Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Financiering verduurzaming eigen woning

Er zijn twee redenen om je woning te verduurzamen: besparen op je energielasten en een bijdrage aan het milieu willen leveren. Vaak gaan die twee zelfs hand in hand. Door de stijgende energiekosten vormen die een steeds groter deel van de vaste lasten.

Dankzij verduurzaming kun je die kosten terugdringen. Afhankelijk van het type woning, de ligging en de ouderdom van je woning heb je meer of minder mogelijkheden om maatregelen te nemen om je energieverbruik terug te dringen. Denk bijvoorbeeld aan een HR-ketel, zonnepanelen, (gevel-, dak-, leiding- of vloer-) isolatie, warmtepomp, enzovoort.

Technisch advies

Vervolgens is het van belang om goed te kijken wat een maatregel kost en hoeveel het waarschijnlijk als besparing gaat opleveren. Er zijn speciale bedrijven die dit voor je in kaart kunnen brengen. Bedrijven die alleen advies geven zijn uiteraard onafhankelijker dan bedrijven die naast het advies ook de maatregelen voor je uit kunnen voeren. Houd daar dus rekening mee als je kiest voor een bedrijf dat niet alleen advies geeft maar ook de maatregelen uitvoert.

Financiering verduurzaming het makkelijkst bij aankoop woning

Als je weet wat een maatregel kost en wat het je waarschijnlijk qua maandlasten gaat besparen, is de volgende stap: hoe ga je die investering betalen?

Om te beginnen: het meest makkelijke moment om de financiering van verduurzaming te realiseren is op het moment dat je een woning koopt. Zowel onder NHG als bij veel geldverstrekkers bij hypotheken zonder NHG gelden er extra mogelijkheden voor de financiering.

Zo kun je bijvoorbeeld met NHG voor de investering in energiebesparende maatregelen tot maximaal 106% van de waarde van de woning financieren (in plaats van 100%). Ook bij de maximaal berekening mag een deel van de investering voor energiebesparende maatregelen buiten beschouwing gelaten worden, namelijk € 9.000.

Voorbeeld

Je koopt een woning van € 270.000 en voert voor € 12.000 energiebesparende maatregelen door, dan kun je dus een NHG-hypotheek krijgen van € 282.000 (want binnen 106% van de waarde van de woning).

Op basis van je inkomen moet je minimaal € 273.000 hypotheek kunnen krijgen. Want

€ 9.000 van de € 12.000 mag buiten beschouwing gelaten worden. De veronderstelling daarbij is dat de extra maandlasten als gevolg van deze extra investering minder groot zijn dan de besparing in de energielasten.

In sommige gevallen, bij energieneutrale woningen, mogen zelfs nog hogere bedragen buiten beschouwing gelaten worden voor de maximaal berekening. Je financieel adviseur kan je daar meer over vertellen.

Financiering bij bestaande woning

Heb je al een woning en wil je investeren in verduurzaming? Dan zijn er meerdere manieren om dit te financieren:

  1. Spaargeld
  2. Binnen huidige hypotheek weer geld opnemen (kan niet altijd, maar soms wel)
  3. Extra hypotheek nemen
  1. Krediet nemen

Dit kan soms interessant zijn als het om een kleiner bedrag gaat. Je betaalt dan wel een hogere rente maar je bespaart op allerlei eenmalige extra kosten, zoals bijvoorbeeld een notaris.

  1. Duurzaamheidslening SVn

Sommige gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen door een lening aan te bieden met gunstige voorwaarden.

  1. Subsidie

Voor sommige duurzame maatregelen kun je een subsidie krijgen, waardoor de uiteindelijke investeringskosten lager worden.

Wil je advies van een financieel adviseur rondom dit onderwerp?

Maak direct een afspraak