Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Rentegolfjes blijven komen

Bijna alle geldverstrekkers verhoogden de afgelopen week de hypotheekrentes voor één of meerdere rentevaste periodes. Op Lloyds Bank na, die de hypotheekrente in 2022 nog niet verhoogde, was dit de tweede of zelfs derde of vierde keer dat geldverstrekkers de hypotheekrentes verhoogden. Het gaat met relatief kleine stapjes. De gemiddelde rente van de populairste rentevaste periode 20 jaar vast is in januari tot nu toe het meest gestegen.

Voor hypotheken met NHG steeg de gemiddelde rente 20 jaar vast met 0,10 procentpunt van 1,39% naar 1,49%. Voor hypotheken zonder NHG (t/m 100% marktwaarde) was de stijging 0,08 procentpunt, namelijk van 1,87% naar 1,95%. Maar het is goed om je te bedenken dat dit gaat om de stijging van de gemiddelde 20 jaar vaste rente. Er zijn geldverstrekkers waar de rente helemaal niet is gestegen, zoals Lloyds Bank, of beperkt zijn gestegen, maar er zijn dus ook meerdere geldverstrekkers waar de rente fors is gestegen, met stijgingen van tussen de 15 en 25 basispunten.

Ook deze week zal menig geldverstrekker de hypotheekrente verhogen. De eerste verhogingen zijn inmiddels al doorgegeven.

Vergelijking met januari 2021

Januari 2022 is overigens een heel andere maand dan januari 2021. Wat wel vergelijkbaar is, is het feit dat in zowel 2021 als in 2022 de marktrente oploopt. Alleen zagen we vorig jaar januari de rare tegendraadse beweging dat de hypotheekrentes wel verlaagd werden, terwijl we dit jaar de hypotheekrentes omhoog zien gaan.

Waarom deze verschillende bewegingen? Begin januari 2021 was het verschil tussen de 10 jaar kapitaalmarktrente en de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente ruim 1,6%, terwijl dit verschil nu op ongeveer 1,1% ligt. De marges waren januari 2021 dus een stuk hoger en dankzij de sterke concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt was er ook ruimte om de rentes te verlagen, wel met als gevolg dat de marges omlaag gingen. Uiteindelijk kwam de gemiddelde marge in 2021 uit op 1,23%. Dat is dus een stuk lager dan de 1,6% aan het begin van het jaar. In het afgelopen decennium is de marge niet zo laag geweest en er is waarschijnlijk weinig tot geen ruimte voor een verdere verlaging van de marges. Omdat de huidige marge met 1,08% lager ligt dan de gemiddelde marge van vorig jaar, die op 1,23% lag, verwachten we dat de hypotheekrente de komende tijd ook nog iets verder zal doorstijgen.

Gevolgen hogere marktrente

De hogere marktrente heeft gevolgen voor de financiële markten. Hieronder geven we beknopt aan wat die gevolgen zijn.

• De hypotheekrente volgt met enige vertraging de stijgende trend van de marktrente.

 

• Aandelen reageren over het algemeen negatief op hogere renteverwachtingen. Bedrijven moeten een hogere rente betalen over schulden, maar vooral ook toekomstige verwachte winsten worden contant gemaakt tegen een hogere rente. We zien dan ook dat de AEX tot nu toe elke week een stukje lager staat en eenzelfde beeld zien we bij andere beurzen.

 

• Kun je dan beter in obligaties zitten? Nee, want als de rente stijgt, dan daalt de koers van bestaande obligaties.

 

• Bovenstaande lijkt slecht nieuws voor pensioenen; want de beleggingsresultaten van pensioenfondsen zullen ook onder druk staan. Maar bij pensioenfondsen gaat het niet alleen om de beleggingsresultaten, maar ook om de pensioenverplichtingen die pensioenfondsen in de toekomst hebben aan hun pensioendeelnemers. En daar ligt het goede nieuws voor pensioenfondsen: die verplichtingen dalen bij een hogere rente. Het is afwachten hoe deze twee tegengestelde twee krachten precies uitwerken op de dekkingsgraden van pensioenfondsen.

 

• Tot slot de spaarrente. Gaat die nu ook omhoog? Nee, helaas niet. Het is de lange rente die op dit moment omhoog gaat. Het kan nog een hele tijd duren voordat de korte rente en daarmee ook de spaarrente omhoog gaat.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.