Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Kapitaalmarktrente niet zo hoog sinds mei 2019

Ongeveer twee op de drie geldverstrekkers verhoogden de hypotheekrente tarieven afgelopen week. Daarmee waren er net iets minder geldverstrekkers die de hypotheekrente verhoogden dan de week ervoor. Ook de gemiddelde renteverhoging was met 5 à 6 basispunten, dat wil zeggen 5 à 6 honderdsten, net iets lager dan de 7 à 8 basispunten van de week ervoor.

De gemiddelde hypotheekrentes stijgen overigens minder hard, omdat er ook geldverstrekkers zijn die in een week de hypotheekrentes niet verhogen. Daarnaast geldt dat de geldverstrekkers die de rente wel verhogen, dit niet altijd doen voor alle rentevaste periodes. Het gevolg is dat we ondanks enkele weken van veel hypotheekrenteverhogingen, de gemiddelde hypotheekrentes per saldo dit jaar met nog geen eens 0,1 procentpunt zijn gestegen.

Dit terwijl dit jaar ongeveer een derde van de geldverstrekkers al twee renteverhogingen heeft doorgevoerd en een andere derde van de geldverstrekkers al drie keer een hypotheekrente verhoging doorgaf.

Marktrente onrustig en in stijgende trend

Er is veel onrust op de financiële markten. Omikron lijkt steeds minder invloed te hebben op de economische ontwikkeling. De economie barst op allerlei plekken uit zijn voegen, met te weinig vakmensen en een tekort aan allerlei grond- en hulpstoffen, waarbij het chiptekort er boven uitspringt. De inflatie is dan ook in decennia niet zo hoog geweest en economen verwachten dat een renteverhoging door centrale banken, en in ieder geval in de Verenigde Staten, steeds dichterbij komt. Gevolg: de marktrente stijgt gestaag en als we als uitgangspunt voor de marktrente de Nederlandse staatsobligaties 10 jaar vast nemen, dan is die sinds mei 2019 niet zo hoog geweest.

Bekijken we de gemiddelde hypotheekrentes van nu met die van mei 2019, dan zien we dat de huidige hypotheekrente tussen de 0,56% en 0,92% lager zijn.

Hypotheekrentevergelijking mei 2019

Ervan uitgaande dat de inkooptarieven van geldverstrekkers gelijke tred houden met de kapitaalmarktrente, betekent het dat geldverstrekkers tussen de 0,56% en 0,92% minder marge verdienen op hypotheken. Dat geeft aan dat de concurrentie op de hypotheekmarkt heel scherp is.

Als brutomarge voor geldverstrekkers gebruiken wij het verschil tussen de kapitaalmarktrente 10 jaar vast en de gemiddelde hypotheekrente met NHG 10 jaar vast. Waarbij we ons moeten bedenken dat geldverstrekkers geld tegen een ongunstiger tarief aan kunnen trekken dan de overheid. Uit die brutomarge moeten vervolgens de kosten betaald worden, voor onder meer de administratie, personeel en hypotheekverliezen, waarna de winst overblijft.

Hypotheekrentestijging mogelijk van rond de 0,15%

De brutomarge bedroeg in 2021 gemiddeld 1,23%. Op dit moment ligt die marge op ongeveer 1,08%, want de kapitaalmarkt rente is de afgelopen vijf weken harder gestegen dan de gemiddelde hypotheekrente. Als geldverstrekkers minimaal dezelfde marge willen halen als in 2021, dan zit er de komende tijd nog een hypotheekrentestijging in het vat van ongeveer 0,15%. Dat kan hoger, maar misschien ook lager uitvallen, afhankelijk van hoe ook de marktrente zich de komende tijd gaat ontwikkelen. En tot nu toe is in ieder geval de trend stijgend.

Lloyds Bank heeft nog niet verhoogd

Zoals hiervoor al geschreven hebben bijna alle geldverstrekkers de hypotheekrente dit jaar al verhoogd en sommige al twee of zelfs drie keer. Daarop is één uitzondering: Lloyds Bank. Tot op heden hebben zij de hypotheekrente nog niet verhoogd.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.