Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

PERSBERICHT - Consument die zelf een krediet afsluit vaker in betalingsproblemen

Apeldoorn, 19 maart 2019 – Consumenten die zelf een krediet afsluiten, hebben vaker betalingsproblemen in vergelijking met consumenten die via een adviseur een krediet afsluiten.

Dit blijkt uit onderzoek* onder 1.451 gesloten kredieten. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Kredietmakelaar in opdracht van Van Bruggen Adviesgroep.

Te hoge leennormen?

Michiel Meijer, algemeen directeur Van Bruggen Adviesgroep: “Uit het feit dat klanten via het directe kanaal meer lenen voor auto’s en extra financiële ruimte en vaker een betalingsachterstand hebben, zou je moeten stellen dat de leennormen voor een consumptieve besteding strenger moeten zijn. Via de adviseur leent de klant weliswaar meer, maar vaker voor een ander doel, namelijk de woning. Dan kunnen de rentelasten ook nog eens aftrekbaar zijn, wat de betaalbaarheid verbetert. Dat kan verklaren waarom er bij het directe kanaal meer betalingsachterstanden ontstaan. Een betalingsachterstand is iets waar veel mensen zich voor schamen, dat werpt een drempel op om hierover te praten of naar een adviseur te stappen. Daar ligt een mooie uitdaging voor het intermediair om nazorg toegankelijker te maken, ook als de klant in eerste instantie zelf zijn krediet heeft afgesloten.”

Bestedingsdoel

Van de kredieten afgesloten via een adviseur heeft 45% betrekking op de woning. Bij zelf afgesloten kredieten is dat 23%. Via het directe kanaal waar de consument zelf zijn krediet afsluit, in vaktermen op basis van “execution only”, wordt er meer geleend voor auto’s en extra financiële ruimte. 

Gemiddeld kredietbedrag hoger via adviseur

Wanneer een krediet via een adviseur wordt afgesloten, dan gebeurt dit ten tijde van verhuizen, verbouwen of het oversluiten van een lening. Blijkbaar is dat het moment om de hele financiële situatie te beoordelen, wat ook verklaarbaar is in samenloop met het hypotheekadvies. Opvallend is dat het gemiddelde kredietbedrag met € 20.000,- ruim € 5.000,- hoger is ten opzichte van het directe kredietkanaal. Ook is de gemiddelde looptijd van het krediet met 110 maanden een jaar langer in vergelijking met het directe kanaal.

Over Van Bruggen Adviesgroep

Als landelijke organisatie met onafhankelijke, financieel adviseurs heeft Van Bruggen Adviesgroep een duidelijk hoofddoel: dé meest klantvriendelijke dienstverlener van Nederland worden én bij alle life-events altijd het verschil kunnen maken voor de klant. Naast financieel advies biedt zij ook makelaardijdiensten, zodat de klant op één adres terecht kan voor alle zaken rond de koop of verkoop van een huis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via marketing@vanbruggen.nl

Dit onderzoek is gebaseerd op een database analyse van De Kredietmakelaar. Zie hier de onderzoeksresultaten. De onderzochte database omvat 1.451 afgesloten kredieten over de periode 2017 en 2018 (kalenderjaren). In het onderzoek is gekeken naar het gebruikte distributiekanaal voor het afsluiten van het krediet, het bestedingsdoel van het krediet is geanalyseerd, de looptijd van de kredieten is per kanaal in kaart gebracht en de infectiegraad op de portefeuille is onderzocht. Tot slot is de verdeling van de distributiekanalen geanalyseerd.