Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

De nieuwe woonquote: wat betekent dit voor jou?

Meer of minder lenen op basis van het inkomen?

In de loop van november worden de nieuwe woonquotes bekend gemaakt, die bepalen hoeveel je op basis van je inkomen en bij een bepaalde rente maximaal kunt lenen. Een deel van de tweeverdieners kan in 2020 waarschijnlijk meer lenen, omdat bij het bepalen van de woonquote het tweede inkomen voor 80% mee mag tellen, terwijl dit in 2019 70% is.

In november wordt ook duidelijk of een aantal andere voorstellen van NHG door het Ministerie van Binnenlandse Zaken overgenomen worden. De belangrijkste voorstellen zijn:

NHG-kostengrens gaat ook gelden bij oversluiten

Vanaf 2020 geldt de NHG kostengrens bij oversluiten, net als bij de aankoop van een woning, voor de waarde van de woning. In 2019 geldt nog dat de kostengrens bij oversluiten alleen van toepassing is op de hypotheek en dat de waarde van de woning hoger mag zijn dan de NHG kostengrens. In 2019 kun je dus bijvoorbeeld een NHG hypotheek krijgen € 280.000 met een woning die bijvoorbeeld € 320.000 waard is.

Lees meer  > 

Bijkomende kosten bij aankoop

Op dit moment is het mogelijk om tot 6% bijkomende kosten mee te financieren indien de waarde van de woning hoger is dan de koopsom. Deze mogelijkheid komt per 1 januari 2020 te vervallen. Als er geen verbouwing van toepassing is, dan kan er maximaal de koopsom of de waarde van de woning gefinancierd worden (laagste van de 2). En als er sprake is van verbouwing, dan kunnen maximaal de verbouwingskosten meegefinancierd worden tot de waarde na verbouwing.