Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Nog hypotheekadvies in 2019? Kom nu in actie!

Het kan om verschillende redenen interessant zijn om je hypotheek nog in 2019 te regelen en/of zelfs in 2019 te laten passeren bij de notaris.Wil je nog in 2019 je hypotheek regelen en passeren, dan is het wel van belang om snel actie te ondernemen. Omdat geldverstrekkers de laatste maanden van het jaar het altijd heel erg druk hebben, moet er bij sommige van hen al in de tweede week van december een compleet dossier ingediend zijn om nog in 2019 te kunnen passeren. Daarvoor wil je natuurlijk nog een hypotheekadvies hebben bij een financieel adviseur, die het net als de geldverstrekkers druk hebben in dit deel van het jaar.
Snelheid is dus geboden, maar zorg wel voor een weloverwogen keuze bij één van de grootste financiële beslissingen in je leven. Soms is het raadzamer om bepaalde voordelen mis te lopen dan door tijdsdruk overhaaste beslissingen te nemen.

Redenen om nog in 2019 de hypotheek te regelen

Wat zijn redenen om nog in 2019 je hypotheek te regelen:

  • Als je wilt oversluiten naar een hypotheek met NHG en de waarde van je woning groter is dan € 310.000.
  • Als je oversluitkosten nog tegen het belastingtarief 2019 wilt aftrekken.
  • Als je leencapaciteit daalt in 2020.

Oversluiten naar hypotheek met NHG

Op dit moment is het onder voorwaarden mogelijk om een hypotheek over te sluiten naar een NHG-hypotheek, zelfs als je nu geen NHG hebt én zelfs als je waarde van de woning hoger is dan de maximale NHG-kostengrens van € 290.000. Vanaf 2020 is dat alleen nog mogelijk als de waarde van de woning niet hoger is dan de kostengrens, die in 2020 wel omhoog gaat naar € 310.000.
Het voordeel van NHG is onder meer dat je een lagere rente betaalt dan zonder NHG van vaak rond de 0,45%. Die renteopslag kan bij sommige geldverstrekkers en bij bepaalde hypotheekvormen oplopen naar 0,7 à 0,8%. Door over te stappen naar een hypotheek met NHG kun je dus soms honderden euro’s op jaarbasis besparen. Hoe meer overwaarde je hebt in je woning, hoe lager normaal gesproken je rente-opslag is en hoe kleiner dan ook de mogelijke besparing.

Oversluitkosten aftrekken tegen hogere tarief 2019

Volgend jaar gaan de belastingtarieven en de maximale aftrek voor hypotheekrente en andere kosten omlaag. Heb je plannen om je hypotheek over te sluiten en heb je te maken met een hoge boetrente, dan kan het interessant zijn om de oversluiting nog in 2019 te regelen. Dit speelt vooral voor de hogere inkomens.
Voor de lagere en middeninkomens gaat het aftrekpercentages omlaag van 37,35% naar 36,65%. Stel dat je hoge oversluitkosten hebt van in totaal € 20.000, dan krijg je als de hypotheek nog in 2019 passeert € 170 meer terug dan als de hypotheek in 2020 passeert.
Voor hogere inkomens gaat de maximale aftrek van 49% naar 46%. Als we weer hetzelfde voorbeeld pakken van € 20.000 aan oversluitkosten, dan scheelt het nu € 600 om nog in 2019 te passeren in plaats van in 2020.

Minder kunnen lenen in 2020

Heb je plannen om een huis te kopen? Kijk dan even goed of je in 2020 meer, even veel of juist minder kunt lenen dan nu. Bij een gelijkblijvend inkomen en hypotheekrente kunnen vooral sommige hogere inkomens minder lenen volgens de normen van 2020 in vergelijking met nu.
Belangrijk: om voor de hypotheeknormen 2019 in aanmerking te komen, gaat het er niet alleen om dat er in 2019 een aanvraag voor een offerte (renteaanbod) is gedaan, de geldverstrekker moet een bindende offerte hebben afgegeven. Dat betekent dat de geldverstrekker alle stukken moet hebben ontvangen om het complete dossier te beoordelen. Het is niet verplicht dat de hypotheek ook in 2019 passeert. De overdracht van de woning en het passeren van de hypotheek bij de notaris mag in 2020 plaatsvinden.

Redenen om je hypotheekplannen uit te stellen

Zoals er redenen zijn om je hypotheekplannen nog versneld uit te voeren in 2019, zijn er ook redenen om je hypotheekplannen nog even uit te stellen.

❖ De kostengrens van NHG stijgt in 2020 van € 290.000 naar € 310.000 en de kosten voor NHG dalen van 0,9% naar 0,7% over het hypotheekbedrag.

Kijk je in de prijsklasse rond € 300.000, dan kan het lonen om je aankoopplannen nog even uit te stellen tot 2020. Met een hypotheek met NHG bespaar je al snel rond de 0,45% op de rente en dat scheelt op jaarbasis ongeveer € 1.350 aan bruto rente.
Ook meegenomen zijn de lagere NHG kosten in 2020. Bij een hypotheek van € 290.000 betaal je nu € 2.610 voor NHG en dit daalt in 2020 naar € 2.030.

❖ Als je verwacht dat de hypotheekrente nog gaat dalen.

Niemand kan met zekerheid vertellen wat de hypotheekrente gaat doen. In tegenstelling tot de verwachting aan het begin van dit jaar, ging bijvoorbeeld de hypotheekrente na de zomer behoorlijk omlaag. Inmiddels zien we al een aantal weken een stabiele hypotheekrente. Als de hypotheekrente in 2020 daalt dan heb je financieel voordeel als je nu nog even wacht met een (ander) huis kopen of je hypotheek oversluiten.

❖ Als je meer kunt lenen in 2020.

Sommige huishoudens verdienen op dit moment net iets te weinig om een bepaalde hypotheek te krijgen. Een kleine groep huishoudens kan op basis van de hypotheeknormen 2020 iets meer lenen dan in 2019. Maar veel belangrijker: misschien krijg jij per 1 januari 2020 wel een loonsverhoging, want dat vergroot je hypotheekmogelijkheden. Goed om voor het nieuwe jaar een nieuwe hypotheekberekening te laten maken.

Maak direct een afspraak