Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Uitbreiding vangnet NHG bij betalingsproblemen vanwege coronacrisis

De versoepeling van de intelligente lock-down maatregelen vraagt een lange adem en het coronavirus zal ons nog een tijd in zijn greep houden. Hierbij neemt ook de kans toe dat huishoudens economisch geraakt worden en hoe langer de situatie voortduurt, zal ook het einde van de spaarbuffer meer in zicht komen.

Staat je inkomen onder druk als gevolg van de coronacrisis en dreig je in betalingsproblemen te komen? Neem dan op tijd contact op met je financieel adviseur of je geldverstrekker. Zorg ervoor dat je geen betalingsachterstand oploopt door een keer niet te betalen, maar bespreek welke tijdelijke regeling er mogelijk is. Geldverstrekkers staan er voor open, om samen een oplossing te bedenken, zoals tijdelijke uitstel van rente- en aflossingsbetaling.

Verruiming vangnet Nationale Hypotheek Garantie

Veel geldverstrekkers bieden klanten die in betalingsproblemen dreigen te komen als gevolg van de coronacrisis, uitstel van betaling gedurende drie maanden. Maar voor veel van deze klanten zal er behoefte zijn om voor een langere periode uitstel van betaling te krijgen. Voor geldverstrekkers zit daar uiteraard een risico in. Is de hypotheek met NHG afgesloten, dan biedt NHG geldverstrekkers de mogelijkheid om een zogenaamde Woonlastenfaciliteit af te sluiten voor de klant. NHG staat dan extra borg richting de geldverstrekker dat dit bedrag wordt terugbetaald.

De geldverstrekker en de klant moeten gezamenlijk vaststellen hoeveel extra ruimte er wenselijk en verantwoord is. Het is sowieso aan de geldverstrekker om te beslissen of hij meewerkt aan de Woonlastenfaciliteit. De maximale ruimte voor de Woonlastenfaciliteit bedraagt 9% van de oorspronkelijke hypotheek. Stel dat de oorspronkelijke hypotheek bijvoorbeeld € 280.000,- bedroeg, dan mag de maximale uitstel van rente- en aflossingsbetalingen maximaal € 25.200,- zijn. Let op: dit is dus een maximum. Veel belangrijker is dus dat de geldverstrekker samen met de klant een inschatting maakt wat verantwoord is.

Belang van NHG

De Woonfaciliteit is een instrument dat ontwikkeld is tijdens de kredietcrisis. Het is goed om te zien hoe NHG ook nu weer haar maatschappelijke rol pakt. Juist een crisis als deze laat zien dat de voordelen van NHG niet beperkt zijn tot een rentevoordeel en het eventueel kwijtschelden van een restschuld, als je door onvoorziene omstandigheden in betalingsproblemen bent gekomen en je huis moet verkopen. NHG probeert met de Woonlastenfaciliteit juist de verkoop van een huis te voorkomen, vooral als dit veroorzaakt door een tijdelijke terugval van inkomen.

Ook bij hypotheken zonder NHG zullen geldverstrekkers een afweging maken hoe lang ze een klant uitstel van betaling willen geven. Door het ontbreken van een extra borg vanuit NHG zullen geldverstrekkers hier waarschijnlijk wel kritischer in staan.