Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Pensioenakkoord: flexibel pensioen

Het kabinet, de werkgeversorganisatie en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over aanpassing van ons pensioenstelsel.Het was nog even spannend, maar ook een ruime meerderheid van de leden van de vakbond stemde in met dit pensioenakkoord. Wat gaat er precies veranderen en wanneer ga jij er iets van merken?

Wat zijn de belangrijkste afspraken uit het pensioenakkoord:

 1. Een nieuw pensioenstelsel

  Een belangrijk nieuw element is dat iedereen een eigen pensioenpotje krijgt. Dat is vooral gunstig voor jongeren, omdat in het huidige systeem hun pensioenpremie deels gebruikt wordt om de opbouw van het pensioen van ouderen te subsidiëren.

  Zouden we het systeem in één keer omgooien, dan worden met name de veertigers nadelig getroffen. Zij hebben wel in het verleden de oudere generatie gesubsidieerd, maar zij zouden niet meer door de jongere generatie gesubsidieerd worden. Dat betekent dat deze groep gecompenseerd moet gaan worden. En dat wordt de komende jaren nog een hele kluif om per pensioenfonds uit te zoeken in welke mate er op een eerlijke manier gecompenseerd kan worden.

  Hoogte pensioen minder zeker

  Een ander belangrijk nieuw element is dat de hoogte van het pensioen minder zeker wordt. Nu ontvangen gepensioneerden al heel lang hetzelfde bedrag (geen indexatie), maar dit gaat veranderen. In goede tijden zullen de pensioenen omhoog gaan, maar ook andersom: als het tegenzit op de financiële markten dan gaan de pensioenen ook omlaag. Kortom: de hoogte van het te verwachten pensioen zal in de loop van de tijd meer variëren.

 1. Het kabinet laat de AOW-leeftijd minder snel stijgen:

  > De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 op 66 jaar en 4 maanden.
  > In 2022 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 7 maanden en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar.
  > Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, maar stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden in plaats van een heel jaar met elke toename van een extra jaar levensverwachting.
 1. Regeling zware beroepen

  Er komen mogelijkheden voor mensen met een zwaar beroep om eerder te kunnen stoppen.
 1. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

  Zzp’ers kunnen straks eenvoudiger pensioen opbouwen en het wordt fiscaal aantrekkelijker om zelf voor pensioen te sparen. Verder komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

  Lange weg te gaan
  Het pensioenakkoord moet nog omgezet worden in concrete wetgeving. Dit gaat enkele jaren duren. Daarna moeten de pensioenfondsen de pensioenregelingen aanpassen en bepalen op welke wijze de compensatie van de ‘veertigers’ kan plaatsvinden.

  Wat gaat er op korte termijn gebeuren?
  De AOW-leeftijd wordt in 2020 en 2021 niet verhoogd.

  Een groot aantal pensioenfondsen die op het punt staan om de pensioenen te gaan korten, hoeven dat waarschijnlijk niet te doen of hoeven minder te korten. Ondanks het nieuwe pensioenakkoord was er ook meteen slecht nieuws: het kabinet volgt het advies op van een belangrijke commissie om vanaf 2021 de rekenrente te verlagen. Een lagere rekenrente heeft een negatief effect op de hoogte van toekomstige pensioenen. Bovendien betekent een lagere rekenrente dat er minder geld beschikbaar is om in het nieuwe pensioenstelsel met name de ‘groep veertigers’ te compenseren.

Maak direct een afspraak