Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Belastingvrije schenking voor aankoop woning

Door de stijgende woningprijzen is het met name voor starters steeds moeilijker om een koopwoning te financieren. Ouders, grootouders of zelfs een andere derde partij kunnen en willen je soms een beetje op weg helpen door middel van een schenking. Voor een schenking die gebruikt wordt voor de aankoop van een woning geldt een ruime schenkingsvrijstelling van maximaal € 102.010.

Voorwaarden

Er gelden wel een paar voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvrijstelling, onder andere:

  • Het geld van de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van de woning en dat moet je ook kunnen aantonen. Het geld mag ook gebruikt worden voor een verbouwing of voor de aflossing van de hypotheek of een eventuele restschuld. Dus de regeling geldt niet alleen voor starters.
  • Wel is er een leeftijdsgrens: jij of je partner moet tussen de 18 en 39 jaar zijn (alleen als je op je 40e verjaardag de hoge schenking krijgt, kom je ook nog in aanmerking voor de verhoogde vrijstelling). Heb je een partner dan hoef je niet beiden jonger te zijn dan 40.
  • Je hebt niet eerder gebruik gemaakt van een ‘verhoogde vrijstelling’. Heb je dat wel, vraag dan je adviseur of je in aanmerking komt voor de overgangsregeling.
  • Vergeet niet aangifte schenkbelasting te doen.

Schenking kan niet teruggedraaid worden

Belangrijk is dus dat het bedrag daadwerkelijk wordt geschonken, het mag dus geen papieren schenking zijn. Ook mag er niet afgesproken worden dat de schenking teruggedraaid kan worden.

Schenking spreiden

Sinds kort is het mogelijk om de uitbetaling van de schenking te spreiden over maximaal drie jaar. Aan deze mogelijkheid hebben de meeste starters niet zo veel, maar dat kan wel interessant zijn voor kinderen die bijvoorbeeld een deel van hun hypotheek willen aflossen of een verbouwing willen doen van hun woning.

Maak schenking bespreekbaar

Zowel vanuit ouders als vanuit het kind is er vaak enige schaamte om het onderwerp schenking aan te snijden. Maar onze adviespraktijk leert dat zowel ouders als kind voldoening halen uit deze oplossing. Dankzij de schenking kan het kind de woning kopen, die anders waarschijnlijk niet haalbaar was geweest. Ouders willen hun kind graag op weg helpen met hun eerste stap naar een eigen woning. En die schenking hoeft echt niet altijd de maximale schenking te zijn, soms is het kind al geholpen met een veel kleinere schenking. Je financieel adviseur kan hierbij uiteraard adviseren wat er nodig en mogelijk is.

Maak direct een afspraak