Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Bezwaar maken tegen een te hoge óf te lage WOZ-waarde

De gemeentes geven rond deze tijd weer de WOZ-waarde af van woningen. Een te hoge of te lage WOZ-waarde kan gevolgen hebben voor jouw financiële situatie. Controleer daarom altijd of de WOZ-waarde van jouw huis klopt.

De hoogte van de WOZ-waarde heeft invloed op verschillende belastingen:

  • Het eigenwoningforfait (NB voor de belastingaangifte 2018 geldt de WOZ-beschikking van vorig jaar)
  • De onroerend zaakbelasting
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Waterschapsbelasting

De WOZ-waarde is niet de waarde van dit moment, maar de waarde van de woning per 1 januari 2018. In de meeste gevallen zal de huidige waarde van de woning hoger liggen dan de WOZ-waarde omdat de huizenprijzen in 2018 fors zijn gestegen.

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde dan kun je bezwaar maken bij de gemeente. Dit moet binnen 6 weken na de zogenaamde dagtekening.

Te hoge WOZ-waarde

Vind je dat je WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan kun je dus bezwaar maken. Vraag eerst bij de gemeente het taxatieverslag op. Bij veel gemeenten kan dat digitaal via DigiD. In het taxatieverslag zie je welke woningen die rond 1-1-2018 zijn verkocht, met jouw woning zijn vergeleken. Op de site van WOZ-waardeloket kun je ook heel eenvoudig de WOZ waarde vinden van vergelijkbare woningen, bijvoorbeeld die van de buren.

Geef in je bezwaar aan waarom jij vindt dat die woningen niet goed vergelijkbaar zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de grootte van de woning, een dakopbouw of uitbouw die jij niet hebt, de staat van het onderhoud, de ligging, enzovoort. Geef verder aan welke vergelijkbare woningen in de wijk er volgens jou tegen een lagere prijs verkocht zijn.

Te lage WOZ-waarde

Het kan ook zijn dat je vindt dat je WOZ-waarde te laag is vastgesteld. Dat klinkt misschien vreemd, maar soms kan het handig zijn om een hogere WOZ-waarde te hebben.

Voorbeeld 1: vervallen renteopslag

Als je een lening hebt zonder NHG betaal je een renteopslag. Hoe meer je leent ten opzichte van de waarde van de woning hoe hoger die renteopslag. Bij sommige geldverstrekkers kun je bij voldoende waardestijging van je huis een lagere renteopslag krijgen. Dit kan als je een nieuwe rentevaste periode krijgt, maar bij sommige geldverstrekkers ook tussentijds. Er zijn geldverstrekkers die dan een taxatierapport verlangen, maar er zijn ook geldverstrekkers die genoegen nemen met de WOZ-waarde van de gemeente zodat je geen extra kosten hoeft te maken. Soms kan het toch interessant zijn om alsnog een taxatierapport aan te vragen, omdat de huizenprijzen in 2018 met gemiddeld 10% zijn gestegen. Die extra stijging kan misschien net uitmaken, om in aanmerking te komen voor een lagere renteopslag.

Voorbeeld 2: woning verkopen

Heb je plannen om je woning te gaan verkopen, dan wil je dat de WOZ-waarde overeenkomt met minimaal de werkelijke waarde van je woning. Want verkopers krijgen steeds makkelijker inzicht in de WOZ-waarde van je woning, zoals bijvoorbeeld via wozwaardeloket.nl. Hoewel de WOZ-waarde natuurlijk gedateerd is vanwege de vertraging van ruim een jaar, zal het voor veel kopers toch een belangrijke indicatie zijn voor de waarde van de woning.

Ook tegen een te lage WOZ-waarde kun je bezwaar maken. Voordat je bezwaar maakt tegen een te lage waarde kun je het beste eerst even contact opnemen met de gemeente. In een informeel gesprek kun je uitleggen waarom naar jouw mening de WOZ-waarde te laag is en kan er vaak snel een oplossing worden gevonden. Lukt dat niet, dan kun je altijd alsnog een formeel bezwaar indienen.

Maak direct een afspraak