Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Verdere hypotheekrenteverlagingen in de zomer?

De kans is groot dat we deze zomer een verdere daling van de hypotheekrentes mogen verwachten. Vooral de lange rentevaste periodes van 10 en 20 jaar vast dalen al maandenlang. Al gaat het wel tergend langzaam.

Kapitaalmarktrente als graadmeter

Een goede graadmeter voor de hypotheekrente is vaak de kapitaalmarktrente. Wat is ook alweer de kapitaalmarktrente? Dit is de rente die wordt geheven over langlopende leningen, oftewel leningen met een looptijd van langer dan een jaar. De kapitaalmarktrente wordt ook wel de lange rente genoemd. 

Kapitaalmarktrente daalde veel harder

De beweging van de kapitaalmarktrente (omhoog of omlaag) wordt met enige vertraging gevolgd door de hypotheekrente, maar dan met een iets minder grillig verloop. De kapitaalmarktrente ligt wel een stuk lager dan de hypotheekrente. Dit komt omdat geldverstrekkers niet zo goedkoop kunnen lenen dan de Nederlandse overheid. Ook moeten zij rekening houden met eventuele verliezen op de uitstaande hypotheken, administratiekosten en omdat ze natuurlijk winst willen maken op hun hypotheken.

Over geheel 2018 lag de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG ongeveer 1,3% hoger dan de kapitaalmarktrente. Op dit moment ligt dat verschil boven de 1,7%. Dat betekent dat er nog voldoende ruimte ligt voor verdere hypotheekrenteverlagingen. Tot nu toe is dit jaar de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met nog maar 0,2% gedaald.

Geen garanties

Kanttekening die we altijd moeten maken, is dat we niet kunnen garanderen dat de hypotheekrente verder gaat dalen. Eind vorig jaar verwachtten de meeste analisten dat de rentes in 2019 zouden gaan stijgen, maar door de handelsoorlogen is de rente juist gedaald. Een einde aan de handelsoorlogen kan leiden tot een andere situatie voor de renteverwachting. Maar voorlopig gaan we uit van verder dalende rentes. Onder meer omdat de Europese Centrale Bank (ECB) bijvoorbeeld al in maart heeft aangekondigd vanaf september goedkoop geld aan banken uit te lenen en nadenkt over verdere stimuleringsmaatregelen.

Maak direct een afspraak