.000,- naar € 355.000,- in 2022. Toch komen steeds meer woningen buiten beeld voor NHG omdat de gemiddelde huizenprijs in januari 2022 rond de € 400.000,- ligt. Met een hypotheek zonder NHG loop je het rentevoordeel mis. Al ligt dit rentevoordeel wel op een historisch laagtepunt. Bovendien zien we dat ook veel doorstromers een behoorlijk bedrag aan overwaarde in brengen waardoor de rente-opslag zonder NHG toch al lager is. Toch blijft het interessant om een woning met NHG te financieren als je aan de voorwaarden voldoet, omdat NHG een belangrijk vangnet biedt mocht je door onverwachtse omstandigheden in de problemen komen. Dat speelt helemaal als op een bepaald moment de huizenprijzen een stuk lager uitvallen. En hoewel dat nu niet waarschijnlijk is, is het toch fijn om dat extra vangnet te hebben als de markt ineens omslaat.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.