Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Zzp’er: laat je voorrekenen wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost!

Slechts 1 op de 5 zzp’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ruim 1 op de 4 ondernemers raakt gedurende zijn werkzame carrière arbeidsongeschikt. In tegenstelling tot werknemers kan een zzp’er niet terugvallen op een wettelijk vangnet. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid valt je inkomen weg en blijven je hypotheeklasten en de meeste andere vaste en variabele lasten gewoon doorlopen. Daardoor kun je als zzp’er snel in de problemen komen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid als je zelf geen vangnet hebt geregeld. Voordat je het weet kom je in betalingsproblemen of moet je in het uiterste geval zelfs je woning verkopen.

Vangnetten

Je kunt op meerdere manieren een vangnet regelen, waarbij de ene oplossing een meer langdurige oplossing biedt en de andere meer een tijdelijke.

 1. Het opbouwen van een spaarbuffer
  Met een spaarbuffer kun je voor een bepaalde periode een eventuele periode van ziekte opvangen, maar bijvoorbeeld ook een periode van tegenvallende inkomsten. Wij adviseren dan ook om eerst een goede spaarbuffer op te bouwen en pas later eventueel extra af te lossen op de hypotheek. Een aflossing van een paar duizend euro op de hypotheek scheelt slechts een paar euro per maand. Dan kun je die paar duizend euro beter op een spaarrekening hebben staan om een aantal maanden de hypotheeklasten van te kunnen betalen, als je opeens ziek wordt.
 1. Flexibele opvang lasten door partner
  Ook helpt het als je een partner hebt, die (een groot deel van) de hypotheeklasten kan dragen. Of als die partner bijvoorbeeld de mogelijkheid heeft om meer te gaan werken, mocht je (langdurig) ziek worden.
 1. Broodfonds
  Sommige ondernemers hebben samen met andere ondernemers een vangnet gecreëerd: een broodfonds. Vaak gaat het om een groep van tussen de 20 en 50 ondernemers, die elkaar steunen als één van hen ziek wordt.
 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Zeker om langdurige arbeidsongeschiktheid op te kunnen vangen is het raadzaam om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet heel duur?

Naast dat zzp’ers vaak optimistisch zijn, ‘ik ben nooit ziek’, wordt vaak aangenomen dat de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering hoog zijn. Toch is dat vaak meer gebaseerd op een gedachte dan dat de zzp’er concreet weet wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering daadwerkelijk kost. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is inderdaad niet goedkoop maar met maatwerk valt er veel te besparen door te kiezen voor een langere wachttijd, een kortere looptijd of alleen een aantal met name benoemde ziektes, de zogenaamde ‘critical illness’, te verzekeren.

Eerst zien en dan pas beslissen

De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het te verzekeren bedrag, de leeftijd in combinatie met de duur van de verzekering, het beroep dat je uitoefent, de dekking (bijvoorbeeld wel of niet verzekerd tegen een burn-out), met of zonder indexatie van de uitkering en de hoogte van het eigen risico. Laat voor jouw specifieke situatie je financieel adviseur een berekening maken. Pas als je weet wat het je gaat kosten, kun je een weloverwogen besluit nemen of je dat wel of niet wilt betalen.

Maak een afspraak