Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

50-plusser domineert de booming oversluitmarkt

De oversluiter neemt een steeds groter deel van de hypotheekaanvragen op de hypotheekmarkt voor zijn rekening. Het aandeel van oversluiters steeg van nog geen 22% in 2018 naar 25% in 2019 en eind 2019 lag dat zelfs al op 30%. In 2020 zet deze stijging versneld door en waren oversluiters in april goed voor ruim 42% van alle hypotheekaanvragen. De stijging in maart en april wordt natuurlijk gedreven door de hypotheekrenteverhogingen, waarbij we ook nog eens moeten bedenken dat ook veel woning-gerelateerde aanvragen naar voren zijn gehaald. Vooral de 50-plusser is dominant aanwezig op de oversluitmarkt, zij zijn verantwoordelijk voor meer dan helft van de aanvragen.

Maandlastenverlaging voor 50-plusser

Meer dan de helft van de hypotheekaanvragen voor een oversluiting wordt gedaan door een 50-plusser. Zeker de 50-plusser die zijn hypotheek de afgelopen jaren niet heeft aangepast, kan vaak fors profiteren van het oversluiten van de hypotheek. In 2010 was de meest populaire rentevaste periode 10 jaar vast en die bedroeg toen tussen de 4% en 5,5%. Bij het vastzetten van de nieuwe rente gaat er een enorme besparing plaatsvinden. Die kan vaak nog groter zijn, door over te stappen naar een goedkopere geldverstrekker, en dat kan meestal zonder boeterente.

Maar ook in de jaren volgend op 2010 was er nog sprake van hoge hypotheekrentes van tussen de 3% en 5%, waardoor oversluiten een behoorlijke maandlastverlaging op kan leveren. Daarbij moet natuurlijk wel goed gekeken worden naar de terugverdienperiode van de boeterente, die betaald moet worden aan de huidige geldverstrekker.

Oversluiter kiest voor duidelijkheid en zekerheid

Half maart werd een historisch dieptepunt bereikt in de hypotheekrentetarieven. Sindsdien is de trend stijgend en zien we dat de gemiddelde hypotheekrentes voor 10 en 20 jaar vast met NHG met 0,2% zijn gestegen en zonder NHG zelfs met ongeveer 0,25%. Er valt niks met zekerheid te zeggen over de toekomstige renteontwikkeling. Het lijkt ons aannemelijk dat als gevolg van de zich ontspruitende economische crisis de trend voorlopig licht stijgend blijft.

Op de langere termijn is onze verwachting dat de hypotheekrentes in historisch perspectief op een laag niveau blijven en niet opeens teruggaan naar het niveau van rond 2010. Maar de onverwachtse economische gevolgen van dit jaar laten zien dat voorspellingen ook slechts voorspellingen zijn met de kennis op een bepaald moment. De oversluiter die zijn contract openbreekt, kiest vooral voor duidelijkheid en zekerheid over zijn hypotheeklasten voor een groot aantal jaar.

Lees hier meer over oversluiten in deze tijden.